Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 345, 13. října 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 345

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
13. října 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

527. plenární zasedání EHSV ve dnech 5. a 6. července 2017

2017/C 345/01

Usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Komise na rok 2018

1

2017/C 345/02

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Bílá kniha Komise o budoucnosti Evropy a další záležitosti

11

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

527. plenární zasedání EHSV ve dnech 5. a 6. července 2017

2017/C 345/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Posílení účinnosti politik EU pro malé a střední podniky (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2017/C 345/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Odvětví padělaných a pirátských výrobků (stanovisko z vlastní iniciativy)

25

2017/C 345/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Průmyslové změny v odvětví výroby řepného cukru v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

32

2017/C 345/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Od deklarace Cork 2.0 ke konkrétním opatřením (stanovisko z vlastní iniciativy)

37

2017/C 345/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Použití pravidel v oblasti státní podpory na vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (rozhodnutí 2012/21/EU a rámec Evropské unie) (stanovisko z vlastní iniciativy)

45

2017/C 345/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Dopady digitalizace a robotizace dopravy na tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

52

2017/C 345/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Vnější rozměr sociální ekonomiky (stanovisko z vlastní iniciativy)

58


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

527. plenární zasedání EHSV ve dnech 5. a 6. července 2017

2017/C 345/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci [COM(2017) 136 final – 2017/0060(COD)]

67

2017/C 345/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu [COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]

70

2017/C 345/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení [COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty [COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)] Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku [COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)] Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy [COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

79

2017/C 345/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. [COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD)]  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti — Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti [COM(2016) 739 final]

91

2017/C 345/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019 [COM(2016) 773 final]

97

2017/C 345/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství [COM(2017) 34 final]

102

2017/C 345/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

110

2017/C 345/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků [COM(2017) 63 final]

114

2017/C 345/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Ceny energie a energetické náklady v Evropě [COM(2016) 769 final]

120

2017/C 345/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství [COM(2016) 818 final – 2016/0411 (COD)]

126

2017/C 345/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Budování evropské ekonomiky založené na datech [COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) [COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD)]

138


 


 

(1)   Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko.

CS

 

Top