EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 54, 17. února 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 54

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
17. února 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2020/C 54/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2020/C 54/02

Věc C-332/18 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. prosince 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, dříve Alouminion tis Ellados VEAE v. Evropská komise, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Výroba hliníku – Preferenční sazba za elektřinu poskytovaná na základě smlouvy – Rozhodnutí, jímž byla podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem – Výpověď smlouvy – Pozastavení účinků výpovědi smlouvy soudním rozhodnutím vydaným v řízení o předběžném opatření – Rozhodnutí, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní“)

2

2020/C 54/03

Věc C-376/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenskej republiky - Slovensko) – Slovenské elektrárne a.s. v. Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, dříve Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty („Řízení o předběžné otázce – Přípustnost – Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Oblast působnosti – Článek 3 – Cíle – Zásada zákazu diskriminace – Zvláštní odvod z výnosů podniků, které jsou držiteli povolení k výkonu činnosti v regulovaných odvětvích – Odvětví elektřiny“)

3

2020/C 54/04

Věc C-380/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State - Nizozemsko) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. E.P. („Řízení o předběžné otázce – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Nařízení (EU) 2016/399 – Kodex unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) – Článek 6 – Podmínky vstupu pro státní příslušníky třetích zemí – Pojem „hrozba pro veřejný pořádek“ – Rozhodnutí o navrácení neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země“)

3

2020/C 54/05

Spojené věci C-381/18 a C-383/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State - Nizozemsko) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid („Řízení o předběžné otázce – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Směrnice 2003/86/ES – Právo na sloučení rodiny – Podmínky pro výkon práva na sloučení rodiny – Pojem „důvody veřejného pořádku“ – Zamítnutí žádosti o vstup a pobyt rodinného příslušníka – Odnětí povolení k pobytu rodinného příslušníka nebo zamítnutí prodloužení jeho doby platnosti“)

4

2020/C 54/06

Věc C-433/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus - Finsko) – ML v. Aktiva Finants OÜ („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Požadavek kontradiktornosti řízení a účinného opravného prostředku – Rozhodnutí vnitrostátního soudu prohlašující vykonatelnost rozsudku vydaného soudem jiného členského státu – Postup připouštění odvolání ve vnitrostátním řízení“)

5

2020/C 54/07

Věc C-435/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH v. Land Oberösterreich a další („Řízení o předběžné otázce – Článek 101 SFEU – Náhrada škod způsobených kartelovou dohodou – Právo osob, které nepůsobí jako dodavatel nebo kupující na trhu dotčeném kartelovou dohodou, na náhradu škody – Škody utrpěné veřejnoprávním subjektem, který poskytl za výhodných podmínek půjčky za účelem pořízení zboží, které je předmětem kartelové dohody“)

6

2020/C 54/08

Věc C-450/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 3 de Gerona - Španělsko) – WA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 79/7/EHS – Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení – Článek 4 odst. 1 a 2 – Článek 7 odst. 1 – Výpočet dávek – Směrnice 2006/54/ES – Rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Vnitrostátní právní předpisy upravující nárok na příspěvek k důchodu ženám, které měly alespoň dvě vlastní či osvojené děti a které pobírají trvalý invalidní důchod – Nepřiznání tohoto nároku mužům ve stejné situaci – Srovnatelná situace – Přímá diskriminace na základě pohlaví – Odchylky – Neexistence“)

7

2020/C 54/09

Věc C-519/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – TB v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal („Řízení o předběžné otázce – Přistěhovalecká politika – Právo na sloučení rodiny – Směrnice 2003/86/ES – Článek 10 odst. 2 – Fakultativní ustanovení – Podmínky vyžadované pro uplatňování práva na sloučení rodiny – Rodinný příslušník uprchlíka neuvedený v článku 4 – Pojem ‚závislá osoba“)

7

2020/C 54/10

Věc C-708/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul București - Rumunsko) – TK v. Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Listina základních práv Evropské unie – Články 7 a 8 – Směrnice 95/46/ES – Článek 6 odst. 1 písm. c) a čl. 7 písm. f) – Oprávněné zpracování osobních údajů – Vnitrostátní právní úprava umožňující kamerový monitorovací systém k zajištění bezpečnosti a ochrany osob, majetku a hodnot a uskutečnění oprávněných zájmů bez souhlasu subjektu údajů – Umístění kamerového monitorovacího systému ve společných částech bytového domu“)

