Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:086:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 86, 6. března 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 86

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
6. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2016–2017
Dílčí zasedání od 6. do 9. června 2016
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v  Úř. věst. C 225, 13.7.2017 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 7. června 2016

2018/C 86/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 k posuzování mezinárodních účetních standardů a k činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o mírových operacích – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o technologických řešeních v oblasti udržitelného zemědělství v EU (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o podpoře inovací a hospodářského rozvoje v rámci budoucího řízení evropských zemědělských podniků (2015/2227(INI))

62

 

Středa, 8. června 2016

2018/C 86/08

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o opatřeních v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o pronikání na trh v oblasti vesmíru (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení nařízení 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU a 2011/894/EU (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

111

 

Čtvrtek, 9. června 2016

2018/C 86/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o Kambodži (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o Vietnamu (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP))

140


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 7. června 2016

2018/C 86/21

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Trhy finančních nástrojů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

153

2018/C 86/28

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu na jmenování Rimantase Šadžiuse členem Účetního dvora (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

154

 

Středa, 8. června 2016

2018/C 86/29

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o zřízení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, a o jeho působnosti, početní složení a délka mandátu(2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12095/2015 – C8-0390/2015– 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Makrofinanční pomoc Tunisku ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 8. června 2016 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku

174

2018/C 86/40

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))

176

 

Čtvrtek, 9. června 2016

2018/C 86/41

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/… o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál

217


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top