EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 211, 18. června 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 211

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
18. června 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 211/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 211/02

Věc C-233/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Generalitat de Catalunya „Řízení o předběžné otázce — Regionální daň zatěžující velkoplošné maloobchodní prodejny — Svoboda usazování — Ochrana životního prostředí a územního plánování — Státní podpora — Selektivní opatření — Dopis Komise, v němž informuje o odložení stížnosti — Existující podpora“

2

2018/C 211/03

Spojené věci C-234/16 a C-235/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) „Řízení o předběžné otázce — Regionální daň zatěžující velkoplošné maloobchodní prodejny — Svoboda usazování — Ochrana životního prostředí a územního plánování — Státní podpora — Selektivní opatření“

3

2018/C 211/04

Spojené věci C-236/16 a C-237/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Diputación General de Aragón „Řízení o předběžné otázce — Regionální daň zatěžující velkoplošné maloobchodní prodejny — Svoboda usazování — Ochrana životního prostředí a územního plánování — Státní podpora — Selektivní opatření“

4

2018/C 211/05

Věc C-353/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom – Spojené království) – MP v. Secretary of State for the Home Department „Řízení o předběžné otázce — Azylová politika — Listina základních práv Evropské unie — Článek 4 — Směrnice 2004/83/ES — Článek 2 písm. e) — Podmínky pro přiznání nároku na podpůrnou ochranu — Článek 15 písm. b) — Hrozba vážné újmy na psychickém zdraví žadatele v případě navrácení do země původu — Osoba podrobená mučení v zemi původu“

4

2018/C 211/06

Věc C-34/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Ireland) – Irsko) – Eamonn Donnellan v. The Revenue Commissioners „Řízení o předběžné otázce — Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek — Směrnice 2010/24/EU — Článek 14 — Právo na účinné prostředky nápravy před soudem — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Možnost dožádaného orgánu odmítnout pomoc při vymáhání pohledávky z důvodu, že pohledávka nebyla řádně doručena“

5

2018/C 211/07

Věc C-81/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Suceava – Rumunsko) – Zabrus Siret SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava „Řízení o předběžné otázce — Daně — Směrnice 2006/112/ES — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Nárok na vrácení DPH — Plnění spadající do zdaňovacího období, které již bylo předmětem ukončené daňové kontroly — Vnitrostátní právní předpisy — Možnost osoby povinné k dani provést opravu daňových přiznání, které již byly předmětem daňové kontroly — Vyloučení — Zásada efektivity — Daňová neutralita — Právní jistota“

6

2018/C 211/08

Spojené věci C-91/17 P a C-92/17 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. dubna 2018 – Cellnex Telecom SA, dříve Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA v. Evropská komise, SES Astra „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Digitální televizní vysílání — Podpora na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Autonomní společenství Kastilie-La Mancha, Španělsko) — Dotace provozovatelům platforem digitálního pozemního televizního vysílání — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za zčásti neslučitelné s vnitřním trhem — Pojem ‚státní podpora‘ — Zvýhodnění — Služba obecného hospodářského zájmu — Definice — Prostor pro uvážení členských států“

6

2018/C 211/09

Věc C-97/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2018 – Evropská komise v. Bulharská republika „Nesplnění povinnosti státem — Ochrana přírody — Směrnice 2009/147/ES — Ochrana volně žijících ptáků — Zvláště chráněná oblast (ZCHO) — Označení jako ZCHO území nejvhodnějších z hlediska počtu druhů a rozlohy pro ochranu druhů ptáků podle přílohy I směrnice 2009/147 — Významné ptačí území (VPÚ) — VPÚ Rila — Částečné označení VPÚ Rila jako ZCHO“

7

2018/C 211/10

Věc C-66/18: Žaloba podaná dne 1. února 2018 – Evropská komise v. Maďarsko

7

2018/C 211/11

Věc C-78/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Evropská komise v. Maďarsko

8

2018/C 211/12

Věc C-139/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2018 CJ proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 13. prosince 2017 ve věci T-602/16, CJ v. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

9

2018/C 211/13

Věc C-167/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španělsko) dne 2. března 2018 – Unión Insular de CC. OO. de Lanzarote v. Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S. L.

11

2018/C 211/14

Věc C-176/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. března 2018 – Club de Variedades Vegetales Protegidas v. Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Věc C-177/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španělsko) dne 7. března 2018 – Almudena Baldonedo Martín v. Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Věc C-186/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 9. března 2018 – José Cánovas Pardo S.L. v. Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Věc C-193/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 19. března 2018 – Google LLC v. Spolková republika Německo

14

2018/C 211/18

Věc C-205/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Piteşti (Rumunsko) dne 20. března 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă v. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Věc C-233/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidshof te Brussel (Belgie) dne 29. března 2018 – Zubair Haqbin v. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Věc C-242/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 5. dubna 2018 – „UniCredit Leasing“ ЕАD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofija pri Centralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Věc C-254/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 12. dubna 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Věc C-270/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 19. dubna 2018 – UPM France v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Tribunál

2018/C 211/23

Věc T-47/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – Sigma Orionis v. REA „Rozhodčí doložka — Rámcový program pro výzkum a inovace ‚Horizon 2020‘ — Pozastavení plateb a rozvázání grantových smluv na základě finančního auditu — Návrh směrující k získání částek, které je REA povinna vyplatit v rámci plnění grantové dohody“

19

2018/C 211/24

Věc T-48/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – Sigma Orionis v. Komise „Rozhodčí doložka — Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) a rámcový program pro výzkum a inovace ‚Horizont 2020‘ — Pozastavení plateb a rozvázání smluv v důsledku finančního auditu — Návrh na úhradu částek dlužených Komisí v rámci realizace grantových smluv — Mimosmluvní odpovědnost“

19

2018/C 211/25

Věc T-168/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – Grizzly Tools v. Komise „Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků — Směrnice 2006/42/ES — Ochranná doložka — Vnitrostátní opatření spočívající v zákazu uvádění vysokotlakého čističe na trh — Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost — Rozhodnutí Komise, kterým se opatření prohlašuje za odůvodněné — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení“

20

2018/C 211/26

Věc T-428/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. května 2018 – Alpine Welten Die Bergführer v. EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ALPINEWELTEN Die Bergführer — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

21

2018/C 211/27

Věc T-429/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – Laboratoires Majorelle v. EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie LABORATOIRES MAJORELLE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie MAJORELLE — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Starší ochranné známky — Rozdělení přihlášky ochranné známky — Článek 44 odst. 6 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 50 odst. 6 nařízení 2017/1001]“

21

2018/C 211/28

Věc T-195/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Talanton v. Komise

22

2018/C 211/29

Věc T-200/18: Žaloba podaná dne 20. března 2018 – Fersher Developments a Lisin v. Komise a ECB

23

2018/C 211/30

Věc T-208/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Nessim Daoud a další v. Rada a další

23

2018/C 211/31

Věc T-214/18: Žaloba podaná dne 27. března 2018 – Briois v. Parlament

24

2018/C 211/32

Věc T-215/18: Žaloba podaná dne 27. března 2018 – QB v. ECB

25

2018/C 211/33

Věc T-216/18: Žaloba podaná dne 28. března 2018 – Pozza v. Parlament

26

2018/C 211/34

Věc T-217/18: Žaloba podaná dne 28. března 2018 – DK v. ESVČ

27

2018/C 211/35

Věc T-254/18: Žaloba podaná dne 23. dubna 2018 – China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products a další v. Komise

28

2018/C 211/36

Věc T-676/17: Usnesení Tribunálu ze dne 16. dubna 2018 – UN v. Komise

29


CS

 

Top