Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 172, 20. května 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 172

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
20. května 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

CDJ

2019/C 172/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Složení velkého senátu

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

CDJ

2019/C 172/03

Věc C-54/18: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Itálie) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus v. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo („Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Přezkumná řízení — Směrnice 89/665/EHS — Články 1 a 2c — Návrh na přezkum rozhodnutí o připuštění či vyloučení uchazečů — Lhůty pro podání návrhu na přezkum — Prekluzivní lhůta 30 dní — Vnitrostátní právní úprava, která vylučuje možnost namítat protiprávnost rozhodnutí o připuštění v rámci žaloby proti následným aktům — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu“)

3

2019/C 172/04

Věc C-373/18: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 31. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugalsko) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Nepřímé daně z kapitálových vkladů — Směrnice 69/335/EHS — Články 4 a 7 — Založení kapitálové společnosti — Kolkovné platné k 1.  červenci 1984 — Následné zrušení tohoto kolkovného a jeho pozdější opětovné zavedení“)

4

2019/C 172/05

Věc C-489/18: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Maďarsko) — Farmland Kft. v.  Földművelésügyi Miniszter („Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Zemědělství — Režim přímých podpor — Režim jednotných plateb — Žádost o jednotné platby na plochu — Kritéria — Oprávněný uživatel zemědělské půdy“)

5

2019/C 172/06

Věc C-689/18: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Protodikeio Patron — Řecko) — XT v. Elliniko Dimosio („Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Vnitrostátní zdanění — Zákaz diskriminačního zdanění — Daň z luxusního zboží — Motorová vozidla — Osvobození od daně v závislosti na datu  prvního uvedení do provozu v členském státě zdanění — Nezohlednění data prvního uvedení do provozu v jiném členském státě“)

5

2019/C 172/07

Věc C-8/19 PPU: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. února 2019 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Spetsializiran nakazatelen sad — Bulharsko) — trestní řízení proti RH („Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Směrnice (EU) 2016/343 — Článek 4 — Označování na veřejnosti za vinného — Rozhodnutí o vyšetřovací vazbě — Opravné prostředky — Řízení o přezkumu zákonnosti tohoto rozhodnutí — Dodržování presumpce neviny — Článek 267 SFEU — Článek 47 druhý pododstavec Listiny základních práv Evropské unie — Právo být vyslechnut v přiměřené lhůtě — Vnitrostátní právní úprava omezující možnost vnitrostátních soudů předložit  Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nebo zavazující tyto soudy rozhodnout, aniž by vyčkaly na odpověď na tuto otázku — Disciplinární sankce v případě nedodržování této právní úpravy“)

6

2019/C 172/08

Věc C-755/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2018 Harrym Shindlerem a dalšími proti usnesení  Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 26. listopadu 2018 ve věci T-458/17, Shindler a další v. Rada

7

2019/C 172/09

Věc C-88/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Zărnești (Rumunsko) dne 7. února 2019 —  Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor“ v. TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Věc C-96/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakousko) dne 8. února 2019 — VO v. Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Věc C-101/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 11. února 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

9

2019/C 172/12

Věc C-102/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgerichts (Německo) dne 11. února 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

10

2019/C 172/13

Věc C-108/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel București (Rumunsko) dne 11. února 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k. v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Věc C-112/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Aachen (Německo) dne 12. února 2019 — Marvin M. v. Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Věc C-118/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 15. února 2019 — ZS v. PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Věc C-134/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Bank Refah Kargaran proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. prosince 2018 ve věci T-552/15, Bank Refah Kargaran v. Rada

12

2019/C 172/17

Věc C-135/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 20. února 2019 — Pensionsversicherungsanstalt v. CW

14

2019/C 172/18

Věc C-157/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Ehabem Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-409/16, Makhlouf v. Rada

15

2019/C 172/19

Věc C-158/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Razan Othman proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-416/16, Othman v. Rada

16

2019/C 172/20

Věc C-159/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-411/16, Syriatel Mobile Telecom v. Rada

17

2019/C 172/21

Věc C-182/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 26. února 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Věc C-208/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Rakousko) dne 4. března 2019 — NK v. MS a AS

19

2019/C 172/23

Věc C-217/19: Žaloba podaná dne 8. března 2019 — Evropská komise v. Finská republika

20

2019/C 172/24

Věc C-231/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kr lovství) dne 15. března 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Věc C-235/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 18. března 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Věc C-239/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené králo ství) dne 20. března 2019 — Eli Lilly and Company v. Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

C-510/17: Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 24. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresného súdu Bratislava — Slovensko) — ML

23

2019/C 172/28

Věc C-564/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. února 2019 — Evropská komise v. Belgické království podporované: Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Španělským královstvím,  Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskem

23

2019/C 172/29

Věc C-596/17: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 13. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Věc C-657/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce  Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Hussein Mohamad Hussein, za přítomnosti: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Věc C-277/18: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 14. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugalsko) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda v. Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Věc C-368/18: Usnesení předsedy devátého senátu Soudního dvora ze dne 30. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgie) — Frank Casteels v. Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Věc C-399/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemsko) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV v. Autoriteit Consument en Markt, za přítomnosti: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Věc C-498/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — ZW v. Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Věc C-614/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2019 — Evropská komise v. Slovenská republika

