Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 231, 17. července 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 231

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
17. července 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 231/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 231/02

Věc C-10/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. ledna 2017 Polo Club proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 10. listopadu 2016 ve věci T-67/15, Polo Club v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

2

2017/C 231/03

Věc C-50/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. ledna 2017 Universidad Internacional de la Rioja, S. A. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 1. prosince 2016 ve věci T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja v. EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Věc C-147/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) dne 23. března 2017 – Sindicatul Familia Constanța și alții v. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Věc C-148/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 24. března 2017 – Peek & Cloppenburg KG v. Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Věc C-161/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 31. března 2017 – Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Věc C-171/17: Žaloba podaná dne 5. dubna 2017 – Evropská komise v. Maďarsko

5

2017/C 231/08

Věc C-179/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španělsko) dne 7. dubna 2017 – Bankia S.A. v. Alfonso Antonio Lau Mendoza a Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Věc C-192/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 13. dubna 2017 – Cobra SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Věc C-196/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 13. dubna 2017 – Kathrin Meyer v. TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Věc C-197/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Hannover (Německo) dne 13. dubna 2017 – Thomas Neufeldt a další v. TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Věc C-198/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 13. dubna 2017 – Ivan Wallmann v. TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Věc C-200/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 13. dubna 2017 – Susanne de Winder v. TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Věc C-201/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Hannover (Německo) dne 13. dubna 2017 – Holger Schlosser a Nicole Schlosser v. TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Věc C-202/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 19. dubna 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe a Harmine Rebbe v. TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Věc C-208/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. dubna 2017 NF proti usnesení Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 28. února 2017 ve věci T-192/16, NF v. Evropská rada

12

2017/C 231/17

Věc C-209/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. dubna 2017 NG proti usnesení Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 28. února 2017 ve věci T-193/16, NG v. Evropská rada

13

2017/C 231/18

Věc C-210/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. dubna 2017 NM proti usnesení Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 28. února 2017 ve věci T-257/16, NM v. Evropská rada

14

2017/C 231/19

Věc C-212/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 24. dubna 2017 – Simón Rodríguez Otero v. Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Věc C-225/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2017 Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 17. února 2017 ve spojených věcech T-14/14 a T-87/14: Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada Evropské unie

15

2017/C 231/21

Věc C-226/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 28. dubna 2017 – Brigitte Wittmann v. TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Věc C-228/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Hannover (Německo) dne 28. dubna 2017 – Reinhard Wittmann v. TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Věc C-238/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) dne 9. května 2017 – „Renerga“ UAB v. „Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

18

2017/C 231/24

Věc C-246/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 10. května 2017 – Ibrahima Diallo v. État belge

19

2017/C 231/25

Věc C-265/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 7. března 2017 ve věci T-194/13, United Parcel Service v. Evropská komise

21

 

Tribunál

2017/C 231/26

Věc T-637/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine v. EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie VIÑA SOL — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Zásah do rozlišovací způsobilosti — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

22

2017/C 231/27

Věc T-519/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. května 2017 – Piessevaux v. Rada „Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod nároků na důchod do důchodového systému Unie — Návrh na započtení příspěvkových let — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu — Nová obecná prováděcí ustanovení — Rovné zacházení — Nabytá práva — Legitimní očekávání“

22

2017/C 231/28

Věc T-164/16: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2017 – Piper Verlag v. EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie THE TRAVEL EPISODES — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Návrh na změnu — Akt, který nemůže přijmout odvolací senát — Nedodržení formálních náležitostí — Nepřípustnost“

23

2017/C 231/29

Věc T-207/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. května 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Oznámení o vyloučení — Stanovisko o šetření — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nesplnění podmínky naléhavosti“

23

2017/C 231/30

Věc T-285/16: Usnesení Tribunálu ze dne 15. května 2017 – Dominator International v. EUIPO (DREAMLINE) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka DREAMLINE — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Článek 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Částečně zjevně nepřípustná a částečně po právní stránce zjevně neopodstatněná žaloba — Článek 126 jednacího řádu“

24

2017/C 231/31

Věc T-481/16 RENV: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2017 – Cuallado Martorell v. Komise „Veřejná služba — Přijímání — Otevřené výběrové řízení — Nepřipuštění k ústní zkoušce — Hodnocení písemné zkoušky — Rozhodnutí nezapsat jméno žalobkyně na rezervní seznam — Možnost výběrové komise pověřit opravou písemných zkoušek jednoho z jejích členů — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoliv právní základ“

25

2017/C 231/32

Věc T-785/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. května 2017 – BSH Electrodomesticos España v. EUIPO – DKSH International (Ufesa) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Ufesa — Smírné narovnání — Nabytí přihlašované ochranné známky žalobkyní — Nevydání rozhodnutí ve věci“

