Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 63, 27. února 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 63

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
27. února 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 63/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 63/02

Věc C-128/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. ledna 2017 – Španělské království v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Rybolov — Nařízení (EU) č. 1380/2013 — Nařízení (EU) č. 1367/2014 — Platnost — Rybolovná práva — Přístup předběžné opatrnosti — Zásada relativní stability rybolovných činností — Zásada proporcionality — Zásada rovného zacházení — Hlavoun tuponosý a hlavoun severní“

2

2017/C 63/03

Věc C-289/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. ledna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Prešove – Slovensko) – trestní řízení proti Jozefu Grundzovi „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2008/909/SVV — Článek 7 — Podmínka oboustranné trestnosti — Článek 9 — Důvod k odmítnutí uznání a výkonu vycházející z nedostatku oboustranné trestnosti — Státní příslušník vykonávajícího státu odsouzený ve vydávajícím státě za maření výkonu úředního rozhodnutí“

2

2017/C 63/04

Věc C-411/15 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 12. ledna 2017 – Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Evropský trh s fosfáty používanými ve výživě zvířat — Přidělování prodejních kvót, koordinace cen a obchodních podmínek, jakož i výměna citlivých obchodních informací — Odstoupení navrhovatelek z postupu při narovnání — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Ochrana legitimního očekávání a rovného zacházení — Přiměřená délka řízení“

3

2017/C 63/05

Věc C-491/15 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. ledna 2017 – Rainer Typke v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Článek 3 — Pojem ‚dokument‘ — Článek 2 odst. 3 — Dokument v držení orgánu — Kvalifikace informací obsažených v databázi — Povinnost vytvořit neexistující dokument — Neexistence — Existující dokumenty, jež mohou být extrahovány z databáze“

4

2017/C 63/06

Věc C-568/14 až C-570/14: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španělsko) – Ismael Fernández Oliva v. Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia v. Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales v. Banco Popular Español SA (C-570/14) „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Smlouvy uzavřené mezi prodávajícími nebo poskytovateli a spotřebiteli — Hypoteční smlouvy — Klauzule o minimálním úroku — Kolektivní žaloba — Řízení o individuální žalobě mající stejný předmět — Předběžná opatření“

4

2017/C 63/07

Věc C-446/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Signum Alfa Sped Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet — Odepření — Osoba vystavující fakturu, která není považována za skutečného poskytovatele fakturovaných služeb — Povinnost ověření, která přísluší osobě povinné k dani“

5

2017/C 63/08

Věc C-526/15: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel – Belgie) – Uber Belgium BVBA v. Taxi Radio Bruxellois NV „Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nepřípustnost — Přeprava osob osobními automobily — Soukromí řidiči používající aplikaci pro chytrý telefon, která jim umožňuje navázat kontakt s osobami, jež si přejí uskutečnit cestu v rámci města — Povinnost mít povolení k provozování“

6

2017/C 63/09

Věc C-575/15 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2016 – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Slovní ochranná známka ZARA — Dopravní služby — Skutečné užívání — Řízení o zrušení — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 51 odst. 1 písm. a) — Zkreslení důkazů — Právo na obhajobu“

6

2017/C 63/10

Věc C-590/15 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 – Alain Laurent Brouillard v. Soudní dvůr Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Veřejné zakázky na služby — Vyjednávací řízení za účelem uzavření rámcových smluv na překlad právních textů — Vyloučení navrhovaného subdodavatele — Odborná způsobilost — Požadavek úplného právního vzdělání — Uznávání diplomů“

7

2017/C 63/11

Věc C-637/15 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. října 2016 – VSM Geneesmiddelen BV v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Veřejné zdraví — Ochrana spotřebitelů — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Zdravotní tvrzení při označování potravin — Článek 13 odst. 3 — Seznam Společenství schválených zdravotních tvrzení při označování potravin — Rostlinné látky — Pozastavená tvrzení — Žaloba pro nečinnost a žaloba na neplatnost — Přijetí stanoviska Komise — Napadnutelný akt“

7

2017/C 63/12

Věc C-697/15: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Itálie) – MB Srl v. Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Směrnice 2014/24/EU — Účast v zadávacím řízení — Uchazeč, který v nabídce neuvedl náklady podniku týkající se bezpečnosti při práci — Soudně stanovená povinnost uvést tento údaj — Vyloučení ze zakázky bez možnosti tento nedostatek napravit“

