Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 25, 21. ledna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 25

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
21. ledna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 25/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 25/02

Spojené věci C-626/15 a C-659/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-626-15), – Evropská komise v. Rada Evropské unie (C-659/16) „Žaloba na neplatnost – Rozhodnutí Výboru stálých zástupců (Coreper) – Rozhodnutí o předložení diskusního dokumentu mezinárodnímu orgánu – Přípustnost – Napadnutelný akt – Výlučná, sdílená či doplňková pravomoc Evropské unie – Samostatné jednání Unie v rámci mezinárodního orgánu nebo účast členských států po jejím boku – Zachování biologických mořských zdrojů – Rybolov – Ochrana životního prostředí – Výzkum – Chráněné mořské oblasti (CHMO) – Smlouva o Antarktidě – Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě – Weddellovo moře a Rossovo moře“

2

2019/C 25/03

Věc C-648/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Itálie) – Fortunata Silvia Fontana v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria „Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 273 – Dodatečný daňový výměr – Odhad základu daně induktivní metodou – Nárok na odpočet DPH – Domněnka – Zásady neutrality a proporcionality – Vnitrostátní právo zakládající výpočet DPH na předpokládaném obratu“

3

2019/C 25/04

Věc C-664/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Lucreţiu Hadrian Vădan v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba „Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty – Směrnice 2006/112/ES – Články 167, 168, 178 a 273 – Rozsah nároku na odpočet – Chybějící faktury – Použití soudního znaleckého posudku – Důkazní břemeno ohledně nároku na odpočet – Zásady daňové neutrality a proporcionality“

4

2019/C 25/05

Věc C-29/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità „Řízení o předběžné otázce – Humánní léčivé přípravky – Směrnice 2001/83/ES – Článek 3 bod 1 – Článek 6 – Směrnice 89/105/EHS – Nařízení (ES) č. 726/2004 – Články 3, 25 a 26 – Přebalení léčivého přípravku za účelem jeho užití k léčbě, na kterou se nevztahuje jeho registrace léčivého přípravku (mimo registraci léčivého přípravku) – Úhrada vnitrostátním systémem zdravotního pojištění“

4

2019/C 25/06

Věc C-147/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas a další v. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa „Řízení o předběžné otázce – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Úprava pracovní doby – Listina základních práv Evropské unie – Článek 31 – Směrnice 2003/88/ES – Oblast působnosti – Odchylka – Článek 1 odst. 3 – Směrnice 89/391/EHS – Článek 2 odst. 2 – Činnost vykonávaná pěstounem“

5

2019/C 25/07

Věc C-151/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království] – Swedish Match AB v. Secretary of State for Health „Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků – Směrnice 2014/40/EU – Článek 1 písm. c) a článek 17 – Zákaz uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití – Platnost“

6

2019/C 25/08

Věc C-245/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Castilla-La Mancha – Španělsko) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Zásada zákazu diskriminace – Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje ukončit pracovní smlouvy na dobu určitou, jestliže odpadl důvod k zaměstnávání – Učitelé zaměstnaní po dobu školního roku – Ukončení pracovního poměru ke dni ukončení školní výuky – Úprava pracovní doby – Směrnice 2003/88/ES“

7

2019/C 25/09

Věc C-295/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira „Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Oblast působnosti – Zdanitelná plnění – Plnění za úplatu – Rozdíl mezi náhradou škody nepodléhající zdanění a službami podléhajícími zdanění poskytovanými proti platbě ‚náhrady‘“

8

2019/C 25/10

Věc C-452/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Liège – Belgie) – Zako SPRL v. Sanidel SA „Řízení o předběžné otázce – Nezávislí obchodní zástupci – Směrnice 86/653/EHS – Článek 1 odst. 2 – Pojem ‚obchodní zástupce‘ – Nezávislý zprostředkovatel vykonávající činnost v podniku zmocnitele – Plnění jiných úkolů, než jsou úkoly související se sjednáváním prodeje a nákupu zboží pro zmocnitele“

9

2019/C 25/11

Věc C-575/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics „Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Srážková daň z hrubé částky dividend vnitrostátního původu vyplácených společnostem-nerezidentům – Odklad zdanění dividend v případě ztrátového zdaňovacího období – Rozdílné zacházení – Odůvodnění – Srovnatelnost – Vyvážené rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členskými státy – Účinnost vymáhání daní – Proporcionalita – Diskriminace“

10

2019/C 25/12

Věc C-619/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras „Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Zásada zákazu diskriminace – Odůvodnění – Ustanovení 5 – Opatření, která mají předcházet zneužitím vznikajícím využitím po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou – Odstupné při ukončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou z objektivního důvodu – Neposkytnutí odstupného při uplynutí období, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva o dočasném obsazení pracovního místa“

