Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:038:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 38, 6. února 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 38

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
6. února 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 38/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 38/02

Věc C-127/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Verein für Konsumenteninformation v. INKO, Inkasso GmbH „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2008/48/ES — Ochrana spotřebitelů — Spotřebitelský úvěr — Článek 2 odst. 2 písm. j) — Ujednání o splátkách — Bezplatně odložená platba — Článek 3 písm. f) — Zprostředkovatelé úvěru — Společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, které jednají jménem věřitelů“

2

2017/C 38/03

Věc C-208/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Stock ’94 Szolgáltató Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Integrovaná spolupráce — Poskytnutí finančních prostředků a dodání oběžných aktiv nezbytných k zemědělské produkci — Jediné a komplexní plnění — Odlišná a samostatná plnění — Vedlejší plnění a hlavní plnění“

3

2017/C 38/04

Věc C-453/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – trestní řízení proti A, B „Řízení o předběžné otázce — Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 56 — Místo poskytnutí služeb — Pojem ‚podobné právo‘ — Převod emisních povolenek na emise skleníkových plynů“

3

2017/C 38/05

Spojené věci C-532/15 a 538/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot – Španělsko) – Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA v. ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi v. Urbaser SA (C-538/15) „Řízení o předběžné otázce — Služby poskytované právními zástupci v soudním řízení — Sazebník — Soudy — Nemožnost odchylky“

4

2017/C 38/06

Věc C-553/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Undis Servizi Srl v. Comune di Sulmona „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na služby — Zadání zakázky bez zahájení zadávacího řízení — Takzvané ‚in house‘ zadávání — Podmínky — Obdobná kontrola — Uskutečňování převážné části činnosti — Společnost s veřejným kapitálem, které byla zadána zakázka, vlastněná několika územními samosprávnými celky — Činnost vykonávaná rovněž ve prospěch územních samosprávných celků, které nejsou jejími akcionáři — Činnost uložená orgánem veřejné moci, který není jejím akcionářem“

5

2017/C 38/07

Věc C-600/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 8. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Staatssecretaris van Financiën v. Lemnis Lighting BV „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Celní unie a společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 8539, 8541, 8543, 8548 a 9405 — Žárovky s diodami vyzařujícími světlo (LED)“

5

2017/C 38/08

Věc C-686/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvatsko) – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. v. Željka Klafurić „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2000/60/ES — Rámec pro činnost Evropské unie v oblasti vodní politiky — Návratnost nákladů na vodohospodářské služby — Výpočet částky, kterou hradí spotřebitel — Pohyblivá složka související se skutečnou spotřebou a pevná složka, která na této spotřebě nezávisí“

6

2017/C 38/09

Věc C-535/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Specializat Mureș (Rumunsko) dne 21. října 2016 – Michael Tibor Bachman v. FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Věc C-550/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nizozemsko) dne 31. října 2016 – A, S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Věc C-556/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 3. listopadu 2016 – Lutz GmbH v. Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Věc C-571/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 14. listopadu 2016 – Nikolaj Kantarev v. Balgarska narodna banka

9

2017/C 38/13

Věc C-583/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Versailles (Francie) dne 17. listopadu 2016 – Green Yellow Canet en Roussillon SNC v. Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Věc C-584/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Versailles (Francie) dne 17. listopadu 2016 – Green Yellow Hyères Sup SNC v. Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Věc C-589/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 21. listopadu 2016 – Mario Alexander Filippi a další

11

2017/C 38/16

Věc C-592/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 23. listopadu 2016 – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL v. État belge

12

2017/C 38/17

Věc C-612/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 28. listopadu 2016 – C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Věc C-618/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Spojené království) dne 29. listopadu 2016 – Rafal Prefeta v. Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Věc C-619/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 29. listopadu 2016 – Sebastian W. Kreuziger v. Land Berlin

15

2017/C 38/20

Věc C-620/16: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

15

2017/C 38/21

Věc C-622/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2016 Scuola Elementare Maria Montessori Srl proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise

16

2017/C 38/22

Věc C-623/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise

17

2017/C 38/23

Věc C-624/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-219/13, Ferracci v. Komise

17

2017/C 38/24

Věc C-638/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgie) dne 12. prosince 2016 – X, X v. État belge

18

2017/C 38/25

Věc C-640/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. září 2016 Greenpeace Energy eG proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. prosince 2016 ve věci T-382/15, Greenpeace Energy eG v. Evropská komise

19

2017/C 38/26

Věc C-659/16: Žaloba podaná dne 20. prosince 2016 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

20

 

