EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 369, 30. října 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 369

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
30. října 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 369/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 369/02

Posudek 1/17: Žádost o posudek podaná Belgickým královstvím na základě čl. 218 odst. 11 SFEU

2

2017/C 369/03

Věc C-218/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2017 Natural Instinct Ltd proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. února 2017 ve věci T-30/16, M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Věc C-447/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. července 2017 Evropskou unií, zastoupenou Soudním dvorem Evropské unie, proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

3

2017/C 369/05

Věc C-479/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. srpna 2017 společností Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 7. června 2017 ve věci T-673/15, Guardian Europe v. Evropská unie

4

2017/C 369/06

Věc C-481/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulharsko) dne 9. srpna 2017 – Nikolaj Jančev v. Direktor na direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

5

2017/C 369/07

Věc C-495/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Prahova (Rumunsko) dne 14. srpna 2017 – Cartrans Spedition Srl v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Tribunál

2017/C 369/08

Spojené věci T-107/15 a T-347/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Uganda Commercial Impex v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená vůči Demokratické republice Kongo — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice — Ponechání jména žalobkyně na seznamu“

7

2017/C 369/09

Věc T-327/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Řecko v. Komise „EZOZF — Orientační sekce — Snížení finanční pomoci — Operační program — Právní základ — Přechodná ustanovení — Uplatnění finančních oprav po dotčeném programovém období — Porušení podstatných formálních náležitostí — Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut — Právní jistota — Legitimní očekávání — Ne bis in idem — Přiměřenost“

8

2017/C 369/10

Věc T-393/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Università del Salento v. Komise „Rozhodčí doložka — Obecný program ‚Základní práva a spravedlnost‘ — Zvláštní program ‚Trestní soudnictví‘ — Vymáhání částek vyplacených Komisí z titulu smlouvy o dotacích — Započtení pohledávek — Částečné překvalifikování žaloby — Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky“

8

2017/C 369/11

Věc T-734/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Komise v. FE „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Otevřené výběrové řízení — Zápis na seznam úspěšných uchazečů — Rozhodnutí OOJ o nepřijetí úspěšného uchazeče — Pravomoci výběrové komise a pravomoci OOJ — Podmínky účasti ve výběrovém řízení — Minimální délka odborné praxe — Způsoby výpočtu — Ztráta šance na přijetí — Návrh na náhradu škody“

9

2017/C 369/12

Věc T-751/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Contact Software v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Trhy se software pro vytváření designu pomocí počítače a s informacemi o rozhraní pro tento software — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Relevantní trh — Zjevně nesprávné posouzení — Nedostatečný zájem Unie“

9

2017/C 369/13

Věc T-768/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – RP Technik v. EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka Evropské unie RP ROYAL PALLADIUM — Starší slovní ochranná známka Evropské unie RP — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

10

2017/C 369/14

Věc T-86/16: Usnesení Tribunálu ze dne 18. září 2017 – Codorníu v. EUIPO (ANA DE ALTUN) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ANA DE ALTUN — Starší národní obrazová ochranná známka ANNA — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění“

11

2017/C 369/15

Věc T-103/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Alpenschmaus — Starší slovní ochranná známka Evropské unie ALPEN — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

11

2017/C 369/16

Věc T-276/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie Boswelan — Zrušení — Čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence skutečného užívání ochranné známky — Neexistence řádných důvodů pro neužívání“

12

2017/C 369/17

Věc T-305/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie LOVE TO LOUNGE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Článek 76 nařízení č. 207/2009“

13

2017/C 369/18

Věc T-315/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2017 – Tamasu Butterfly Europa v. EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Butterfly — Starší slovní ochranná známka Evropské unie a národní obchodní název Butterfly — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

13

2017/C 369/19

Věc T-421/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Oma — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

14

2017/C 369/20

Věc T-422/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

14

2017/C 369/21

Věc T-449/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Bester Opa — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