10

2019/C 25/13

Věc C-625/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v. Finanzamt Feldkirch „Řízení o předběžné otázce – Články 56 a 63 SFEU – Volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu – Úvěrové instituce – Stabilizační poplatek a zvláštní příspěvek k tomuto poplatku, které se vyměřují na základě nekonsolidované bilanční sumy úvěrových institucí usazených v Rakousku – Zahrnutí bankovních operací, které mají přeshraniční povahu – Vyloučení operací dceřiných společností v jiném členském státě – Rozdílné zacházení – Omezení – Odůvodnění“

11

2019/C 25/14

Věc C-627/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Dunajská Streda – Slovensko) – ZSE Energia, a.s., v. RG „Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 861/2007 – Evropské řízení o drobných nárocích – Článek 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 – Oblast působnosti – Pojem ‚strany‘ – Přeshraniční případy“

12

2019/C 25/15

Věc C-679/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering prostřednictvím osoby Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw v. Johannes Huijbrechts „Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Omezení – Daňové právní předpisy – Dědická daň – Lesy obhospodařované trvale udržitelným způsobem – Osvobození od daně – Ochrana zalesněné plochy“

13

2019/C 25/16

Věc C-713/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakousko) – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2011/95/EU – Normy o obsahu mezinárodní ochrany – Postavení uprchlíka – Článek 29 – Sociální péče – Odlišné zacházení – Uprchlíci, kteří mají dočasné právo pobytu“

13

2019/C 25/17

Věc C-490/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 26. července 2018 – SD v. Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Věc C-580/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2018 Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-41/17, Lotte Co. Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

15

2019/C 25/19

Věc C-618/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di L’Aquila (Itálie) dne 1. října 2018 – Gabriele Di Girolamo v. Ministerstvo spravedlnosti

16

2019/C 25/20

Věc C-639/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Kiel (Německo) dne 12. října 2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Věc C-641/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Genova (Itálie) dne 12. října 2018 – LG a další v. Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Věc C-646/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španělsko) dne 15. října 2018 – OD v. Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Věc C-648/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 17. října 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) v. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Věc C-658/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Bologna (Itálie) dne 22. října 2018 – UX v. Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Věc C-660/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 22. října 2018 – Sundair GmbH v. WV a další

21

2019/C 25/26

Věc C-661/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 22. října 2018 – CTT – Correios de Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Věc C-667/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 25. října 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

22

2019/C 25/28

Věc C-670/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 29. října 2018 – CO v. Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Věc C-672/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 29. října 2018 – DN v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Věc C-673/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d’appel de Paris (Francie) dne 30. října 2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Věc C-677/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Věc C-678/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. listopadu 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Věc C-679/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Ostravě (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

26

2019/C 25/34

Věc C-687/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 7. října 2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Věc C-688/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 6. listopadu 2018 – trestní řízení proti TX a UW

28

2019/C 25/36

Věc C-689/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Protodikeio Patron (Řecko) dne 5. listopadu 2018 – XT v. Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Věc C-703/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 12. listopadu 2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Věc C-704/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2018 – trestní řízení proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

30

 

Tribunál

2019/C 25/39

Spojené věci T-202/10 RENV II a T-203/10 RENV II: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Stichting Woonlinie a další v. Komise „Státní podpory – Sociální bydlení – Režim podpor ve prospěch společností působících v oblasti sociálního bydlení – Existující podpory – Závazky členského státu – Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 17 nařízení (ES) č. 659/1999 – Služba obecného hospodářského zájmu – Článek 106 odst. 2 SFEU – Definice poslání veřejné služby“

31

2019/C 25/40

Věc T-207/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Deutsche Telekom v. Komise „Státní podpory – Daňový režim umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill plynoucí z nabytí podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její částečné navrácení – Ustanovení, které dovoluje, aby se režim nadále zčásti uplatňoval – Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé – Přetrvání právního zájmu na podání žaloby – Legitimní očekávání – Konkrétní ujištění poskytnutá Komisí – Legitimita očekávání – Časová působnost legitimního očekávání“

32

2019/C 25/41

Věc T-219/10 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – World Duty Free Group v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem ‚státní podpora‘ – Selektivnost – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které mají z opatření prospěch – Legitimní očekávání“

33

2019/C 25/42

Věc T-227/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se daně z příjmů právnických osob, která umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivita – Referenční systém – Odchylka – rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které měly prospěch z opatření – Legitimní očekávání“

34

2019/C 25/43

Věc T-239/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Sigma Alimentos Exterior v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení – Pojem státní podpora“ – Selektivita – Referenční systém – Výjimka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení“

34

2019/C 25/44

Věc T-399/11 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Banco Santander a Santusa v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje se její navrácení – Pojem ‚státní podpora‘ – Selektivnost – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které mají z opatření prospěch – Legitimní očekávání“