26

2019/C 172/36

Věc C-660/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce  Landgericht Berlin — Německo) — Sundair GmbH v. WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Věc C-701/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce  Amtsgericht Nürnberg — Německo) — Geld-für-Flug GmbH v. Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

C-750/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce  Rechtbank Amsterdam — Nizozemsko) — A, B v. C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Věci T-251/17 a T-252/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. března 2019 — Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.) („Ochranná známka Evropské unie — Přihlášky obrazových ochranných známek Evropské unie Simply. Connected. — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Rozsah přezkumu, který musí provést odvolací senát — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 64 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 71 nařízení 2017/1001)“)

28

2019/C 172/40

Věc T-480/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. března 2019 — Řecko v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje uskutečněné Řeckem — Jednorázové a paušální finanční opravy — Podmíněnost — Kontrola požadavků v oblasti řízení stanovených právní úpravou — Analýza rizik — Posouzení finanční újmy — Povinnost uvést odůvodnění — Proporcionalita“)

29

2019/C 172/41

Věc T-492/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. dubna 2019 — Fleig v. ESVČ („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Smlouva na dobu neurčitou — Článek 47 písm. c) bod i) PŘOZ — Výpověď — Důvody pro výpověď — Ztráta důvěry — Zájem služby — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost jednat s náležitou péčí — Zásada řádné správy — Články 30 a 41 Listiny základních práv Evropské unie — Procesní námitka — Zveřejnění dokumentů, založených do spisu řízení před Tribunálem, na internetu — Článek 17 služebního řádu“)

29

2019/C 172/42

Věc T-562/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. března 2019 — dm-drogerie markt v. EUIPO — Albea Services (ALBÉA) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka ALBÉA — Starší mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka Balea — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

30

2019/C 172/43

Věc T-611/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. března 2019 — All Star v. EUIPO — Carrefour Hypermarchés (tvar podrážky boty) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie — Tvar podrážky boty — Všeobecně známé skutečnosti — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na procesní obranu — Článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 94 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001] — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] — Rozlišovací způsobilosti získaná užíváním — Článek 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 a čl. 59 odst. 2 nařízení 2017/1001) — Zamítnutí žádosti o konání jednání před odvolacím senátem — Článek 77 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 96 odst. 1 nařízení 2017/1001)“)

31

2019/C 172/44

Věc T-779/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 — United Wineries v. EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie VIÑA ALARDE — Starší národní slovní ochranná známka „ALARDE“ — Důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1001] — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Totožnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“)

32

2019/C 172/45

Věc T-804/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 — Stada Arzneimittel v. EUIPO  (Vyobrazení dvou protilehlých oblouků) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující dva  protilehlé oblouky — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

33

2019/C 172/46

Věc T-259/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. března 2019 — Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg v. EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Unifoska — Starší slovní ochranná známka Evropské unie NITROFOSKA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

33

2019/C 172/47

Věc T-186/18: Usnesení Tribunálu ze dne 25. března 2019 — Abaco Energy a další v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Režim podpor pro energie z obnovitelných zdrojů — Předběžné řízení o přezkumu — Rozhodnutí, kterým se režim podpory prohlašuje za slučitelný s vnitřním trhem — Žaloba podaná příjemci — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Nepřípustnost“)

34

2019/C 172/48

Věc T-190/18: Usnesení Tribunálu ze dne 25. března 2019 — Solwindet las Lomas v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Režim podpor ve prospěch obnovitelných energií — Předběžné řízení o přezkumu — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za slučitelný s vnitřním trhem — Žaloba podaná příjemcem podpory Nedostatek aktivní legitimace — Nepřípustnost“)

35

2019/C 172/49

Věc T-631/18: Usnesení Tribunálu ze dne 28. března 2019 — Herholz v. EUIPO (#) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie # — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 — Návrh na změnu rozhodnutí — Zjevná nepřípustnost“)

36

2019/C 172/50

Věc T-157/19: Žaloba podaná dne 8. března 2019 — Șanli v. Rada

36

2019/C 172/51

Věc T-161/19: Žaloba podaná dne 11. března 2019 — Deutsche Telekom v. Parlament a Rada

37

2019/C 172/52

Věc T-162/19: Žaloba podaná dne 11. března 2019 — Telefónica a Telefónica de España v. Parlament a Rada

38

2019/C 172/53

Věc T-171/19: Žaloba podaná dne 20. března 2019 — Hebberecht v. ESVČ

39

2019/C 172/54

Věc T-173/19: Žaloba podaná dne 22. března 2019 — AV a AW v. Parlament

40

2019/C 172/55

Věc T-176/19: Žaloba podaná dne 25. března 2019 — 3V Sigma v. ECHA

41

2019/C 172/56

Věc T-182/19: Žaloba podaná dne 28. března 2019 — Puma v. EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Věc T-184/19: Žaloba podaná dne 27. března 2019 — Aurea Biolabs v. EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Věc T-185/19: Žaloba podaná dne 28. března 2019 — Public.Resource.Org a Right to Know v. Komise

44

2019/C 172/59

Věc T-187/19: Žaloba podaná dne 29. března 2019 — Glaxo Group v. EUIPO (barevná ochranná známka v purpurové barvě)

45

2019/C 172/60

Věc T-188/19: Žaloba podaná dne 1. dubna 2019 — Spojené království v. Komise

46


CS

 

Top