15

2017/C 369/22

Věc T-450/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freunde — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

15

2017/C 369/23

Věc T-451/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Mama — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

16

2017/C 369/24

Věc T-452/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Beste Freundin — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

16

2017/C 369/25

Spojené věci T-504/16 a T-505/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Bodson a další v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Odměňování — Roční úprava platové stupnice základních platů — Metoda výpočtu — Hospodářská a finanční krize“

17

2017/C 369/26

Věc T-585/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2017 – Skareby v. ESVČ „Veřejná služba — Úředníci — Svoboda projevu — Povinnost loajality — Vážný zásah do oprávněných zájmů Unie — Zamítnutí povolení zveřejnit článek — Výzva ke změně textu — Článek 17a služebního řádu — Předmět žaloby — Rozhodnutí o zamítnutí správní stížnosti“

18

2017/C 369/27

Věc T-116/10: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2017 – Německo v. Komise „Žaloba na neplatnost — EFRR — Snížení finanční podpory — Program spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko — Nedodržení lhůty pro přijetí rozhodnutí — Porušení podstatných procesních náležitostí — Zjevně opodstatněná žaloba“

18

2017/C 369/28

Věc T-90/17: Usnesení Tribunálu ze dne 12. září 2017 – Gelinova Group v. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

19

2017/C 369/29

Věc T-117/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 3. července 2017 – Proximus v. Rada „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Jednací řízení — Návrh na nařízení předběžného opatření — Neexistence naléhavosti“

19

2017/C 369/30

Věc T-527/17: Žaloba podaná dne 8. srpna 2017 – Waisman a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

20

2017/C 369/31

Věc T-529/17: Žaloba podaná dne 10. srpna 2017 – Blasi Gómez a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

21

2017/C 369/32

Věc T-530/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – López Campo a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí

21

2017/C 369/33

Věc T-531/17: Žaloba podaná dne 9. srpna 2017 – Promociones Santa Rosa v. Jednotný výbor pro řešení krizí

22

2017/C 369/34

Věc T-535/17: Žaloba podaná dne 7. srpna 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ v. Jednotný výbor pro řešení krizí

22

2017/C 369/35

Věc T-539/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

23

2017/C 369/36

Věc T-540/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

24

2017/C 369/37

Věc T-541/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

25

2017/C 369/38

Věc T-542/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

26

2017/C 369/39

Věc T-543/17: Žaloba podaná dne 11. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

28

2017/C 369/40

Věc T-544/17: Žaloba podaná dne 5. srpna 2017 – Imabe ibérica v. Jednotný výbor pro řešení krizí

29

2017/C 369/41

Věc T-552/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Maña a další v. SRB

29

2017/C 369/42

Věc T-560/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Fortischem v. Parlament a Rada

30

2017/C 369/43

Věc T-572/17: Žaloba podaná dne 21. srpna 2017 – UC v. Parlament

31

2017/C 369/44

Věc T-574/17: Žaloba podaná dne 23. srpna 2017 – UD v. Komise

32

2017/C 369/45

Věc T-588/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

32

2017/C 369/46

Věc T-589/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

33

2017/C 369/47

Věc T-590/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

34

2017/C 369/48

Věc T-591/17: Žaloba podaná dne 30. srpna 2017 – EIB v. Sýrie

35

2017/C 369/49

Věc T-604/17: Žaloba podaná dne 5. září 2017 – Thun v. EUIPO (Figurka ryby)

35

2017/C 369/50

Věc T-608/17: Žaloba podaná dne 6. září 2017 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Věc T-612/17: Žaloba podaná dne 11. září 2017 – Google a Alphabet v. Komise

37

2017/C 369/52

Věc T-624/17: Žaloba podaná dne 13. září 2017 – Polsko v. Komise

38

2017/C 369/53

Věc T-629/17: Žaloba podaná dne 18. září 2017 – Česká republika v. Komise

39


CS

 

Top