8

2017/C 63/13

Spojené věci C-10/16 až C-12/16: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Genova – Itálie) – Ignazio Messina & C. SpA v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) „Řízení o předběžné otázce — Článek 94 jednacího řádu Soudního dvora — Předkládací rozhodnutí — Nedostatečné upřesnění skutkového a právního kontextu — Neuvedení důvodů, proč je třeba odpovědět na předběžné otázky pro účely vyřešení sporu v původním řízení — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Zjevná nepřípustnost“

9

2017/C 63/14

Věc C-140/16: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Itálie) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl v. Comune di Maiolati Spontini „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Směrnice 2014/24/EU — Účast v zadávacím řízení — Uchazeč, který v nabídce neuvedl náklady podniku týkající se bezpečnosti při práci — Soudně stanovená povinnost uvést tento údaj — Vyloučení ze zakázky bez možnosti tento nedostatek napravit“

9

2017/C 63/15

Věc C-162/16: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo regionale per il Molise – Itálie) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl v. Comune di Monteroduni „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Směrnice 2014/24/EU — Účast v zadávacím řízení — Uchazeč, který v nabídce neuvedl náklady podniku týkající se bezpečnosti při práci — Soudně stanovená povinnost uvést tento údaj — Vyloučení ze zakázky bez možnosti tento nedostatek napravit“

10

2017/C 63/16

Věc C-222/16: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 15. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – „MIP-TS“ OOD v. Načalnik na Mitnica Varna „Řízení o předběžné otázce — Obchodní politika — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 13 — Obcházení — Prováděcí nařízení (EU) č. 791/2011 — Otevřené síťoviny ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky — Antidumpingové clo — Prováděcí nařízení (EU) č. 437/2012 a (EU) č. 21/2013 — Zaslání z Thajska — Rozšíření antidumpingového cla — Časová působnost — Celní kodex Společenství — Vybrání dovozního cla po propuštění zboží“

11

2017/C 63/17

Věc C-321/16: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dublin District Court – Irsko) – trestní řízení proti Owenu Pardueovi „Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Preambule a články 6, 20, 41, 47 a 48 — Pravomoci vnitrostátního orgánu činného v trestním řízení — Absence uplatňování unijního práva — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“

12

2017/C 63/18

Věc C-577/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 16. listopadu 2016 – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH v. Spolková republika Německo

12

2017/C 63/19

Věc C-594/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. listopadu 2016 – Enzo Buccioni v. Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Věc C-596/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 23. listopadu 2016 – Enzo Di Puma v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Věc C-597/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 23. listopadu 2016 – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) v. Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

Věc C-616/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 28. listopadu 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri a další v. Nello Grassi a další

15

2017/C 63/23

Věc C-617/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 28. listopadu 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri v. Giovanna Castellano a další

16

2017/C 63/24

Věc C-630/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hallinto-oikeus (Finsko) dne 7. prosince 2016 – Anstar Oy

17

2017/C 63/25

Věc C-650/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 19. prosince 2016 – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS v. Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

Věc C-669/16: Žaloba podaná dne 23. prosince 2016 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

18

2017/C 63/27

Věc C-4/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. ledna 2017 Česká republika proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. října 2016 ve věci T-141/15, Česká republika v. Komise

19

2017/C 63/28

Věc C-6/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2017 ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-154/14, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v. Evropská komise

20

2017/C 63/29

Věc C-7/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2017 ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-155/14, ANKO v. Evropská komise

21

2017/C 63/30

Věc C-495/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 – Evropská komise v. Portugalská republika, podporovaná Španělským královstvím, Nizozemským královstvím

22

 

Tribunál

2017/C 63/31

Věc T-189/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. ledna 2017 – Deza v. ECHA „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, které má k dispozici ECHA a které obsahují informace předložené v rámci řízení týkajícího se žádosti o povolení k používání látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) — Rozhodnutí o zpřístupnění některých informací považovaných žalobkyní za důvěrné — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Pojem ‚soukromý život‘ — Právo na vlastnictví — Povinnost uvést odůvodnění“

