EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 338, 23. srpna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 338

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
23. srpna 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2021/C 338/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2021/C 338/02

Věc C-428/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – OL, PM, RO v. Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 96/71/EHS – Článek 1 odst. 1, jakož i články 3 a 5 – Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb – Řidiči v mezinárodní silniční dopravě – Dodržení výše minimální mzdy v zemi vyslání – Denní příspěvky – Nařízení (ES) č. 561/2006 – Článek 10 – Odměna vyplácená zaměstnancům v závislosti na spotřebě pohonných hmot“)

2

2021/C 338/03

Věc C-695/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2006/112/ES – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Osvobození od daně – Článek 135 odst. 1 písm. a) – Pojmy ‚pojišťovací činnosti‘ a ‚související služby poskytované pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty‘ – Článek 174 odst. 2 – Nárok na odpočet – Odpočitatelný podíl – Prodloužená záruka na domácí spotřebiče a jiné předměty z oblasti výpočetní techniky a telekomunikací – Pojem ‚finanční činnosti‘“)

3

2021/C 338/04

Věc C-830/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Namur – Belgie) – C. J. v. Valonsko („Řízení o předběžné otázce – Zemědělství – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – Nařízení (EU) č. 1305/2013 – Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 – Zahájení činnosti mladých zemědělců – Rozvoj zemědělských podniků – Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce – Podmínky přístupu – Rovnocennost – Zahájení činnosti jako jeden z vedoucích zemědělského podniku – Horní prahové hodnoty – Stanovení – Kritéria – Standardní produkce zemědělského podniku“)

4

2021/C 338/05

Věc C-937/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln- Německo) – KA („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1072/2009 – Článek 1 odst. 5 písm. d) – Článek 8 – Mezinárodní silniční nákladní přeprava z jednoho členského státu do jiného členského státu – Kabotáž v návaznosti na tuto mezinárodní přepravu na území posledně uvedeného členského státu – Omezení – Požadavek na licenci Společenství a případně povolení k přepravě – Výjimky – Kabotáž v návaznosti na mezinárodní přepravu pro vlastní potřebu – Podmínky“)

4

2021/C 338/06

Věc C-71/20: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – trestní řízení proti VAS Shipping ApS („Řízení o předběžné otázce – Články 49 a 54 SFEU – Svoboda usazování – Vnitrostátní právní úprava, která vyžaduje, aby státní příslušníci třetích zemí zaměstnaní na plavidle plujícím pod vlajkou členského státu byli v tomto členském státě držiteli pracovního povolení – Výjimka týkající se plavidel, která v přístavech dotčeného členského státu nepřistanou více než 25krát za období jednoho roku – Omezení – Článek 79 odst. 5 SFEU – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na území dotčeného členského státu s cílem hledat tam práci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné“)

5

2021/C 338/07

Věc C-120/20: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Najwyższego – Polsko) – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. v. Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Řízení o předběžné otázce – Železniční doprava – Přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury – Směrnice 2001/14/ES – Článek 4 odst. 5 – Zpoplatnění – Článek 30 – Vnitrostátní regulační subjekt, který má zajistit soulad poplatků za využívání infrastruktury s touto směrnicí – Smlouva o využívání infrastruktury uzavřená mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem – Nesprávné provedení – Odpovědnost státu – Návrh na náhradu škody – Předchozí předložení věci vnitrostátnímu regulačnímu subjektu“)

6

2021/C 338/08

Věc C-166/20: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – BB v. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija („Řízení o předběžné otázce – Uznávání odborných kvalifikací – Směrnice 2005/36/ES – Článek 1 a čl. 10 písm. b) – Odborné kvalifikace získané v několika členských státech – Podmínky získání – Absence dokladu o dosažené kvalifikaci – Články 45 a 49 SFEU – Pracovníci – Svoboda usazování“)

7

2021/C 338/09

Věc C-178/20: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft v. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb zboží – Humánní léčivé přípravky – Směrnice 2001/83/ES – Článek 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 a články 70 až 73 – Léčivé přípravky registrované v prvním členském státě – Klasifikace jako léčivé přípravky nepodléhající omezení výdeje na lékařský předpis – Prodej v lékárnách druhého členského státu bez registrace v tomto členském státě – Vnitrostátní právní úprava, která ukládá oznámení příslušnému orgánu a prohlášení tohoto orgánu ohledně užívání tohoto léčivého přípravku – Článek 34 SFEU – Množstevní omezení“)

