EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:406:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 406, 2. prosince 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 406

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
2. prosince 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 406/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Soudní dvůr

2019/C 406/02

Jmenování prvního generálního advokáta

2

2019/C 406/03

Určení senátů pověřených projednáváním věcí uvedených v článku 107 jednacího řádu Soudního dvora (naléhavé řízení o předběžné otázce)

2

2019/C 406/04

Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 193 jednacího řádu Soudního dvora (přezkum rozhodnutí o kasačním opravném prostředku)

2

2019/C 406/05

Volba předsedů senátů složených ze tří soudců

2

2019/C 406/06

Složení přísahy nových členů Soudního dvora

3

2019/C 406/07

Přidělení soudců k senátům

3

2019/C 406/08

Seznamy pro účely sestavení soudních kolegií

3

 

Tribunál

2019/C 406/09

Složení přísahy nových členů Tribunálu

6


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 406/10

Věc C-228/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. března 2019 ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 17. ledna 2019 ve věci T-368/18, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ v. EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

7

2019/C 406/11

Věc C-278/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. dubna 2019 Mas Que Vinos Global, S.L proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 17. ledna 2019 ve věci T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L. v. EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

7

2019/C 406/12

Věc C-295/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. dubna 2019 Apple Inc. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 31. ledna 2019 ve věci T-215/17, Pear Technologies v. EUIPO - Apple (PEAR)

8

2019/C 406/13

Věc C-585/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul București (Rumunsko) dne 2. srpna 2019 – Academia de Studii Economice din București v. Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

8

2019/C 406/14

Věc C-619/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 19. srpna 2019 – Land Baden-Württemberg v. D.R.

9

2019/C 406/15

Věc C-635/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španělsko) dne 26. srpna 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi v. Ayuntamiento de Arrigorriaga

10

2019/C 406/16

Věc C-644/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 28. srpna 2019 – FT v. Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a další, Ministerul Educației Naționale

10

2019/C 406/17

Věc C-645/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Brussel (Belgie) dne 30. srpna 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA v. Gegevensbeschermingsautoriteit

11

2019/C 406/18

Věc C-654/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne 3. září 2019 – FP Passenger Service v. Austrian Airlines AG

12

2019/C 406/19

Věc C-657/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 4. září 2019 – Finanzamt D v. E

13

2019/C 406/20

Věc C-661/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 6. září 2019 – flightright GmbH v. Austrian Airlines AG

13

2019/C 406/21

Věc C-667/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Okręgowy w Warszawie (Polsko) dne 9. září 2019 – A.M. v. E.M.

14

2019/C 406/22

Věc C-695/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 20. září 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

15

2019/C 406/23

Věc C-699/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Quanta Storage, Inc. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-772/15, Quanta Storage, Inc. v. Evropská komise

16

2019/C 406/24

Věc C-701/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Pilatus Bank proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. července 2019 ve věci T-687/18, Pilatus Bank v. Evropská centrální banka (ECB)

17

2019/C 406/25

Věc C-711/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 25. září 2019 – Admiral Sportwetten GmbH a další

18

 

Tribunál

2019/C 406/26

Věc T-615/15 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – LL v. Parlament („Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu – Příspěvky na parlamentní asistenci – Navrácení neoprávněně vyplacených částek – Promlčení“)

19

2019/C 406/27

Věc T-125/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – BSF Grenzach v. ECHA („REACH – Hodnocení látek – Triclosan – Rozhodnutí ECHA požadující předložení dalších informací – Článek 51 odstavec 6 nařízení (ES) č. 1907/2006 – Odvolání podané k odvolacímu senátu – Úkol odvolacího senátu – Kontradiktorní řízení – Rozsah přezkumu – Míra přezkumu – Pravomoci odvolacího senátu – Článek 93 odstavec 3 nařízení č. 1907/2006 – Článek 47 odstavec 1 první věta nařízení č. 1907/2006 – Náležité informace – Proporcionalita – Článek 25 nařízení č. 1907/2006 – Příloha XIII nařízení č. 1907/2006 – Údaje získané za relevantních podmínek – Perzistence – Neurotoxicita – Reprodukční toxicita – Článek 12 odstavec 1 nařízení (ES) č. 771/2008 – Prodlení při předkládání vědeckého názoru“)

20

2019/C 406/28

Věc T-467/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Barata v. Parlament („Žaloba na neplatnost – Veřejná služba – Výběrové řízení pro smluvní zaměstnance – Přijetí do zaměstnání – Výzva k vyjádření zájmu EP/CAST/S/16/2016 – Řidiči – Praktický test a teoretický test, které byly uspořádány v návaznosti na vytvoření databáze – Neúspěch v teoretickém testu – Zrušení výzvy k vyjádření zájmu a databáze – Zánik předmětu sporu – Trvající právní zájem na podání žaloby – Částečné nevydání rozhodnutí ve věci samé – Částečná nepřípustnost“)

21

2019/C 406/29

Věc T-610/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – ICL-IP Terneuzen a ICL Europe Coöperatief v. Komise („REACH – Látky podléhající povolení – Zahrnutí 1-brompropanu (nPB) do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 – Množství – Registrační dokumentace – Údaje – Sdružování látek do skupin – Zásada řádné správy – Právo svobodně podnikat a obchodovat – Povinnost uvést odůvodnění – Legitimní očekávání – Proporcionalita – Rovné zacházení“)

22

2019/C 406/30

Věc T-636/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – PlasticsEurope v. ECHA („REACH – Sestavení seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 – Doplnění záznamu o látce bisfenol A na tomto seznamu – Články 57 a 59 nařízení č. 1907/2006 – Zjevně nesprávné posouzení – Právní jistota – Legitimní očekávání – Přiměřenost“)