Tribunál

2017/C 38/27

Věc T-199/04 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Gul Ahmed Textile Mills v. Rada „Dumping — Dovoz bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu — Intérêt à agir Právní zájem na podání žaloby — Zahájení šetření — Početně zjištěná běžná hodnota — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Právo být vyslechnut při slyšení — Srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou — Vrácení dovozních poplatků — Úprava — Újma — Příčinná souvislost — Právo WTO“

21

2017/C 38/28

Věc T-169/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – DEI v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Řecké trhy s hnědým uhlím a velkoobchodní trhy s elektřinou — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení čl. 86 odst. 1 ES ve spojení s článkem 82 ES — Udělení či zachování práv na těžbu z veřejných ložisek hnědého uhlí ve prospěch veřejného podniku — Vymezení relevantních trhů — Nerovné příležitosti — Povinnost uvést odůvodnění — Legitimní očekávání — Zneužití pravomoci — Proporcionalita“

21

2017/C 38/29

Věc T-421/09 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – DEI v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Řecký trh s dodávkami hnědého uhlí a řecký velkoobchodní trh s elektrickou energií — Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES — Článek 86 odst. 3 ES — Povinnost uvést odůvodnění — Proporcionalita — Smluvní svoboda“

22

2017/C 38/30

Věc T-112/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar tabulky čokolády) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Trojrozměrná ochranná známka — Tvar tabulky čokolády — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009“

23

2017/C 38/31

Věc T-177/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – TestBioTech a další v. Komise „Životní prostředí — Geneticky modifikované produkty — Geneticky modifikovaná sója MON 87701 x MON 89788 — Zamítnutí jako neopodstatněné žádosti o opětovný přezkum rozhodnutí o povolení uvedené na trh — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“

24

2017/C 38/32

Věc T-466/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Španělsko v. Komise Celní unie — Dovoz výrobků z tuňáka ze Salvadoru — Dodatečné vybrání dovozního cla — Žádost o nevybrání dovozního cla — Článek 220 odst. 2 písm. b) a článek 236 nařízení (EHS) č. 2913/92 — Právo na řádnou správu v rámci článku 872a nařízení (EHS) č. 2454/93 — Chyba ze strany příslušných orgánů, kterou nebylo možno rozumným způsobem zjistit“

24

2017/C 38/33

Věc T-548/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Španělsko v. Komise „Celní unie — Dovoz výrobků z tuňáka z Ekvádoru — Dodatečné vybrání dovozního cla — Žádost o nevybrání dovozního cla — Článek 220 odst. 2 písm. b) a článek 236 nařízení (EHS) č. 2913/92 — Oznámení dovozcům zveřejněné v Úředním věstníku — Dobrá víra — Žádost o prominutí dovozního cla — Článek 239 nařízení (EHS) č. 2913/92“

25

2017/C 38/34

Věc T-758/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Infineon Technologies v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Čipy do karet — Rozhodnutí, kterým se konstatuje protiprávní jednání porušující článek 101 SFEU — Výměna citlivých obchodních informací — Právo na obhajobu — Protiprávní jednání z hlediska účelu — Důkaz — Promlčení — Jediné trvající protiprávní jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Hodnota tržeb“

26

2017/C 38/35

Věc T-762/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Philips a Philips Francie v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Čipy pro inteligentní karty — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Výměna citlivých obchodních informací — Jednání protiprávní z hlediska účelu — Jediné a trvající protiprávní jednání — Zásada řádné správy — Povinnost náležité péče — Důkaz — Oznámení o shovívavosti z roku 2006 — Oznámení o narovnání — Promlčení — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Hodnota prodejů“

26

2017/C 38/36

Věc T-808/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Španělsko v. Komise „Státní podpory — Digitální televizní vysílání — Podpora na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech Kastilie-La Mancha — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za neslučitelné s vnitřním trhem — Pojem ‚podnik‘ — Hospodářská činnost — Zvýhodnění — Služba obecného hospodářského zájmu — Narušení hospodářské soutěže — Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU — Povinnost řádné péče — Přiměřená lhůta — Právní jistota — Rovné zacházení — Proporcionalita — Subsidiarita — Právo na informace“

27

2017/C 38/37

Spojené věci T-37/15 a T-38/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Abertis Telecom Terrestre a Telecom Castilla-La Mancha v. Komise „Státní podpory — Digitální televizní vysílání — Podpora na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech Kastilie-La Mancha — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za neslučitelné s vnitřním trhem — Pojem ‚podnik‘ — Hospodářská činnost — Zvýhodnění — Služba obecného hospodářského zájmu — Narušení hospodářské soutěže — Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU — Nové podpory“

28

2017/C 38/38

Věc T-212/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Aldi v. EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Gourmet — Starší národní slovní a obrazové ochranné známky GOURMET a Gourmet — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2017/C 38/39

