Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:094:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 94, 12. března 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 94

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
12. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 94/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 94/02

Věc C-553/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2017 společností Windfinder R & L Co. KG proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. července 2017 ve věci T-395/16, Windfinder R & L Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

2

2018/C 94/03

Věc C-570/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2017 společností Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-432/16, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO

2

2018/C 94/04

Věc C-653/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2017 společností VM Vermögens-Management GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 7. září 2017 ve věci T-374/15, VM Vermögens-Management v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

3

2018/C 94/05

Věc C-654/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2017 společností Bayerische Motoren Werke AG proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG v. Evropská komise

4

2018/C 94/06

Věc C-677/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 4. prosince 2017 – M. Çoban v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

5

2018/C 94/07

Věc C-679/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep Antwerpen (Belgie) dne 4. prosince 2017 – Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering v osobě Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie (vlámský ministr rozpočtu, financí a energetiky) a Vlaamse Gewest, zastoupený Vlaamse regering v osobě Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (vlámský ministr pro životní prostředí, přírodu a zemědělství) v. Johannes Huijbrechts

6

2018/C 94/08

Věc C-687/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2017 Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2017 ve věci T-138/15, Aanbestedingskalender BV a další v. Evropská komise

7

2018/C 94/09

Věc C-689/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 8. prosince 2017 – Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ v. Land Niedersachsen

7

2018/C 94/10

Věc C-692/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 11. prosince 2017 – Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 94/11

Věc C-706/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 18. prosince 2017 – „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

8

2018/C 94/12

Věc C-707/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rayonen sad Svilengrad (Bulharsko) dne 19. prosince 2017 – trestní řízení proti Daniela Pinzaru a Robert-Andrei Cirstinoiu

10

2018/C 94/13

Věc C-708/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rayonen sad Asenovgrad (Bulharsko) dne 19. prosince 2017 – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD v. Nikolina Stefanova Dimitrova

10

2018/C 94/14

Věc C-725/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) dne 27. prosince 2017 – Toplofikatsia Sofia EAD v. Mitko Simeonov Dimitrov

11

2018/C 94/15

Věc C-11/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 Oleksandrem Viktorovyčem Klymenkem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 8. listopadu 2017 ve věci T-245/15, Klymenko v. Rada

12

2018/C 94/16

Věc C-21/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) dne 11. ledna 2018 – Textilis Ltd, Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn Aktiebolag

13

2018/C 94/17

Věc C-36/18: Žaloba podaná dne 18. ledna 2018 – Evropská komise v. Řecká republika

14

2018/C 94/18

Věc C-59/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Italská republika v. Rada Evropské unie

15

 

Tribunál

2018/C 94/19

Věc T-818/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – BSCA v. Komise „Státní podpora — Podpory poskytnuté Belgií ve prospěch BSCA — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za zčásti slučitelné a zčásti neslučitelné s vnitřním trhem — Právně závazný akt — Promlčecí doba — Hospodářská povaha ILS — Podíl hospodářského využívání zařízení — Nesprávné číselné údaje — Návrh na úpravu — Stanovení aktualizovaných hodnot — Povinnost uvést odůvodnění — Narušení hospodářské soutěže — Legitimní očekávání“

16

2018/C 94/20

Věc T-196/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2018 – Gyarmathy v. FRA „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijímání — Oznámení o volném pracovním místě — Odmítnutí žádosti — Průběh výběrového řízení — Zkreslení důkazů — Povinnost uvést odůvodnění — Pravidlo shody mezi žalobou a stížností — Nestrannost Soudu pro veřejnou službu“

17

2018/C 94/21

Věc T-44/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2018 – Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Zobrazení náplasti) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující náplast — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Označení tvořené výlučně tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku — Článek 7 odstavec 1 písm. e), ii) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. e), ii) nařízení (EU) 2017/1001]“

17

2018/C 94/22

Věc T-91/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – Itálie v. Komise „ESF — Operační program spadající pod cíl 1 týkající se regionu Sicílie — Snížení původně přiznaného finančního příspěvku — Metoda výpočtu pomocí extrapolace — Proporcionalita — Článek 39 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1260/1999 — Povinnost uvést odůvodnění“

18

2018/C 94/23

Věc T-113/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2018 – Arctic Cat v. EUIPO – Slazengers (Znázornění kočkovité šelmy ve skoku doprava) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku doprava — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku doleva — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

18

2018/C 94/24

Věc T-172/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. ledna 2018 – Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni v. Komise „Státní podpory — Snížení daní a příspěvků dlužných podniky nacházejícími se v oblastech postižených přírodními pohromami, ke kterým došlo v Itálii — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem a ukládající jejich navrácení — Žaloba na neplatnost — Nabyté právo případného příjemce — Bezprostřední a osobní dotčení — Přípustnost — Rovné zacházení — Legitimní očekávání“

19

2018/C 94/25

Věc T-367/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – Brunner v. EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie HOLY — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

