EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 231, 2. července 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 231

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
2. července 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 231/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 231/02

Věc C-574/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Varese – Itálie) – trestní řízení proti Maurovi Scialdonemu „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Ochrana finančních zájmů Unie — Článek 4 odst. 3 SEU — Článek 325 odst. 1 SFEU — Směrnice 2006/112/ES — Úmluva PIF — Sankce — Zásady rovnocennosti a efektivity — Neodvedení DPH vyplývající z ročního daňového přiznání v zákonem stanovených lhůtách — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví trest odnětí svobody jen tehdy, jestliže částka nezaplacené DPH překračuje určitou prahovou hodnotu zakládající trestnost — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví nižší prahovou hodnotu trestnosti v případě neodvedení srážkové daně z příjmů“

2

2018/C 231/03

Věc C-82/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgique) – K. A. a další v. Belgische Staat „Řízení o předběžné otázce — Ochrana hranic, azyl, přistěhovalectví — Článek 20 SFEU — Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 24 — Směrnice 2008/115/ES — Články 5 a 11 — Státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu na území — Žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny s občanem Unie, který nikdy nevyužil svobody pohybu — Odmítnutí zabývat se žádostí“

3

2018/C 231/04

Spojené věci C-331/16 a C-366/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2018 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Nizozemsko, Belgie) – K. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. v. Belgische Staat (C-366/16) „Řízení o předběžné otázce — Občanství Evropské unie — Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států — Směrnice 2004/38/ES — Článek 27 odst. 2 druhý pododstavec — Omezení práva vstupu a práva pobytu z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví — Vyhoštění z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti — Chování představující skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti — Osoba, jejíž žádost o azyl byla zamítnuta z důvodů uvedených v čl. 1 oddílu F Ženevské úmluvy nebo v čl. 12 odst. 2 směrnice 2011/95/EU — Článek 28 odst. 1 — Článek 28 odst. 3 písm. a) — Ochrana před vyhoštěním — Pobyt v hostitelském členském státě po dobu posledních deseti let — Naléhavé důvody týkající se veřejné bezpečnosti — Pojem“

4

2018/C 231/05

Věc C-376/16 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. května 2018 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v. European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE „Kasační opravný prostředek — Veřejné zakázky na služby — Poskytování externích služeb týkajících se správy programů a projektů, jakož i technického poradenství v oblasti informačních technologií — Kaskádové řízení — Článek 21 statutu Soudního dvora Evropské unie — Článek 76 a čl. 84 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu — Zákaz rozhodovat ultra petita — Poměrné vážení podkritérií v rámci kritérií pro zadání — Zjevně nesprávná posouzení — Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 – Článek 100 odst. 2 — Rozhodnutí o odmítnutí nabídky — Nedostatečné odůvodnění — Ztráta příležitosti — Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie — Návrh na náhradu škody“

6

2018/C 231/06

Věc C-684/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. prosince 2017 společnostmi Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 26. září 2017 ve věci T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena a Banca Widiba SpA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

6

2018/C 231/07

Věc C-685/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. prosince 2017 společnostmi Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 26. září 2017 ve věci T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena a Banca Widiba SpA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

7

2018/C 231/08

Věc C-168/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 5. března 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v. Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Věc C-175/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. března 2018 PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 5. února 2018 ve věci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

8

2018/C 231/10

Věc C-178/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. března 2018 MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 5. února 2018 ve věci T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH a Intervet international BV v. Evropská agentura pro léčivé přípravky

9

2018/C 231/11

Věc C-203/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 20. března 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann v. Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Věc C-210/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission (Rakousko) dne 23. března 2018 – WESTbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Věc C-224/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 28. března 2018 – Budimex S. A.

11

2018/C 231/14

Věc C-225/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 28. března 2018 – Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Věc C-227/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) dne 3. dubna 2018 – VE v. WD

12

2018/C 231/16

Věc C-228/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 3. dubna 2018 – Gazdasági Versenyhivatal v. Budapest Bank Nyrt. a další

13

2018/C 231/17

Věc C-235/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) dne 28. března 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Věc C-262/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. dubna 2018 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 5. února 2018 ve věci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. v. Evropská komise

14

2018/C 231/19

Věc C-280/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 24. dubna 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“ v. Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Věc C-312/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. května 2018 společnostmi Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 21. března 2018 ve věci T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux v. Evropská komise

17

 

Tribunál

2018/C 231/21

Věc T-429/13 a T-451/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. května 2018 – Bayer CropScience a další v. Komise „Přípravky na ochranu rostlin — Účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid — Přezkum schválení — Článek 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 — Zákaz použití a prodeje osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími dotčené účinné látky — Článek 49 odst. 2 nařízení č. 1107/2009 — Zásada obezřetnosti — Proporcionalita — Právo být vyslechnut — Mimosmluvní odpovědnost“

18

2018/C 231/22

Věc T-584/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. května 2018 – BASF Agro a další v. Komise „Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka fipronil — Přezkum schválení — Článek 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 — Zákaz použití a prodeje osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími dotčenou účinnou látku — Článek 49 odst. 2 nařízení č. 1107/2009 — Zásada obezřetnosti — Analýza dopadů“

