Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:022:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 22, 23. ledna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 22

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
23. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 22/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 22/02

Věc C-497/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 16. září 2016 – trestní řízení proti Juraji Sokáčovi

2

2017/C 22/03

Věc C-499/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – AZ, Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Věc C-500/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Věc C-509/16 P: Kasační opravný prostředek podaný Franciscem Javierem Rosou Rodriguezem dne 26. září 2016 proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. července 2016 ve věci T-358/16, Rosa Rodriguez v. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Věc C-517/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polsko) dne 4. října 2016 – Stefan Czerwiński v. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Věc C-523/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 12. října 2016 – MA.T.I. SUD SpA v. Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Věc C-533/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Volkswagen AG v. Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Věc C-534/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenské republiky (Slovensko) dne 20. října 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v. BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Věc C-536/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 24. října 2016 – DUEMMESGR SpA v. Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Věc C-537/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. října 2016 – Garlsson Real Estate SA, v likvidaci, a další v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Věc C-546/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španělsko) dne 28. října 2016 – Montte S. L. v. Musikene

8

2017/C 22/13

Věc C-547/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. října 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Věc C-552/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, v likvidaci v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia

9

2017/C 22/15

Věc C-553/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 2. listopadu 2016 – „TTL“ EOOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofie

10

2017/C 22/16

Věc C-557/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 4. listopadu 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Věc C-560/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 4. listopadu 2016 – Michael Dědouch a další v. Jihočeská plynárenská, a.s., a E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Věc C-561/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. listopadu 2016 – Saras Energía S.A. v. Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Věc C-565/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Eirinodikeio Lerou (Řecko) dne 9. listopadu 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Věc C-567/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 10. listopadu 2016 – Merck Sharp v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Věc C-568/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Nürtingen (Německo) dne 10. září 2016 – trestní řízení proti Faizu Rasoolovi

15

2017/C 22/22

Věc C-573/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 14. listopadu 2016 – Air Berlin plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Věc C-575/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Evropská komise v. Česká republika

17

2017/C 22/24

Věc C-578/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 17. listopadu 2016 – C. K., H. F. a (nezletilý) A. S. v. Republika Slovinsko

17

 

Tribunál

2017/C 22/25

Věc T-279/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise „Mimosmluvní odpovědnosti — Zemědělství — Cukr — Mimořádná opatření — Zásobování unijního trhu — Hospodářský rok 2010/2011 — Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům — Dostatečně závažné porušení — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Zásada nediskriminace — Přiměřenost — Legitimní očekávání — Povinnost řádné péče a zásada řádné správy“

19

2017/C 22/26

Věc T-103/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – T & L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise „Mimosmluvní odpovědnosti — Zemědělství — Cukr — Mimořádná opatření — Zásobování unijního trhu — Hospodářský rok 2010/2011 — Právní norma, jejímž předmětem je přiznat práva jednotlivcům — Dostatečně závažné porušení — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Zásada nediskriminace — Přiměřenost — Právní jistota — Legitimní očekávání — Povinnost řádné péče a zásada řádné správy“

20

2017/C 22/27

Věc T-65/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Bank Refah Kargaran v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Nový zápis jména žalobkyně po zrušení původního zápisu Tribunálem — Nesprávné právní posouzení — Nesprávné skutkové zjištění — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita“

21

2017/C 22/28

Věc T-89/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Export Development Bank of Iran v. Rada „Společná zahraniční a bezpečností politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Nové zařazení názvu žalobkyně poté, co Tribunál původní zařazení zrušil — Právní omyl — Skutkový omyl — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Rovné zacházení“

22

2017/C 22/29

Věc T-720/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Rotenberg v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím Ukrajinu — Zmrazení finančních prostředků — Omezení v oblasti povolení ke vstupu na území členských států — Fyzická osoba aktivně podporující nebo provádějící činnosti narušující nebo ohrožující Ukrajinu — Fyzická osoba mající prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávná posouzení — Právo na vlastnictví — Svoboda podnikání — Právo na respektování soukromého života — Přiměřenost“

23

2017/C 22/30

Věc T-217/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Starší národní obchodní název GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Používání označení, které má širší než lokální rozsah, v obchodním styku — Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

24

2017/C 22/31

Věc T-270/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – ANKO v. REA „Rozhodčí doložka — Grantová dohoda uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) — Projekt ESS — Soulad pozastavení plateb žalobkyni a podmínek pro zrušení uvedeného pozastavení plateb se smluvními ujednáními — Úroky z prodlení“