Věc T-227/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Redpur v. EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Redpur — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie redwell INFRAROT HEIZUNGEN — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

29

2017/C 38/40

Věc T-330/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Keil v. EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie BasenCitrate — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“

30

2017/C 38/41

Věc T-366/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2016 – Todorova Androva v. Rada a další „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací období 2011 — Nezařazení na seznam úředníků způsobilých k povýšení — Zamítnutí žaloby v prvním stupni řízení — Článek 45 služebního řádu — Ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Rovné zacházení — Povinnost uvést odůvodnění — Důkazní břemeno — Povinnost soudu rozhodujícího ve věci samé provést dokazování — Námitka protiprávnosti — Pravidlo shody mezi stížností a žalobou podanou k unijnímu soudu“

30

2017/C 38/42

Věc T-391/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Aldi v. EUIPO – Cantina Tollo (ALDIANO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ALDIANO — Starší slovní ochranná známka Evropské unie ALDI — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 22 odst. 3 nařízení (ES) č. 2868/95“

31

2017/C 38/43

Věc T-529/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Intesa Sanpaolo v. EUIPO (START UP INITIATIVE) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie START UP INITIATIVE — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

32

2017/C 38/44

Spojené věci T-678/15 a T-679/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – Novartis v. EUIPO (Zobrazení šedé křivky a zobrazení zelené křivky) „Ochranná známka Evropské unie — Přihlášky obrazových ochranných známek Evropské unie zobrazujících šedou křivku a zelenou křivku — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Jednoduchost označení — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

32

2017/C 38/45

Věc T-716/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Gallardo Blanco v. EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Vyobrazení udidla ve tvaru písmene H) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie tvořené vyobrazením udidla ve tvaru písmene H — Starší španělské obrazové ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Evropské unie — Relativní důvod zamítnutí — Skutečné užívání starších ochranných známek — Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

33

2017/C 38/46

Věc T-826/16 R: Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 16. prosince 2016 – Casasnovas Bernad v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Vypovězení pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

33

2017/C 38/47

Věc T-746/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Andreassons Åkeri a další v. Komise

34

2017/C 38/48

Věc T-778/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Irsko v. Komise

35

2017/C 38/49

Věc T-834/16: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2016 – QC v. Evropská rada

36

2017/C 38/50

Věc T-837/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Švédsko v. Komise

37

2017/C 38/51

Věc T-838/16: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2016 – BP v. FRA

38

2017/C 38/52

Věc T-842/16: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2016 – Repower v. EUIPO – repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Věc T-843/16: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2016 – dm drogerie markt v. EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Věc T-844/16: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2016 – Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v. EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Věc T-848/16: Žaloba podaná dne 1. prosince 2016 – Deichmann v. EUIPO – Vans (V)

41

2017/C 38/56

Věc T-849/16: Žaloba podaná dne 4. prosince 2016 – PGNiG Supply & Trading GmbH v. Komise

42

2017/C 38/57

Věc T-850/16: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2016 – QE v. Eurojust

43

2017/C 38/58

Věc T-854/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Barata v. Parlament

44

2017/C 38/59

Věc T-857/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Erdinger Weißbräu Werner Brombach v. EUIPO (tvar velké sklenice)

45

2017/C 38/60

Věc T-859/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – Damm v. EUIPO – Schlossbrauerei Au Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Věc T-860/16: Žaloba podaná dne 6. prosince 2016 – Wirecard v. EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Věc T-861/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – C & J Clark International v. Komise

47

2017/C 38/63

Věc T-862/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – fritz kulturgüter v. EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz wasser)

48

2017/C 38/64

Věc T-863/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Le Pen v. Parlament

48

2017/C 38/65

Věc T-869/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – Wenger v. EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Věc T-873/16: Žaloba podaná dne 8. prosince 2016 – Groupe Canal + v. Komise

50

2017/C 38/67

Věc T-878/16: Žaloba podaná dne 9. prosince 2016 – Karelia v. EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Věc T-883/16: Žaloba podaná dne 16. prosince 2016 – Polská republika v. Komise

52

2017/C 38/69

Věc T-884/16: Žaloba podaná dne 15. prosince 2016 – Multiconnect v. Komise

53

2017/C 38/70

Věc T-885/16: Žaloba podaná dne 15. prosince 2016 – Mass Response Service v. Komise

54

2017/C 38/71

Věc T-167/16: Usnesení Tribunálu ze dne 26. října 2016 – Polsko v. Komise

54

2017/C 38/72

Věc T-535/16: Usnesení Tribunálu ze dne 5. prosince 2016 – McGillivray v. Komise

55


CS

 

Top