EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:220:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 220, 9. června 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 220

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
9. června 2021


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

559. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru – INTERACTIO, 24. 3. 2021–25. 3. 2021

2021/C 220/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Výzvy spojené s prací z domova: organizace pracovní doby, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a právo odpojit se (průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví)

1

2021/C 220/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práce z domova a rovnost žen a mužů – podmínky pro to, aby práce z domova neprohlubovala nerovnoměrné rozdělení neplacené péče a práce v domácnosti mezi ženami a muži a aby byla hnací silou prosazování rovnosti žen a mužů [průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví]

13

2021/C 220/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jednotný evropský železniční prostor (průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví)

26


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

559. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru – INTERACTIO, 24. 3. 2021–25. 3. 2021

2021/C 220/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu energetické unie podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu za rok 2020“[COM(2020) 950 final] a ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Celounijní posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu: Prosazování zelené transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatu“[COM(2020) 564 final]

38

2021/C 220/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí methanu“[COM(2020) 663 final]

47

2021/C 220/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013 [COM(2020) 824 final – 2020/0360 (COD)]

51

2021/C 220/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Posunutí celní unie na další úroveň: akční plán [COM(2020) 581 final]

56

2021/C 220/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013 [COM(2020) 673 final – 2020/306 (COD)]

62

2021/C 220/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 – Strategický výhled – Zmapování cesty k odolnější Evropě“[COM(2020) 493 final]

67

2021/C 220/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro malé platby“[COM(2020) 592 final]

72

2021/C 220/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový EVP pro výzkum a inovace“[COM(2020) 628 final]

79

2021/C 220/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin“COM(2021) 36 final – 2021/0019 (COD)

86

2021/C 220/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí“[COM(2021) 71 final – 2021/0039 (COD)]

87

2021/C 220/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“[COM(2020) 57 final] ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“[COM(2020) 641 final] a ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020“[COM(2020) 660 final]

88

2021/C 220/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance — Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19“[COM(2020) 822 final]

98

2021/C 220/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii“[COM(2020) 682 final – 2020/0310(COD)]

106

2021/C 220/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti“[COM(2020) 474 final]

118

2021/C 220/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Požadavky pro udržitelnost baterií v EU“[COM(2020) 798 final – 2020/353 (COD)]

128


CS

 

Top