23

2017/C 63/32

Věc T-225/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2017 – QuaMa Quality Management v. EUIPO – Microchip Technology (medialbo) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie medialbo — Starší slovní ochranná známka Evropské unie MediaLB — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 41 odst. 1 nařízení č. 207/2009 — Zápis převodu ochranné známky — Článek 17 odst. 7 nařízení č. 207/2009“

24

2017/C 63/33

Věc T-250/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Speciality Drinks v. EUIPO – William Grant (CLAN) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CLAN — Starší slovní ochranná známka Evropské unie CLAN MACGREGOR — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků, na které se kolidující označení vztahují — Relevantní veřejnost — Vzájemná závislost kritérií — Pravomoc změnit rozhodnutí — Článek 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009“

24

2017/C 63/34

Věc T-399/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2017 – Morgan & Morgan v. EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Morgan & Morgan — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

25

2017/C 63/35

Věc T-419/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2017 – Cofely Solelec a další v. Parlament „Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Rozšíření a rekonstrukce budovy Konrad Adenauer v Lucemburku — Zrušení zadávacího řízení — Povinnost uvést odůvodnění — Hodnota zakázky — Zjevně nesprávné posouzení“

26

2017/C 63/36

Věc T-701/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2017 – Stock Polska v. EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie LUBELSKA — Starší národní slovní ochranná známka Lubeca — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Úroveň pozornosti veřejnosti — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2017/C 63/37

Věc T-54/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2017 – Netguru v. EUIPO (NETGURU) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie NETGURU — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 41 Listiny základních práv — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009“

27

2017/C 63/38

Věc T-64/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. ledna 2017 – Wieromiejczyk v. EUIPO (Tasty Puff) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Tasty Puff — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

28

2017/C 63/39

Věc T-232/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2017 – Komise v. Frieberger a Vallin „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Reforma služebního řádu — Zvýšení věku odchodu do důchodu — Rozhodnutí, kterým se zamítá opětné zhodnocení započitatelných nároků na důchod — Zásada ne ultra petita — Nesprávné právní posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“

28

2017/C 63/40

Věc T-314/16: Žaloba podaná dne 15. prosince 2016 – MS v. Komise

29

2017/C 63/41

Věc T-886/16: Žaloba podaná dne 15. prosince 2016 – Nf Nails In Vogue v. EUIPO – Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Věc T-890/16: Žaloba podaná dne 12. prosince 2016 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

31

2017/C 63/43

Věc T-891/16: Žaloba podaná dne 12. prosince 2016 – Scandlines Danmark and Scandlines Deutschland v. Komise

32

2017/C 63/44

Věc T-904/16: Žaloba podaná dne 21. prosince 2016 – Labiri v. EHSV a Výbor regionů

33

2017/C 63/45

Věc T-907/16: Žaloba podaná dne 22. prosince 2016 – Schwenk Zement v. Komise

33

2017/C 63/46

Věc T-912/16: Žaloba podaná dne 22. prosince 2016 – RRTec v. EUIPO – Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Věc T-913/16: Žaloba podaná dne 23. prosince 2016 – Fininvest e Berlusconi v. BCE

35

2017/C 63/48

Věc T-2/17: Žaloba podaná dne 3. ledna 2017 – J.M. E.V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Věc T-6/17: Žaloba podaná dne 4. ledna 2017 – Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Věc T-7/17: Žaloba podaná dne 5. ledna 2017 – John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Věc T-8/17: Žaloba podaná dne 5. ledna 2017 – Golden Balls v. EUIPO – Intra Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Věc T-12/17: Žaloba podaná dne 11. ledna 2017 – Mellifera v. Komise

40

2017/C 63/53

Věc T-13/17: Žaloba podaná dne 12. ledna 2017 – Europa Terra Nostra v. Parlament

40

2017/C 63/54

Věc T-14/17: Žaloba podaná dne 12. ledna 2017 – Landesbank Baden-Württemberg v. SRB

41

2017/C 63/55

Věc T-15/17: Žaloba podaná dne 6. ledna 2017 – Mitrakos v. EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Věc T-16/17: Žaloba podaná dne 13. ledna 2017 – APF v. Parlament

43

2017/C 63/57

Věc T-25/17: Žaloba podaná dne 17. ledna 2017 – Rintisch v. EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


CS

 

Top