Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:402:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 402, 27. listopadu 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 402

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
27. listopadu 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 402/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 402/02

Věc C-567/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vilniaus apygardos teismas – Litva) – „LitSpecMet“ UAB v. „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ UAB „Řízení o předběžné otázce — Stavební práce, dodávky a služby — Směrnice 2004/18/ES — Článek 1 odst. 9 — Pojem ‚veřejný zadavatel‘ — Společnost, jejíž kapitál vlastní veřejný zadavatel — Vnitroskupinová plnění“

2

2017/C 402/03

Spojené věci C-24/16 a C-25/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Nintendo Co. Ltd v. BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA „Řízení o předběžné otázce — Duševní vlastnictví — Nařízení (ES) č. 6/2002 — Článek 20 odst. 1 písm. c), čl. 79 odst. 1, jakož i články 82, 83, 88 a 89 — Žaloba pro porušení — Omezení práv z (průmyslového) vzoru Společenství — Pojem ‚citace‘ — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 6 odst. 1 — Pravomoc ve vztahu ke spolužalovanému s bydlištěm či sídlem mimo členský stát místa soudu — Územní rozsah pravomoci soudů pro (průmyslové) vzory Společenství — Nařízení (ES) č. 864/2007 — Článek 8 odst. 2 — Rozhodné právo ve věcech návrhů na vydání příkazů ukládajících postihy a jiná opatření“

3

2017/C 402/04

Věc C-73/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenské republiky – Slovensko) – Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy „Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Články 7, 8 a 47 — Směrnice 95/46/ES — Články 1, 7 a 13 — Zpracování osobních údajů — Článek 4 odst. 3 SEU — Vyhotovení seznamu osobních údajů — Předmět — Výběr daní — Boj proti daňovým únikům — Soudní přezkum — Ochrana základních práv a svobod — Podřízení soudní žaloby požadavku předchozí správní stížnosti — Přípustnost uvedeného seznamu jako důkazu — Podmínky pro zákonnost zpracování osobních údajů — Úkol prováděný ve veřejném zájmu správcem údajů“

4

2017/C 402/05

Věc C-164/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 4. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené království) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 14 odst. 2 písm. b) — Dodání zboží — Motorová vozidla — Finanční leasing s opcí odkupu“

5

2017/C 402/06

Věc C-273/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 4. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione (Itálie) – Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc. „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Šestá směrnice 77/388/EHS — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození od DPH — Článek 86 odst. 1 písm. b) a článek 144 — Osvobození zboží nepatrné hodnoty nebo neobchodní povahy od dovozního cla — Osvobození poskytování služeb vztahujících se k dovozu zboží od daně — Vnitrostátní právní úprava ukládající DPH u nákladů na přepravu dokumentů a zboží nepatrné hodnoty navzdory jejich vedlejšímu charakteru ve vztahu k nezdanitelnému zboží“

6

2017/C 402/07

Věc C-341/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Hanssen Beleggingen BV v. Tanja Prast-Knipping „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Soudní příslušnost — Článek 2 odst. 1 — Příslušnost soudů místa bydliště žalovaného — Článek 22 bod 4 — Výlučná příslušnost ve věcech zápisu nebo platnosti práv duševního vlastnictví — Spor o to, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky“

6

2017/C 402/08

Věc C-437/16 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 5. října 2017 – Wolf Oil Corp. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), SCT Lubricants UAB „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka CHEMPIOIL — Starší obrazová ochranná známka CHAMPION — Zamítnutí námitek“

7

2017/C 402/09

Věc C-405/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2017 Krassimirou Georgievou Mladenovou proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. dubna 2017 ve věci T-814/16, Krassimira Georgieva Mladenova v. Evropský parlament

7

2017/C 402/10

Věc C-492/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Tübingen (Německo) dne 11. srpna 2017 – Südwestrundfunk v. Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

8

2017/C 402/11

Věc C-493/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverfassungsgericht (Německo) dne 15. srpna 2017 – Heinrich Weiss a další

9

2017/C 402/12

Věc T-511/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 21. srpna 2017 – Györgyné Lintner v. UniCredit Bank Hungary Zrt.

11

2017/C 402/13

Věc C-527/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 5. září 2017 – LN

11

2017/C 402/14

Věc C-532/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hamburg (Německo) dne 11. září 2017 – Wolfgang Wirth a další v. Thomson Airways Ltd.