22

2019/C 406/31

Věc T-650/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Jinan Meide Casting v. Komise („Dumping – Prováděcí nařízení (EU) č. 2017/1146 – Dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Číny a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd – Konečné antidumpingové clo – Obnovení řízení po částečném zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 430/2013 – Článek 2 odst. 7 písm. a) a odst. 10 a 11 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 7 písm. a) a odst. 10 a 11 nařízení (EU) 2016/1036] – Běžná hodnota – Spravedlivé srovnání – Neodpovídající typy výrobků – Článek 3 odst. 1 až 3 a čl. 9 odst. 4 a 5 nařízení č. 1225/2009 (nyní čl. 3 odst. 1 až 3 a čl. 9 odst. 4 a 5 nařízení 2016/1036) – Určení újmy“)

23

2019/C 406/32

Věc T-673/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a další v. Komise („Státní podpory – Režim osvobození od daně z příjmů společností, který zavedla Belgie ve prospěch svých přístavů – Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem – Pojem „hospodářská činnost“ – Služby obecného hospodářského zájmu – Jiné než hospodářské činnosti – Oddělitelnost – Selektivita – Článek 93 SFEU a čl. 106 odst. 2 SFEU“)

24

2019/C 406/33

Věc T-674/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale v. Komise („Státní podpory – Režim osvobození od daně z příjmů společností, který zavedla Belgie ve prospěch svých přístavů – Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem – Pojem „hospodářská činnost“ – Služby obecného hospodářského zájmu – Jiné než hospodářské činnosti – Oddělitelnost – Selektivita – Článek 93 SFEU a čl. 106 odst. 2 SFEU“)

25

2019/C 406/34

Věc T-696/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Havenbedrijf Antwerpen a Maatschappij van de Brugse Zeehaven v. Komise („Státní podpory – Režim osvobození od korporátní daně, který zavedla Belgie ve prospěch svých přístavů – Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem – Pojem „hospodářská činnost“ – Služby obecného hospodářského zájmu – Nehospodářské činnosti – Oddělitelnost – Selektivnost – Žádost o poskytnutí přechodného období“)

26

2019/C 406/35

Věc T-755/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Německo v. ECHA („REACH – Hodnocení látek – BENPAT – Perzistence – Rozhodnutí ECHA požadující předložení dalších informací – Článek 51 odst. 6 nařízení (ES) č. 1907/2006 – Odvolání podané k odvolacímu senátu – Úkol odvolacího senátu – Kontradiktorní řízení – Povaha přezkumu – Míra přezkumu – Pravomoci odvolacího senátu – Článek 93 odst. 3 nařízení č. 1907/2006 – Svěřování pravomocí agenturám Unie – Zásada svěřených pravomocí – Zásada subsidiarity – Proporcionalita – Povinnost uvést odůvodnění“)

27

2019/C 406/36

Věc T-783/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – GE Healthcare v. Komise („Humánní léčivé přípravky – Pozastavení registrace kontrastních látek obsahujících gadolinium – Články 31 a 116 směrnice 2001/83/ES – Zásada předběžné opatrnosti – Rovné zacházení – Přiměřenost – Nestrannost“)

28

2019/C 406/37

Věc T-47/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – UZ v. Parlament („Veřejná služba – Úředníci – Disciplinární řízení – Psychické obtěžování – Disciplinární sankce – Zařazení do nižší platové třídy a vynulování bodů pro povýšení – Odmítnutí žádosti o pomoc žalobkyně – Podmínky administrativního vyšetřování – Požadavek nestrannosti – Právo být vyslechnut – Procesní vada – Důsledky procesní vady“)

28

2019/C 406/38

Věc T-287/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Nature’s Variety Instinct – Starší národní obrazová ochranná známka Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

29

2019/C 406/39

Věc T-288/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie NATURE’S VARIETY INSTINCT – Starší národní obrazová ochranná známka Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

30

2019/C 406/40

Věc T-367/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie UKIO – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující dvě příčné čáry, jednu svislou čáru a kruh – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

31

2019/C 406/41

Věc T-378/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – NHS v. EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CRUZADE – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie SANTA CRUZ – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Zvýšená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky“)

31

2019/C 406/42

Věc T-716/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Idealogistic Compass Greatest care in getting it there – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka IDÉA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

32

2019/C 406/43

Věc T-67/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Dokkio (DOKKIO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka DOKKIO – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující dvě úhlopříčné čáry, svislou čáru a kruh – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

33

2019/C 406/44

Věc T-632/19: Žaloba podaná dne 23. září 2019 – DD v. FRA

34

2019/C 406/45

Věc T-640/19: Žaloba podaná dne 25. září 2019 – Sasol Germany a další v. ECHA

35

2019/C 406/46

Věc T-661/19: Žaloba podaná dne 27. září 2019 – Sasol Germany a další v. Komise

36

2019/C 406/47

Věc T-684/19: Žaloba podaná dne 7. října 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal v. ACER

37

2019/C 406/48

Věc T-695/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – Falqui v. Parlament

39

2019/C 406/49

Věc T-698/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – FJ a další v. ESVČ

39

2019/C 406/50

Věc T-699/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – FT a další v. Komise

40

2019/C 406/51

Věc T-700/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – Al-Gaoud v. Rada

41

2019/C 406/52

Věc T-704/19: Žaloba podaná dne 15. října 2019 – FGSZ v. ACER

42


 

Opravy

2019/C 406/53

Oprava sdělení vÚředním věstníku ve věci T279/19 (Úř. věst C220 ze dne 1. července 2019)

44


CS

 

Top