Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:182:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 182, 28. května 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 182

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
28. května 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 182/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 182/02

Věc C-80/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 6. února 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) v. Administración General del Estado a Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

2

2018/C 182/03

Věc C-81/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 6. února 2018 – Endesa Generación, S.A. v. Administración General del Estado

3

2018/C 182/04

Věc C-82/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 6. února 2018 – Endesa Generación, S.A. v. Administración General del Estado a Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

4

2018/C 182/05

Věc C-83/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. února 2018 – Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. v. Administración General del Estado

6

2018/C 182/06

Věc C-97/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Noord-Nederland, pracoviště Leeuwarden (Nizozemsko) dne 12. února 2018 – Openbaar Ministerie v. ET

7

2018/C 182/07

Věc C-99/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. února 2018 společností FTI Touristik GmbH proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 30. listopadu 2017 ve věci T-475/16, FTI Touristik GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

8

2018/C 182/08

Věc C-130/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 19. února 2018 – flightright GmbH v. Eurowings GmbH

8

2018/C 182/09

Věc C-134/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgie) dne 19. února 2018 – Maria Vester v. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

9

2018/C 182/10

Věc C-143/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Bonn (Německo) dne 23. února 2018 – Antonio Romano, Lidia Romano v. DSL Bank

9

2018/C 182/11

Věc C-160/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 28. února 2018 – X BV v. Staatssecretaris van Financiën

10

2018/C 182/12

Věc C-163/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Noord Nederland (Nizozemsko) dne 1. března 2018 – HQ, zastupující sebe a jako zákonná zástupkyně svého nezletilého dítěte IP, JO v. Aegean Airlines SA

11

2018/C 182/13

Věc C-179/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidsrechtbank Gent (Belgie) dne 7. března 2018 – Ronny Rohart v. Federale Pensioendienst

12

2018/C 182/14

Věc C-180/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. března 2018 – Agrenergy Srl v. Ministero dello Sviluppo Economico

12

2018/C 182/15

Věc C-184/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Sul (Portugalsko) dne 12. března 2018 – Fazenda Pública v. Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

13

2018/C 182/16

Věc C-185/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 9. března 2018 – Oro Efectivo S.L. v. Diputación Foral de Bizkaia

13

2018/C 182/17

Věc C-192/18: Žaloba podaná dne 15. března 2018 – Evropská komise v. Polská republika

14

2018/C 182/18

Věc C-201/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Mons (Belgie) dne 19. března 2018 – Mydibel SA v. Belgický stát

15

2018/C 182/19

Věc C-206/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Evropská komise v. Polská republika

16

2018/C 182/20

Věc C-221/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. března 2018 společností Électricité de France (EDF) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. ledna 2018 ve věci T-747/15, EDF v. Komise

17

2018/C 182/21

Věc C-247/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. dubna 2018 Italskou republikou proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. ledna 2018 ve věci T-91/16, Itálie v. Komise

18

 

Tribunál

2018/C 182/22

Věc T-271/10 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2018 – H v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Člen personálu z členského státu vyslaný do EUPM v Bosně a Hercegovině — Rozhodnutí o přeřazení — Pravomoc vedoucího EUPM rozhodnout o přeřazení člena personálu z členského státu — Povinnost uvést odůvodnění — Zneužití pravomoci — Zjevně nesprávné posouzení — Psychické obtěžování“

20

2018/C 182/23

Věc T-274/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2018 – Alcogroup a Alcodis v. Komise „Žaloba na neplatnost — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s bioetanolem a etanolem — Správní řízení — Rozhodnutí nařizující kontrolu — Ověřovací pravomoci Komise — Ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokáty a klienty — Dokumenty zaslané po předchozí kontrole — Odmítnutí Komise pozastavit předmětná řízení o protiprávním jednání — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

20

2018/C 182/24

Věc T-732/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Valencia Club de Fútbol v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Podpory poskytnuté Španělskem ve prospěch některých profesionálních fotbalových klubu — Veřejná záruka poskytnutá orgánem veřejné moci — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

21

2018/C 182/25

Věc T-766/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Hércules Club de Fútbol v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Podpory poskytnuté Španělskem některým profesionálním fotbalovým klubům — Veřejná záruka poskytnutá veřejnoprávním subjektem — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za neslučitelné s vnitřním trhem — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

22

2018/C 182/26

Věc T-361/17: Usnesení Tribunálu ze dne 21. března 2018 – Eco Bat Technologies a další v. Komise „Žaloba na neplatnost — Kartelové dohody — Trh recyklace automobilových baterií — Rozhodnutí, kterým se opravuje rozhodnutí konstatující protiprávní jednání odporující článku 101 SFEU a ukládající pokuty — Lhůty pro podání žaloby — Počátek — Opožděnost — Nepřípustnost“

22

2018/C 182/27

Věc T-574/17: Usnesení Tribunálu ze dne 21. března 2018 – UD v. Komise „Veřejná služba — Osoba pobírající pozůstalostní důchod — Sociální zabezpečení — Zamítnutí žádosti o předchozí povolení pro účely získání úhrady některých léčebných výdajů — Nová žádost — Čistě potvrzující akt — Lhůta k podání žaloby — Nepřípustnost“

23

2018/C 182/28

Věc T-34/18: Žaloba podaná dne 24. ledna 2018 – Giove Gas v. EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)

23

2018/C 182/29

Věc T-135/18: Žaloba podaná dne 5. března 2018 – Szegedi v. Parlament

24

2018/C 182/30

Věc T-198/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Chrysses Demetriades & Co. a Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co v. Rada a další

26

2018/C 182/31

Věc T-203/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – VQ v. ECB

26

2018/C 182/32

Věc T-219/18: Žaloba podaná dne 30. března 2018 – Piaggio & C. v. EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

28

2018/C 182/33

Věc T-228/18: Žaloba podaná dne 5. dubna 2018 – Transtec v. Komise

29


CS

 

Top