EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 385, 15. listopadu 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 385

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
15. listopadu 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 385/01

Sdělení Komise – Automatické zvýšení autonomní celní kvóty podle nařízení Rady (EU) 2015/2265

1

2017/C 385/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Přípravné akty

 

Evropská centrální banka

2017/C 385/03 CON/2017/39

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. října 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. října 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42)

10


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 385/05

Směnné kurzy vůči euru

16

2017/C 385/06

Oznámení Komise o aktuální úrokové sazbě pro navrácení státní podpory a o referenční a diskontní sazbě pro 28 členských států použitelných od 1. prosince 2017(Zveřejněno v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 ( Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1 ))

17


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2017/C 385/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

18

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2017/C 385/08

Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top