EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 434, 15. prosince 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 434

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
15. prosince 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

528. plenární zasedání EHSV ve dnech 20. a 21. září 2017

2017/C 434/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad digitální revoluce v oblasti zdravotnictví na zdravotní pojištění (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2017/C 434/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Analýza transparentnosti, postupů a zdrojů při posuzování a hodnocení dopadů, které Evropská komise zavádí s cílem zlepšit kvalitu evropských právních předpisů (stanovisko z vlastní iniciativy)

11

2017/C 434/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Příznivý daňový systém pro spravedlivou hospodářskou soutěž a hospodářský růst (stanovisko z vlastní iniciativy)

18

2017/C 434/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nový kontext strategických vztahů EU-CELAC a úloha občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

23

2017/C 434/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tematu Úloha a příležitosti sociálních partnerů a jiných organizací občanské společnosti v souvislosti s novými formami práce (průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)

30

2017/C 434/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Poskytování a rozvoj dovedností, včetně dovedností digitálních, v souvislosti s novými formami práce – nové politiky a měnící se úlohy a úkoly (průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)

36


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

528. plenární zasedání EHSV ve dnech 20. a 21. září 2017

2017/C 434/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Rozvíjení celní unie EU a její správy [COM(2016) 813 final]

43

2017/C 434/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán finančních služeb pro spotřebitele: lepší produkty a širší výběr [COM(2017) 139 final]

51

2017/C 434/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k: návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) [COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)] — návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob [COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS)]

58

2017/C 434/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k: návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)] — a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí [COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD)]

63


CS

 

Top