25

2017/C 231/33

Věc T-170/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 18. května 2017 – RW v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná služba — Úředníci — Nástup na dovolenou a odchod do důchodu — Věk pro odchod do důchodu — Článek 42b služebního řádu — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris — Naléhavost — Zvážení zájmů“

26

2017/C 231/34

Věc T-113/17: Žaloba podaná dne 20. února 2017 – Crédit Agricole a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank v. Komise

27

2017/C 231/35

Věc T-242/17: Žaloba podaná dne 25. dubna 2017 – SC v. Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Věc T-244/17: Žaloba podaná dne 26. dubna 2017 – António Conde & Companhia v. Komise

29

2017/C 231/37

Věc T-254/17: Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Intermarché Casino Achats v. Komise

29

2017/C 231/38

Věc T-255/17: Žaloba podaná dne 28. dubna 2017 – Les Mousquetaires a ITM Entreprises v. Komise

30

2017/C 231/39

Věc T-268/17: Žaloba podaná dne 8. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Věc T-269/17: Žaloba podaná dne 8. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Věc T-270/17: Žaloba podaná dne 8. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Věc T-271/17: Žaloba podaná dne 8. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Věc T-272/17: Žaloba podaná dne 5. května 2017 – Webgarden v. EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Věc T-283/17: Žaloba podaná dne 15. května 2017 – SH v. Komise

35

2017/C 231/45

Věc T-284/17: Žaloba podaná dne 12. května 2017 – Le Pen v. Parlament

36

2017/C 231/46

Věc T-285/17: Žaloba podaná dne 12. května 2017 – Yanukovych v. Rada

37

2017/C 231/47

Věc T-286/17: Žaloba podaná dne 12. května 2017 – Yanukovych v. Rada

38

2017/C 231/48

Věc T-288/17: Žaloba podaná dne 15. května 2017 – Sky v. EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Věc T-290/17: Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Stavytskyi v. Rada

40

2017/C 231/50

Věc T-291/17: Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Transdev a další v. Komise

41

2017/C 231/51

Věc T-292/17: Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Région Île de France v. Komise

41

2017/C 231/52

Věc T-294/17: Žaloba podaná dne 12. května 2017 – Lion’s Head Global Partners v. EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Věc T-297/17: Žaloba podaná dne 15. května 2017 – VSM v. EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Věc T-299/17: Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Věc T-300/17: Žaloba podaná dne 17. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Věc T-301/17: Žaloba podaná dne 17. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Věc T-302/17: Žaloba podaná dne 18. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Věc T-303/17: Žaloba podaná dne 18. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Věc T-304/17: Žaloba podaná dne 18. května 2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Věc T-305/17: Žaloba podaná dne 17. května 2017 – Red Bull v. EUIPO (Vyobrazení kosodélníka skládajícího se ze dvou ploch různých barev)

47

2017/C 231/61

Věc T-307/17: Žaloba podaná dne 18. května 2017 – adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (Vyobrazení tří rovnoběžných pruhů)

48

2017/C 231/62

Věc T-310/17: Žaloba podaná dne 15. května 2017 – Lion's Head Global Partners v. EUIPO – Lion Capital (LION'S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Věc T-311/17: Žaloba podaná dne 19. května 2017 – Stips v. Komise

49

2017/C 231/64

Věc T-313/17: Žaloba podaná dne 22. května 2017 – Wajos v. EUIPO (tvar láhve)

50

2017/C 231/65

Věc T-314/17: Žaloba podaná dne 23. května 2017 – Nosio v. EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Věc T-318/17: Žaloba podaná dne 19. května 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking v. Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Věc T-330/17: Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Ceobus e.a. v. Komise

52

2017/C 231/68

Věc T-331/17: Žaloba podaná dne 23. května 2017 – Steifer v. EHSV

53

2017/C 231/69

Věc T-757/15: Usnesení Tribunálu ze dne 3. května 2017 – Facebook v. EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Věc T-84/17: Usnesení Tribunálu ze dne 18. května 2017 – Consorzio IB Innovation v. Komise

54

2017/C 231/71

Věc T-95/17: Usnesení Tribunálu ze dne 5. května 2017 – King.com v. EUIPO – TeamLava (Rozhraní obrazovek a ikony na obrazovkách)

54

2017/C 231/72

Věc T-126/17: Usnesení Tribunálu ze dne 18. května 2017 – Consorzio IB Innovation v. Komise

54


 

Opravy

2017/C 231/73

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-86/17 ( Úř. věst. C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-161/17 ( Úř. věst. C 151, 15.5.2017 )

57


CS

 

Top