20

2018/C 94/26

Věc T-561/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – Galocha v. Společný podnik Fusion for Energy „Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Výběrové řízení společného podniku Fusion for Energy — Seznamy úspěšných uchazečů — Vada výběrového řízení — Následné akty určené třetím osobám — Zájmy třetích osob — Zájem služby“

20

2018/C 94/27

Věc T-625/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2018 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA „REACH — Poplatek za registraci látky — Snížení přiznané malým a středním podnikům — Chyba v prohlášení týkajícím se velikosti podniku — Rozhodnutí, kterým se ukládá správní poplatek — Zastavení výroby látky — Kritéria pro výpočet výše správního poplatku — Doporučení 2003/361/ES — Právní jistota — Legitimní očekávání — Přiměřenost — Rovné zacházení“

21

2018/C 94/28

Věc T-765/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura v. EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie EL TOFIO El sabor de CANARIAS — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

22

2018/C 94/29

Věc T-808/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2018 – Jean Patou Worldwide v. EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie HISPANITAS JOY IS A CHOICE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie JOY — Skutečné užívání starší ochranné známky — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

22

2018/C 94/30

Věc T-866/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. ledna 2018 – SilverTours v. EUIPO (billiger-mietwagen.de) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské billiger-mietwagen.de — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

23

2018/C 94/31

Věc T-35/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2018 – Weber-Stephen Products v. EUIPO (iGrill) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka iGrill — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

24

2018/C 94/32

Věc T-69/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. ledna 2018 – Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Fack Ju Göhte — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Ochranná známka odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům — Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 2017/1001]“

24

2018/C 94/33

Věc T-715/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2018 – Pebagua v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Ochrana před invazními nepůvodními druhy — Prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů — Nařízení (EU) č. 1143/2014 — Prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 — Přijetí seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii — Zařazení druhu rak červený (Procambarus clarkii) na seznam — Nedostatek osobního dotčení — Nařizovací akt vyžadující přijetí prováděcích opatření — Zjevná nepřípustnost“

25

2018/C 94/34

Věc T-762/16: Usnesení Tribunálu ze dne 15. ledna 2018 – ArcelorMittal Belval & Differdange a ThyssenKrupp Steel Europe v. ECHA „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, které má k dispozici ECHA — Žádost týkající se dokumentů a totožnosti původního žadatele o přístup k informacím o přihlašovateli látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 — Částečné odmítnutí přístupu — Zpětvzetí zamítavého rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

26

2018/C 94/35

Věc T-157/17: Usnesení Tribunálu ze dne 22. ledna 2018 – Cristalfarma v. EUIPO – Novartis (ILLUMINA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ILLUMINA — Zrušení napadeného rozhodnutí — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

26

2018/C 94/36

Věc T-178/17: Usnesení Tribunálu ze dne 18. ledna 2018 – W&O medical esthetics v. EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie HYALSTYLE — Nedostatek dobré víry — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Návrh na výslech svědků — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 94 odst. 1 nařízení 2017/1001) — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

27

2018/C 94/37

Věc T-784/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 18. ledna 2018 – Strabag Belgium v. Parlament „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na stavební práce — Návrh na předběžné opatření — Čekací lhůta — Neobvykle nízká nabídka — Fumus boni juris — Naléhavost — Zvážení zájmů“

28

2018/C 94/38

Věc T-820/17: Žaloba podaná dne 15. prosince 2017 – Frinsa del Noroeste v. EUIPO – Alimentos Friorizados (Alfrisa)

28

2018/C 94/39

Věc T-8/18: Žaloba podaná dne 11. ledna 2018 – easyJet Airline v. Komise

29

2018/C 94/40

Věc T-13/18: Žaloba podaná dne 15. ledna 2018 – Crédit mutuel Arkéa v. EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

30

2018/C 94/41

Věc T-18/18: Žaloba podaná dne 17. ledna 2018 – Lillelam v. EUIPO – Pfaff (LITTLE LAMB)

31

2018/C 94/42

Věc T-23/18: Žaloba podaná dne 19. ledna 2018 – Nova Brands v. EUIPO – Natamil (Natamil)

31

2018/C 94/43

Věc T-24/18: Žaloba podaná dne 20. ledna 2018 – adidas International Trading a další v. Komise

32

2018/C 94/44

Věc T-28/18: Žaloba podaná dne 22. ledna 2018 – Marriott Worldwide v. EUIPO – AC Milan (AC MILAN)

33

2018/C 94/45

Věc T-30/18: Žaloba podaná dne 23. ledna 2018 – Yado v. EUIPO – Dvectis CZ (Sedák)

34

2018/C 94/46

Věc T-46/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Comune di Milano v. Rada

35

2018/C 94/47

Věc T-610/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2018 – PC v. EASO

36

2018/C 94/48

Věc T-642/16: Usnesení Tribunálu ze dne 18. ledna 2018 – Iame v. EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

36

2018/C 94/49

Věc T-181/17: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2018 – PC v. EASO

36

2018/C 94/50

Věc T-281/17: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2018 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

36


CS

 

Top