Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 340, 24. září 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 340

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
24. září2018


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 340/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Sdělení Komise – Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje Soudnímu dvoru v rámci řízení o nesplnění povinnosti

2

2018/C 340/03

Oznámení Komise – Disponibilita a použitelnost pokynů k provedení bodů 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému ( 1 )

5


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 340/04

Směnné kurzy vůči euru

6

2018/C 340/05

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 10. července 2018 týkající se návrhu rozhodnutí ve věci AT.40181 – Philips – Zpravodaj: Švédsko

7

2018/C 340/06

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Věc AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2018 týkajícím se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.40181 – Philips (vertikální omezení)) (oznámeno pod číslem C(2018) 4797 final)

10

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2018/C 340/08

Likvidační řízení – Rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení týkajícího se společnosti TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.“ – Zveřejnění podle článku 280 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

12


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 340/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top