19

2018/C 231/23

Věc T-283/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2018 – Esso Raffinage v. ECHA „REACH — Hodnocení dokumentace — Kontrola souladu žádostí o registraci — Kontrola předložených informací a kroky navazující na vyhodnocení dokumentace — Prohlášení o nesplnění požadavků — Příslušnost Tribunálu — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Bezprostřední a osobní dotčení — Přípustnost — Právní základ — Články 41, 42 a 126 nařízení (ES) č. 1907/2006“

20

2018/C 231/24

Věc T-205/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. května 2018 – Litva v. Komise „Fond soudržnosti — Výdaje vyloučené z financování — Technická podpora při správě Fondu soudržnosti v Litvě — DPH — Článek 11 odstavce 1 a 3 nařízení (ES) č. 16/2003 — Snížení finanční pomoci“

21

2018/C 231/25

Věc T-626/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Troszczynski v. Parlament „Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvky na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Pravomoc generálního tajemníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Důkazní břemeno — Povinnost uvést odůvodnění — Politická práva — Rovné zacházení — Zneužití pravomoci — Nezávislost poslanců — Nesprávné skutkové zjištění — Přiměřenost“

21

2018/C 231/26

Věc T-675/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. května 2018 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie mycard2go — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001] — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 první věta nařízení 2017/1001)“

22

2018/C 231/27

Věc T-676/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. května 2018 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie mycard2go — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

23

2018/C 231/28

Věc T-712/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Deutsche Lufthansa v. Komise „Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh letecké dopravy — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem s výhradou dodržení určitých závazků — Žádost o osvobození od části povinností, jež jsou předmětem závazků — Proporcionalita — Legitimní očekávání — Zásada řádné správy — Zneužití pravomoci“

23

2018/C 231/29

Věc T-818/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Netflix International a Netflix v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Podpora, kterou Německo zamýšli poskytnout na podporu filmové produkce a distribuce — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Nedostatek osobního dotčení — Nařizovací akt vyžadující přijetí prováděcích opatření — Nepřípustnost“

24

2018/C 231/30

Věc T-860/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. května 2018 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie mycard2go — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

25

2018/C 231/31

Věc T-23/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Barnett v. EHSV „Veřejná služba — Úředníci — Starobní důchod — Předčasný odchod do důchodu bez snížení nároků na důchod — Opatření dříve upravené v čl. 9 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu — Zájem služby — Splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku Soudu pro veřejnou službu — Odpovědnost“

25

2018/C 231/32

Věc T-387/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Triggerball v. EUIPO (Tvar předmětu podobajícího se míči s hranami) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška třírozměrné ochranné známky Evropské unie — Tvar předmětu podobajícího se míči s hranami — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2018/C 231/33

Věc T-199/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – SCF Terminal (Cyprus) a S H B v. Rada a další

26

2018/C 231/34

Věc T-230/18: Žaloba podaná dne 6. dubna 2018 – Czarnecki v. Parlament

27

2018/C 231/35

Věc T-238/18: Žaloba podaná dne 12. dubna 2018 – Netflix International a Netflix v. Komise

28

2018/C 231/36

Věc T-239/18: Žaloba podaná dne 17. dubna 2018 – SKS Import Export v. Komise

29

2018/C 231/37

Věc T-241/18: Žaloba podaná dne 18. dubna 2018 – Bruno v. Komise

29

2018/C 231/38

Věc T-242/18: Žaloba podaná dne 18. dubna 2018 – VV v. Komise

30

2018/C 231/39

Věc T-243/18: Žaloba podaná dne 20. dubna 2018 – VW v. Komise

31

2018/C 231/40

Věc T-244/18: Žaloba podaná dne 20. dubna 2018 – Synergy Hellas v. Komise

31

2018/C 231/41

Věc T-250/18: Žaloba podaná dne 23. dubna 2018 – RATP v. Komise

32

2018/C 231/42

Věc T-255/18: Žaloba podaná dne 23. dubna 2018 – US v. ECB

33

2018/C 231/43

Věc T-256/18: Žaloba podaná dne 24. dubna 2018 – Arezzo Indústria e Comércio v. EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Věc T-261/18: Žaloba podaná dne 26. dubna 2018 – Roxtec v. EUIPO – Wallmax (Vyobrazení černého čtverce se sedmi modrými soustřednými kružnicemi)

35

2018/C 231/45

Věc T-263/18: Žaloba podaná dne 26. dubna 2018 – Meblo Trade v. EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Věc T-265/18: Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Věc T-267/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Věc T-268/18: Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – Sandrone v. EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Věc T-269/18: Žaloba podaná dne 2. května 2018 – Inditex v. EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Věc T-271/18: Žaloba podaná dne 3. května 2018 – Mauritsch v. INEA

39

2018/C 231/51

Věc T-276/18: Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – Julius-K9 v. EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Věc T-277/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Zitro IP v. EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Věc T-279/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Alliance Pharmaceuticals v. EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Věc T-287/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Věc T-288/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Věc T-290/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Agmin Italy v. Komise

43

2018/C 231/57

Věc T-291/18: Žaloba podaná dne 7. května 2018 – Biedermann Technologies v. EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Věc T-296/18: Žaloba podaná dne 7. května 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“ v. Komise

45

2018/C 231/59

Věc T-300/18: Žaloba podaná dne 13. května 2018 – Janukovyč v. Rada

46

2018/C 231/60

Věc T-301/18: Žaloba podaná dne 13. května 2018 – Janukovyč v. Rada

48


CS

 

Top