8

2021/C 338/10

Věc C-295/20: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. července 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – „Sanresa“ UAB v. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos („Řízení o předběžné otázce – Veřejné zakázky – Zadání veřejné zakázky na služby zpracování odpadů – Směrnice 2014/24/EU – Články 58 a 70 – Kvalifikace povinnosti hospodářského subjektu mít předchozí písemný souhlas s přeshraniční přepravou odpadů – Podmínka plnění zakázky“)

8

2021/C 338/11

Věc C-330/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgie) dne 27. května 2021 – The Escape Center BVBA v. Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Věc C-344/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de commerce de Paris (Francie) dne 2. června 2021 – AA, BB, manželka AA, skupina AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, zastoupená Xavierem Brouardem jakožto soudem určeným likvidátorem skupiny AA SNC v. Allianz Bank SA, Allianz France SA, jednající jako právní nástupkyně Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, zastoupená Frédéricem Abitbolem jakožto insolvenčním správcem skupiny AA SNC, BDR & Associés, zastoupená Xavierem Brouardem jakožto soudem určeným likvidátorem skupiny AA SNC, SELAFA MJA, zastoupená Jérôme Pierrelem, soudem určeným spolulikvidátorem AA, SELARL Axym, zastoupená Didier Courtouxem, soudem určeným spolulikvidátorem AA, Bibus SA, dříve Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, jednající jako právní zástupkyně Métropole SA

10

2021/C 338/13

Věc C-347/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. června 2021 – trestní řízení proti DD

12

2021/C 338/14

Věc C-348/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. června 2021 – trestní řízení proti HYA a dalším

12

2021/C 338/15

Věc C-349/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. června 2021 – trestní řízení proti HYA a další

13

2021/C 338/16

Věc C-350/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. června 2021 – trestní řízení

13

2021/C 338/17

Věc C-351/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de paix du canton de Forest (Belgie) dne 4. června 2021 – ZG v. Beobank SA

14

2021/C 338/18

Věc C-358/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie) dne 9. června 2021 – Tilman SA v. Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Tribunál

2021/C 338/19

Věc T-692/15 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – HTTS v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Íránu – Seznam osob a subjektů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

16

2021/C 338/20

Věc T-587/16 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – HM v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AST-SC/03/15 – Nepřipuštění k účasti na hodnoticích testech – Žádost o přezkum – Odmítnutí předat tuto žádost výběrové komisi v otevřeném výběrovém řízení z důvodu opožděného podání – Rozdělení pravomocí mezi úřadem EPSO a výběrovou komisí – Právní zájem na podání žaloby“)

17

2021/C 338/21

Věc T-455/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – Bateni v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Íránu – Seznam osob a subjektů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Pravomoc Tribunálu – Promlčení – Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

17

2021/C 338/22

Věc T-648/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2021 – Nike European Operations Netherlands a Converse Netherlands v. Komise („Státní podpory – Podpora provedená Nizozemskem ve prospěch společnosti Nike – Předběžná daňová rozhodnutí (tax rulings) – Rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení – Zásada obvyklých tržních podmínek – Zvýhodnění – Selektivní povaha – Rovné zacházení – Řádná správa – Nedostatečné předběžné posouzení – Závažné obtíže – Povinnost uvést odůvodnění“)

18

2021/C 338/23

Věc T-680/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – Irish Wind Farmers’ Association a další v. Komise („Státní podpory – Odvětví energetiky – Irská právní úprava daně z nemovitostí určených k podnikání – Způsob výpočtu výše daně, kterou mají odvádět výrobci elektřiny z fosilních paliv – Stížnost podaná provozovateli větrných parků – Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory – Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení – Závažné obtíže – Procesní práva zúčastněných stran“)

19

2021/C 338/24

Věc T-28/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – ID v. ESVČ („Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Rozhodnutí o propuštění před koncem zkušební doby – Zjevná nedostatečnost práce – Nevhodné chování – Článek 84 pracovního řádu“)

19

2021/C 338/25

Věc T-205/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – Frommer v. EUIPO – Minerva (I-cosmetics) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Evropské unie I-cosmetics – Skutečné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001]“)

20

2021/C 338/26

Věc T-386/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – Micron Technology v. EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie INTELLIGENCE, ACCELERATED – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)