12

2017/C 402/15

Věc C-540/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 15. září 2017 – Spolková republika Německo v. Adel Hamed

13

2017/C 402/16

Věc C-541/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 15. září 2017 – Spolková republika Německo v. Amar Omar

14

2017/C 402/17

Věc C-544/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2017 BPC Lux 2 Sàrl a další proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl a další v. Evropská komise

15

2017/C 402/18

Věc C-554/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) 21. září 2017 – Rebecka Jonsson v. Société du Journal L’Est Républicain

15

2017/C 402/19

Věc C-555/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 22. září 2017 – 2M-Locatel A/S v. Skatteministeriet

16

2017/C 402/20

Věc C-557/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) 22. září 2017 – Y. Z. a další v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2017/C 402/21

Věc C-567/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 26. září 2017 – „Bene Factum“ UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2017/C 402/22

Věc C-571/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 28. září 2017 – Openbaar Ministerie v. Samet Ardic

18

2017/C 402/23

Věc C-591/17: Žaloba podaná dne 12. října 2017 – Rakouská republika v. Spolková republika Německo

18

2017/C 402/24

Věc C-347/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. srpna 2017 – Evropská komise v. Rakouská republika

19

2017/C 402/25

Věc C-592/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Mons – Belgie) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL v. État belge

20

2017/C 402/26

Věc C-130/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. září 2017 – Evropská komise v. Bulharská republika

20

 

Tribunál

2017/C 402/27

Věc T-211/14 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar trouby) „Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Trojrozměrná ochranná známka Společenství — Tvar trouby — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povaha užívání ochranné známky — Podoba, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost“

21

2017/C 402/28

Věc T-233/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Cofra v. EUIPO – Armand Thiery (1841) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie 1841 — Starší národní slovní ochranná známka AD-1841-TY — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Skutečné užívání starší ochranné známky — Zohlednění dodatečných důkazů — Článek 57 odst. 2 a čl. 76 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 64 odst. 2 a čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001] — Pravidlo 40 odst. 6 nařízení (ES) č. 2868/95 [nyní čl. 19 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430] — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení 2017/1001) — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001)“

22

2017/C 402/29

Věc T-435/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Kolachi Raj Industrial v. Komise „Dumping — Dovoz jízdních kol zasílaných z Kambodži, Pákistánu a Filipín — Rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Číny na tento dovoz — Prováděcí nařízení (EU) 2015/776 — Článek 13 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1225/2009 — Montáž — Provenience a původ dílů jízdních kol — Osvědčení o původu — Nedostatečná důkazní hodnota — Náklady na výrobu dílů jízdních kol“

23

2017/C 402/30

Věc T-670/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. října 2017 – Osho Lotus Commune v. EUIPO – Osho International Foundation (OSHO) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie OSHO — Absolutní důvod pro zamítnutí — Neexistence popisného charakteru — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001] — Neexistence rozporu s veřejným pořádkem — Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/1001]“

24

2017/C 402/31

Věc T-184/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2017 – NRJ Group v. EUIPO – Sky International (SKY ENERGY) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SKY ENERGY — Starší slovní ochranná známka Evropské unie NRJ — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

24

2017/C 402/32

Věc T-281/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Solelec a další v. Parlament „Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Elektrické práce (silnoproud) v rámci projektu rozšíření a rekonstrukce budovy Parlamentu Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání veřejné zakázky jinému uchazeči — Zjevně nesprávné posouzení — Kritéria výběru — Technická a odborná způsobilost — Kritéria pro zadání — Nabídka s neobvykle nízkou cenou — Tržní hodnota“

25

2017/C 402/33

Věc T-316/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. října 2017 – MORAVIA Consulting v. EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-554S) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SDC 554S — Starší nezapsaná slovní národní ochranná známka SDC 554S — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [později čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001] — Důkazy prokazující obsah vnitrostátního práva — Pravidlo 19 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 2868/95 [později čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430] — Předložení důkazů poprvé před odvolacím senátem — Posuzovací pravomoc odvolacího senátu — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [později čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2017/C 402/34

Věc T-317/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. října 2017 – Moravia Consulting v. EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SDC-888TII RU — Starší nezapsaná slovní národní ochranná známka SDC-888TII RU — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001] — Důkazy prokazující obsah vnitrostátního práva — Pravidlo 19 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 2868/95 [nyní čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430] — Předložení důkazů poprvé před odvolacím senátem — Posuzovací pravomoc odvolacího senátu — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