8

2020/C 54/11

Věc C-783/18 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v. Wajos GmbH („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Trojrozměrné ochranné známky tvořené tvarem výrobku – Kritéria pro posuzování rozlišovací způsobilosti – Povinnost uvést odůvodnění – Tvar nádoby – Amfora“)

9

2020/C 54/12

Věc C-87/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litva) – TV Play Baltic AS v. Lietuvos radijo ir televizijos komisija („Řízení o předběžné otázce – Sítě a služby elektronických komunikací – Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) – Článek 2 písm. m) – Zajišťování sítě elektronických komunikací – Pojem – Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) – Článek 31 odst. 1 – Povinnost provozovat určené rozhlasové a televizní vysílací kanály – Operátor nabízející balíček satelitních kanálů – Přijatelná povinnost šíření – Podmínky – Článek 56 SFEU – Proporcionalita“)

10

2020/C 54/13

Věc C-143/19 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Články 15 a 66 – Řádné užívání kolektivní ochranné známky Evropské unie – Ochranná známka týkající se systému sběru a využití obalových odpadů – Umístění na obalech výrobků, pro které je ochranná známka zapsána“)

11

2020/C 54/14

Spojené věci C-566/19 PPU a C- 626/19 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam –Lucembursko, Nizozemsko) – Výkon evropských zatýkacích rozkazů vydaných vůči JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) („Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Kritéria – Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím členského státu za účelem trestního stíhání“)

11

2020/C 54/15

Věc C-625/19 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam - Nizozemsko) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného vůči XD („Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Kritéria – Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím členského státu za účelem trestního stíhání“)

12

2020/C 54/16

Věc C-627/19 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam - Nizozemsko) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného vůči ZB („Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Kritéria – Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím členského státu za účelem výkonu trestu“)

13

2020/C 54/17

Věc C-725/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Sector 2 București (Rumunsko) dne 1. října 2019 – IO v. Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Věc C-734/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul București (Rumunsko) dne 4. října 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Věc C-748/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim v. WB

17

2020/C 54/20

Věc C-749/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie v. XA, YZ

18

2020/C 54/21

Věc C-750/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie v. DT

19

2020/C 54/22

Věc C-751/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie v. ZY

20

2020/C 54/23

Věc C-752/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie v. AX

22

2020/C 54/24

Věc C-753/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie v. BV

23

2020/C 54/25

Věc C-754/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 15. října 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie v. CU

24

2020/C 54/26

Věc C-763/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Apelacyjnym w Krakowie (Polsko) dne 18. října 2019 – D. S. v. S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Věc C-764/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Apelacyjnym w Krakowie (Polsko) dne 18. října 2019 – C. S.A. v. Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Věc C-765/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Apelacyjnym w Krakowie (Polsko) dne 18. října 2019 – M. Ś., I. Ś. v. R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Věc C-790/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Brașov (Rumunsko) dne 24. října 2019 – trestní řízení proti LG a MH

28

2020/C 54/30

Věc C-811/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 4. listopadu 2019 – trestní řízení proti FQ, GP, HO, IN

28

2020/C 54/31

Věc C-822/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 5. listopadu 2019 – Flavourstream SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Věc C-834/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Vicenza (Itálie) dne 15. listopadu 2019 – AV v. Ministero della Giustizia, Italská republika

30

2020/C 54/33

Věc C-837/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 19. listopadu 2019 – Super Bock Bebidas S.A. v. Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Věc C-843/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španělsko) dne 20. listopadu 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. BT

32

2020/C 54/35

Věc C-846/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'arrondissement (Lucembursko) dne 21. listopadu 2019 – EQ v. Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Věc C-861/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Španělsko) dne 26. listopadu 2019 – LJ v. INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Věc C-865/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Rennes (Francie) dne 27. listopadu 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue v. OG

34

2020/C 54/38

Věc C-870/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 26. listopadu 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze v. MI

35

2020/C 54/39

Věc C-871/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 26. listopadu 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze v. TB

35

2020/C 54/40

Věc C-876/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2019 PlasticsEurope proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-636/17, PlasticsEurope v. ECHA

36

2020/C 54/41

Věc C-879/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 2. prosince 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Věc C-884/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) v. Komise

38

2020/C 54/43

Věc C-890/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Fortischem a.s. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-121/15, Fortischem v. Komise

39

2020/C 54/44

Věc C-895/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach (Polsko) dne 4. prosince 2019 – A. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Věc C-898/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Irskem proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a T-759/15, Lucembursko a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

41

2020/C 54/46

Věc C-899/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Rumunskem proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-391/17, Rumunsko v. Komise

42

2020/C 54/47

Věc C-900/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 6. prosince 2019 – One Voice a Ligue pour la protection des oiseaux v. Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Věc C-904/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polsko) dne 10. prosince 2019 – E. Sp. z o.o v. K.S.

