Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:459:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 459, 20. prosince 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 459

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
20. prosince 2018


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 459/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9070 – Eurocar/Vicentini) ( 1 )

1

2018/C 459/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9166 – Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV) ( 1 )

1

2018/C 459/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9143 – CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran) ( 1 )

2

2018/C 459/04

Zahájení řízení (Případ M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) ( 1 )

2

2018/C 459/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies JV) ( 1 )

3


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2018/C 459/06

Příspěvky pro odborníky vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie – aktualizace 2019

4

 

Evropská komise

2018/C 459/07

Směnné kurzy vůči euru

5

2018/C 459/08

Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho zasedání dne 9. března 2018 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci Věc M.8084 – Bayer/Monsanto – Zpravodaj: Lotyšsko

6

2018/C 459/09

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Věc M.8084 – Bayer/Monsanto

9

2018/C 459/10

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2018, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc M.8084 – Bayer/Monsanto) (oznámeno pod číslem C(2018) 1709)  ( 1 )

10

2018/C 459/11

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2018 o zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie v případě názvu „Gönci kajszibarack“ (CHZO)

24

 

Účetní dvůr

2018/C 459/12

Zvláštní zpráva č. 33/2018 – Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření

37

2018/C 459/13

Zvláštní zpráva č. 35/2018 – Transparentnost prostředků EU prováděných nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí

37

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2018/C 459/14

Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic uvedených v čl. 6 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

38

2018/C 459/15

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

40


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2018/C 459/16

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 2018 ve věci E-10/17 – Nye Kystlink AS v. Color Group AS a Color Line AS (Článek 53 Dohody o EHP – Článek 54 Dohody o EHP – Zásada rovnocennosti – Zásada účinnosti – Vnitrostátní pravidla pro promlčecí lhůtu u nároků na náhradu škody)

47

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 459/17

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9094 – Amcor/Bemis) ( 1 )

48


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top