27

2017/C 402/35

Věc T-318/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. října 2017 – Moravia Consulting v. EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-444S) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SDC-444S — Starší nezapsaná slovní národní ochranná známka SDC-444S — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001] — Důkazy prokazující obsah vnitrostátního práva — Pravidlo 19 odst. 2 písm. d) nařízení č. 2868/95 [nyní čl. 7 odst. 2 písm. d) nařízení Komise (EU) 2017/1430] — Předložení důkazů poprvé před odvolacím senátem — Posuzovací pravomoc odvolacího senátu — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

28

2017/C 402/36

Věc T-382/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Asna v. EUIPO – Wings Software (ASNA WINGS) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ASNA WINGS — Starší slovní ochranná známka Beneluxu WINGS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001] — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

28

2017/C 402/37

Věc T-386/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2017 – Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo v. EUIPO – Zanini Porte (silente PORTE & PORTE) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie silente PORTE & PORTE — Skutečné užívání — Místo užívání — Povaha užívání — Užívání třetí osobou — Zrušení — Právo na obhajobu — Články 75 a 76 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009“

29

2017/C 402/38

Věc T-434/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2017 – Sensi Vigne & Vini v. EUIPO – El Grifo (CONTADO DEL GRIFO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CONTADO DEL GRIFO — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie EL GRIFO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

30

2017/C 402/39

Věc T-572/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. října 2017 – Brouillard v. Komise „Veřejná služba — Přijímání — Oznámení o výběrovém řízení — Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/306/15 — Právníci-lingvisté pro francouzský jazyk na Soudním dvoře Evropské unie — Přihlašovací formulář on-line — Předvýběr na základě kvalifikačních předpokladů — Požadované diplomy — Úroveň vzdělání odpovídající úplnému právnickému vzdělání dosaženému v belgické, francouzské nebo lucemburské instituci vyššího vzdělávání — Titul master 2 v oboru právo, ekonomie, management, zaměření na soukromé právo, specializace právník-lingvista — Udělení v návaznosti na ‚uznání nabytých zkušeností‘ — Nepřipuštění k účasti na zkouškách v rámci výběrového řízení — Žaloba na neplatnost — Obsah žaloby — Nepřípustnost — Odborná způsobilost — Požadavek na úplné právní vzdělání — Uznávání diplomů“

30

2017/C 402/40

Věc T-656/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. října 2017 – PM v. ECHA „REACH — Poplatek za registraci látky — Snížení pro MSP — Určení velikosti podniku — Ověření prohlášení podniku provedené ECHA — Žádost o důkazy prokazující postavení MSP — Rozhodnutí, kterým se ukládá administrativní poplatek“

31

2017/C 402/41

Věc T-704/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2017 – Murka v. EUIPO (SCATTER SLOTS) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SCATTER SLOTS — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nynější čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nynější čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“

32

2017/C 402/42

Věc T-878/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2017 – Karelia v. EUIPO (KARELIA) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie KARELIA — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

32

2017/C 402/43

Věc T-737/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Vnesheconombank v. Rada „Řízení o předběžných opatřeních — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

33

2017/C 402/44

Věc T-170/16: Usnesení Tribunálu ze dne 11. října 2017 – Guardian Glass España, Central Vidriera v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Daňové výhody poskytnuté územním celkem členského státu — Režim podpor prohlášený za neslučitelný s vnitřním trhem — Výkon rozhodnutí — Povinnost ověřit individuální situaci příjemců — Nevyjádření Komise — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

34

2017/C 402/45

Věc T-207/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. Komise „Žaloba na neplatnost — Akty, které nebyly nikdy přijaty — Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé — Návrh na výklad žaloby v tom smyslu, že směřuje proti jiným než napadeným aktům — Zamítnutí — Zjevná nepřípustnost“

34

2017/C 402/46

Věc T-366/16: Usnesení Tribunálu ze dne 27. září 2017 – Gaki v. Europol „Žaloba na neplatnost a na náhradu škody — Nedodržení formálních náležitostí — Návrh na vydání soudního příkazu — Zjevná nepřípustnost — Zjevný nedostatek pravomoci — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