20

2021/C 338/27

Věc T-492/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 – S. Tous v. EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Lampa) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující lampu – Starší ochranné známky Evropské unie znázorňující plyšového medvídka – Důvody neplatnosti – Článek 25 odst. 1 písm. b) a e) nařízení (EU) č. 6/2002“)

21

2021/C 338/28

Věc T-777/19 R: Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 2. července 2021 – Bourel a další v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních – Státní podpory – Výstavba větrných elektráren – Individuální opatření podpory poskytnuté Francií ve prospěch několika mořských větrných elektráren – Rozhodnutí prohlašující podpory za slučitelné s vnitřním trhem – Započetí prací – Návrh na předběžné opatření – Neexistence naléhavosti“)

22

2021/C 338/29

Věc T-728/20: Usnesení Tribunálu ze dne 25. června 2021 – OM v. Komise („Žaloba na neplatnost – Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – JSIS – Úhrada léčebných nákladů – Zamítnutí žádosti – Zamítnutí stížnosti – Nahrazení odůvodnění – Podání druhé stížnosti – Lhůta k podání žaloby – Nepřípustnost“)

22

2021/C 338/30

Věc T-75/21: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2021 – Mendes de Almeida v. Rada („Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce – Nařízení (EU) 2017/1939 – Jmenování evropských žalobců Úřadu evropského veřejného žalobce – Jmenování jednoho z kandidátů navržených Portugalskem – Lhůta k podání žaloby – Počátek běhu lhůty – Nepřípustnost“)

23

2021/C 338/31

Věc T-349/21: Žaloba podaná dne 21. června 2021 – Německo v. Komise

23

2021/C 338/32

Věc T-358/21: Žaloba podaná dne 25. června 2021 – Hotel Cipriani v. EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Věc T-359/21: Žaloba podaná dne 18. června 2021 – ClientEarth v. Komise

25

2021/C 338/34

Věc T-366/21: Žaloba podaná dne 29. června 2021 – Coinbase v. EUIPO – bitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Věc T-369/21: Žaloba podaná dne 30. června 2021 – Unimax Stationery v. EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Věc T-373/21: Žaloba podaná dne 1. července 2021 – Etablissements Nicolas v. EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Věc T-376/21: Žaloba podaná dne 2. července 2021 – Instituto Cervantes v. Komise

28

2021/C 338/38

Věc T-380/21: Žaloba podaná dne 5. července 2021 – Flybe v. Komise

29

2021/C 338/39

Věc T-383/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Banque postale v. SRB

30

2021/C 338/40

Věc T-384/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Confédération nationale du Crédit Mutuela a další v. SRB

31

2021/C 338/41

Věc T-385/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – BPCE a další v. SRB

32

2021/C 338/42

Věc T-386/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Crédit agricole a Crédit agricole Corporate and Investment Bank v. Komise

33

2021/C 338/43

Věc T-387/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Société générale a další v. SRB

34

2021/C 338/44

Věc T-388/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Crédit agricole a další v. SRB

35

2021/C 338/45

Věc T-397/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – BNP Paribas v. SRB

35

2021/C 338/46

Věc T-398/21: Žaloba podaná dne 6. července 2021 – Ryanair a Ryanair Sun v. Komise

36

2021/C 338/47

Věc T-401/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – KN v. Parlament

37

2021/C 338/48

Věc T-405/21: Žaloba podaná dne 7. července 2021 – Dexia Crédit Local v. SRB

38

2021/C 338/49

Věc T-406/21: Žaloba podaná dne 8. července 2021 – Credit Suisse Group a Credit Suisse Securities (Europe) v. Komise

39

2021/C 338/50

Věc T-407/21: Žaloba podaná dne 9. července 2021 – PB v. Komise

40

2021/C 338/51

Věc T-408/21: Žaloba podaná dne 9. července 2021 – HB v. Komise

41

2021/C 338/52

Věc T-418/21: Žaloba podaná dne 12. července 2021 – Alauzun a další v. Komise a EMA

42

2021/C 338/53

Věc T-420/21: Žaloba podaná dne 12. července 2021 – Cargolux v. Komise

43

2021/C 338/54

Věc T-426/21: Žaloba podaná dne 14. července 2021 – Assaad v. Rada

44


CS

 

Top