43

2020/C 54/49

Věc C-913/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Białymstoku (Polsko) dne 13. prosince 2019 – CNP spółka z o.o. v. Gefion Insurance A/S

45

 

Tribunál

2020/C 54/50

Věc T-21/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2019 – Polsko v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Odvětví ovoce a zeleniny – Podpora seskupením producentů – Výdaje vynaložené Polskem – Nedostatky v klíčových a pomocných kontrolách – Kontroly plánů uznání a kritérií pro uznání – Kontroly žádostí o podporu – Způsobilost seskupení producentů – Ekonomická soudržnost – Nezbytnost a způsobilost investic – Přiměřenost nákladů – Systémové nedostatky – Riziko pro EZZF – Nápravná opatření – Paušální opravy ve výši 25 %“)

46

2020/C 54/51

Věc T-22/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – Bulharsko v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje vynaložené Bulharskem – Rozvoj venkova – Kvalita inspekcí na místě – Kontrola kritérií způsobilosti a kritérií pro výběr – Finanční opravy – Kontroly ex post – Metoda použitá pro výpočet finančních oprav – Opakování – Nápravná opatření – Postup schvalování souladu – Právní jistota – Zásada řádného finančního řízení – Přiměřenost“)

47

2020/C 54/52

Věc T-100/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – Wehrheim v. ECB („Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Odměňování – Příspěvek za práci v zahraničí – Zrušení – Odpovědnost – Majetková a nemajetková újma – Nesprávný služební postup“)

47

2020/C 54/53

Věc T-295/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – Řecko v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje uskutečněné Řeckem – Rozvoj venkova – Přímé podpory oddělené od produkce – Klíčové kontroly – Paušální finanční opravy“)

48

2020/C 54/54

Věc T-383/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – Sta*Ware EDV Beratung v. EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka Evropské unie businessNavi – Skutečné užívání ochranné známky – Částečné zrušení – Článek 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“)

49

2020/C 54/55

Věc T-504/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 – XG v. Komise („Zaměstnanci soukromé společnosti, která v unijním orgánu zajišťuje služby z oblasti informatiky – Odepření přístupu do prostor Komise – Pravomoc autora aktu“)

50

2020/C 54/56

Věc T-317/19 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – AMVAC Netherlands v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních – Přípravky na ochranu rostlin – Nařízení (ES) č. 1107/2009 – Účinná látka „ethoprofos“ – Podmínky schválení pro uvedení látky na trh – Návrh na odklad provádění – Neexistence naléhavosti“)

50

2020/C 54/57

Věc T-715/19: Žaloba podaná dne 21. října 2019 – Wagenknecht v. Evropská rada

51

2020/C 54/58

Věc T-804/19: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2019 – HC v. Komise

52

2020/C 54/59

Věc T-823/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – JMS Sports v. EUIPO – Inter-Vion (spirálové gumičky do vlasů)

53

2020/C 54/60

Věc T-829/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – Palírna U Zeleného stromu v. EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Věc T-830/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – Palírna U Zeleného stromu v. EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Věc T-831/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – Palírna U Zeleného stromu v. EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Věc T-849/19: Žaloba podaná dne 16. prosince 2019 – Leonardo v. Frontex

57

2020/C 54/64

Věc T-853/19: Žaloba podaná dne 17. prosince 2019 – Tehrani v. EUIPO - Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Věc T-854/19: Žaloba podaná dne 17. prosince 2019 – Franz Schröder v. EUIPO - RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Věc T-855/19: Žaloba podaná dne 17. prosince 2019 – Franz Schröder v. EUIPO - RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Věc T-856/19: Žaloba podaná dne 17. prosince 2019 – Franz Schröder v. EUIPO - RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Věc T-859/19: Žaloba podaná dne 9. prosince 2019 – Alkemie Group v. EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Věc T-860/19: Žaloba podaná dne 9. prosince 2019 – Alkemie Group v. EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


CS

 

Top