35

2017/C 402/47

Věc T-841/16: Usnesení Tribunálu ze dne 10. října 2017 – Alex v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Financování projektu urbanistického rozvoje — Stížnost — Předběžné řízení o přezkumu — Rozhodnutí Komise konstatující neexistenci státní podpory — Žaloba zpochybňující opodstatněnost rozhodnutí Komise — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost“

36

2017/C 402/48

Věc T-211/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. září 2017 – Amplexor Luxembourg v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na služby — Návrh na nařízení předběžných opatření — Neexistence naléhavosti“

36

2017/C 402/49

Věc T-244/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 19. září 2017 – António Conde & Companhia v. Komise „Předběžná opatření — Rybářské plavidlo — Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku — Přípustnost — Nové skutečnosti — Změna okolností — Návrh na vydání předběžného opatření — Neexistence právního zájmu“

37

2017/C 402/50

Věc T-579/17 R: Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 26. září 2017 – Wall Street Systems UK v. ECB „Předběžné opatření — Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Dodání systému pro správu peněžních prostředků — Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání zakázky jinému uchazeči — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

37

2017/C 402/51

Věc T-156/17: Žaloba podaná dne 11. září 2017 – L v. Parlament

38

2017/C 402/52

Věc T-520/17: Žaloba podaná dne 6. srpna 2017 – Gestvalor 2040 a další v. SRB

39

2017/C 402/53

Věc T-553/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Cambra Abaurrea v. Parlament a další

39

2017/C 402/54

Věc T-585/17: Žaloba podaná dne 29. srpna 2017 – Alonso Goñi a další v. SRB

40

2017/C 402/55

Věc T-596/17: Žaloba podaná dne 4. září 2017 – Balti Gaas v. Komise

41

2017/C 402/56

Věc T-617/17: Žaloba podaná dne 7. září 2017 – Vialto Consulting v. Komise

42

2017/C 402/57

Věc T-620/17: Žaloba podaná dne 8. září 2017 – Teollisuuden Voima v. Komise

43

2017/C 402/58

Věc T-642/17: Žaloba podaná dne 21. září 2017 – González Buñuel a další v. SRB

44

2017/C 402/59

Věc T-648/17: Žaloba podaná dne 22. září 2017 – Dadimer a další v. SRB

45

2017/C 402/60

Věc T-649/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – ViaSat v. Komise

45

2017/C 402/61

Věc T-651/17: Žaloba podaná dne 22. září 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Stříkací pistole na barvu)

46

2017/C 402/62

Věc T-655/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Inditex v. EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

47

2017/C 402/63

Věc T-656/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

48

2017/C 402/64

Věc T-658/17: Žaloba podaná dne 21. září 2017 – Stichting Against Child Trafficking v. OLAF

48

2017/C 402/65

Věc T-665/17: Žaloba podaná dne 27. září 2017 – China Construction Bank v. EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB)

49

2017/C 402/66

Věc T-672/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Mamas and Papas v. EUIPO Wall Budden (mantinely do dětských postýlek)

50

2017/C 402/67

Věc T-676/17: Žaloba podaná dne 2. října 2017 – UN v. Komise

51

2017/C 402/68

Věc T-681/17: Žaloba podaná dne 2. října 2017 – Khadi and Village Industries Commission v. EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi)

52

2017/C 402/69

Věc T-682/17: Žaloba podaná dne 2. října 2017 – Khadi and Village Industries Commission v. EUIPO – BNP Best Natural Products (khadi Naturprodukte aus Indien)

52

2017/C 402/70

Věc T-683/17: Žaloba podaná dne 2. října 2017 – Khadi and Village Industries Commission v. EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)

53

2017/C 402/71

Věc T-691/17: Žaloba podaná dne 28. září 2017 – hoechstmass Balzer v. EUIPO (Tvar měřícího pásma)

54

2017/C 402/72

Věc T-694/17: Žaloba podaná dne 10. října 2017 – Link Entertainment v. EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)

55

2017/C 402/73

Věc T-74/17: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2017 – Danjaq v. EUIPO – Formosan (Shaken, not stirred)

55


 

Opravy

2017/C 402/74

Oprava sdělení v Úředním věstníku Evropské unie ve věci T-499/17 ( Úř. věst. C 330, 2.10.2017 )

56

2017/C 402/75

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-501/17 ( Úř. věst. C 338, 9.10.2017 )

57


CS

 

Top