35

2019/C 25/45

Věc T-405/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Axa Mediterranean v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně a umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepisovat goodwill vzniklý z nabytí podílu ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její vrácení – Pojem ‚státní podpora‘ – Selektivita – Referenční systém – Odchylná úprava – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které jsou příjemci daného opatření – Legitimní očekávání“

36

2019/C 25/46

Věc T-406/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad v. Komise „Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně, jež umožňují podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku odepsat goodwill vzniklý nabytím podílů ve společnostech, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí, které prohlašuje podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její navrácení – Pojem státní podpora – Selektivita – Referenční systém – Odchylka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení – Podniky, které jsou beneficienty opatření – Legitimní očekávání“

37

2019/C 25/47

Věc T-487/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – CHEMK a KF v. Komise „Dumping – Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska – Konečné antidumpingové clo – Přezkum před pozbytím platnosti – Stanovení vývozní ceny – Jediný hospodářský subjekt – Zohlednění antidumpingového cla v ceně dalšího prodeje v Unii – Použití jiné metody než v předchozím šetření – Přetrvávání nebo obnovení dumpingu a újmy – Článek 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9, článek 3 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036]“

37

2019/C 25/48

Věc T-113/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – RFA International v. Komise „Dumping – Dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska – Zamítnutí žádostí o vrácení odvedeného antidumpingového cla – Určení běžné hodnoty a vývozní ceny – Jediná hospodářská jednotka – Zohlednění antidumpingového cla v ceně při dalším prodeji v Unii – Použití jiné metody, než která byla použita při předchozím šetření – Článek 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (ES) č. 1225/2009 [nyní čl. 2 odst. 9 a čl. 11 odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2016/1036] – Článek 18.3.1 antidumpingové dohody WTO“

38

2019/C 25/49

Věc T-854/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Barata v. Parlament „Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2015 – Osvědčovací řízení – Vyloučení z konečného seznamu úředníků vybraných k účasti ve vzdělávacím programu – Článek 45a služebního řádu – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Rovné zacházení – Právo na obhajobu“

39

2019/C 25/50

Věc T-546/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Haufe-Lexware v. EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Leshare – Starší mezinárodní slovní ochranná známka LEXWARE – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Podobnost označení“

39

2019/C 25/51

Věc T-790/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Zeměpisný původ – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

40

2019/C 25/52

Věc T-791/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ST ANDREWS – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Zeměpisný původ – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

41

2019/C 25/53

Věc T-831/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka Evropské unie Flexagil – Řádné užívání ochranné známky – Článek 18 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a článek 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 – Podoba, která se liší prvky neměnícími rozlišovací způsobilost“

41

2019/C 25/54

Věc T-36/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2018 – Asahi Intecc v. EUIPO – Celesio (Celeson) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka Celeson – Starší mezinárodní slovní ochranná známka CELESIO – Relativní důvod zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

42

2019/C 25/55

Věc T-646/18: Žaloba podaná dne 26. října 2018 – Bonnafous v. Komise

42

2019/C 25/56

Věc T-653/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Věc T-654/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Věc T-655/18: Žaloba podaná dne 30. října 2018 – Aupicon a další v. ESVČ

45

2019/C 25/59

Věc T-658/18: Žaloba podaná dne 31. října 2018 – Hästens Sängar v. EUIPO (vyobrazení čtvercového vzoru)

46

2019/C 25/60

Věc T-661/18: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2018 – Securitec v. Komise

46

2019/C 25/61

Věc T-663/18: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2018 – Nissin Foods Holdings v. EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES

47

2019/C 25/62

Věc T-666/18: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Věc T-668/18: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Věc T-669/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Neoperl v. EUIPO (Prezentace čtyř vyplněných otvorů ve schématu pravidelného otvoru)

50

2019/C 25/65

Věc T-672/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Pyke v. EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Věc T-674/18: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy v. Komise

51

2019/C 25/67

Věc T-675/18: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – Trifolio-M a další v. EFSA

52

2019/C 25/68

Věc T-678/18: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2018 – Società agricola Giusti Dal Col v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Věc T-679/18: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2018 – Showroom v. EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Věc T-680/18: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2018 – SLL Service v EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Věc T-681/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – „Korporacija ‚Masternet‘“ v. EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Věc T-682/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Twitter v. EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Věc T-683/18: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Věc T-685/18: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2018 – Apple v. EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Věc T-686/18: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – LegalCareers v. EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Věc T-687/18: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Pilatus Bank v. ECB

59

2019/C 25/77

Věc T-688/18: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v. EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Věc T-689/18: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2018 – Executive Selling v. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Věc T-695/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Věc T-697/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Aldi v. EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Věc T-700/18: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


CS

 

Top