24

2017/C 22/32

Věc T-458/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Automobile Club di Brescia v. EUIPO – Rebel Media (e-miglia) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie e-miglia — Starší slovní ochranné známky Evropské unie MILLE MIGLIA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

25

2017/C 22/33

Věc T-532/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Z v. Soudní dvůr Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící zpráva — Nestrannost Soudu pro veřejnou službu — Žádost o odvolání členů soudního kolegia — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu“

26

2017/C 22/34

Věc T-545/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Pi-Design v. EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis — Žádost o územní rozšíření ochrany — Slovní ochranná známka PRESSO — Starší národní slovní ochranná známka PRESSO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2017/C 22/35

Věc T-561/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Universidad Internacional de la Riojav. EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Starší slovní ochranná známka Evropské unie UNIRIOJA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2017/C 22/36

Věc T-578/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (vyobrazení bílých linek a čtverečků na černém pozadí) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka zobrazující bílé linky a čtverečky na černém pozadí — Absolutní důvod odmítnutí — Neexistence rozlišovací schopnosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2017/C 22/37

Věc T-614/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – Azur Space Solar Power v. EUIPO (Zobrazení černých linií a cihliček) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka znázorňující černé linie a cihličky — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2017/C 22/38

Věc T-617/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Chic Investments v. EUIPO (eSMOKING WORLD) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie eSMOKING WORLD — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění“

29

2017/C 22/39

Věc T-635/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Tuum v. EUIPO – Thun (TUUM) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TUUM — Starší národní obrazová ochranná známka THUN — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. l písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

29

2017/C 22/40

Věc T-703/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Groupe Go Sport v. EUIPO – Design Go (GO SPORT) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie GO SPORT — Starší národní slovní ochranné známky GO — Částečné zamítnutí přihlášky námitkovým oddělením — Opožděné podání písemného odůvodnění odvolání — Nepřípustnost odvolání podaného k odvolacímu senátu — Článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“

30

2017/C 22/41

Věc T-735/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – The Art Company B & S v. EUIPO – Manifatture Daddato a S. Laurora (SHOP ART) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SHOP ART — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie art — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

31

2017/C 22/42

Věc T-775/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – EK/servicegroup v. EUIPO (FERLI) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie FERLI — Požadavek jasnosti — Článek 28 nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo na obhajobu — Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009“

31

2017/C 22/43

Věc T-2/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – K&K Group v. EUIPO – Pret A Manger (Europe) Ltd „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka Pret A Diner — Starší národní obrazová ochranná známka PRET — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. — Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“

32

2017/C 22/44

Věc T-355/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – STC v. Komise „Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou a související údržba — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu jeho autorem — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2017/C 22/45

Věc T-383/14: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2016 – Europower v. Komise „Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba a údržba trigenerační elektrárny s plynovou turbínou — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2017/C 22/46

Věc T-598/15: Usnesení Tribunálu ze dne 25. listopadu 2016 – Stichting Accolade v. Komise „Státní podpora — Prodej určitých pozemků uskutečněný údajně pod tržní cenou — Stížnost třetí osoby podaná Komisi — Rozhodnutí o tom, že sporné opatření nepředstavuje státní podporu — Řízení v předběžné fázi zkoumání na základě čl. 108 odst. 2 SFEU, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 ve věci údajně protiprávní jednotlivé podpory — Žaloba na neplatnost podaná třetí osobou — Přípustnost — Aktivní legitimace — Žaloba směřující na ochranu procesních práv — Žaloba zpochybňující opodstatněnost sporného opatření — Nedostatek podstatného zasažení soutěžního postavení — Nepřípustnost“

34

2017/C 22/47

Věc T-128/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – SureID v. EUIPO (SUREID) „Ochranná známka Unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SUREID — Relativní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

35

2017/C 22/48

Věc T-147/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Itálie v. Komise „Nevykonání rozsudku Soudního dvora určujícího nesplnění povinnosti státem — Penále — Rozhodnutí o úhradě penále — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

35

2017/C 22/49

Věc T-225/16: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2016 – Matratzen Concord v. EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) „Ochranná známky Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ‚Ganz schön ausgeschlafen‘ — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. l písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

36

2017/C 22/50

Věc T-512/16: Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO „Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Práce na dálku — Žádost o prodloužení — Odmítnutí — Opravný prostředek — Následné uznání invalidity — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

36

2017/C 22/51

Věc T-520/16: Usnesení Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – ED v. EUIPO „Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Práce na dálku — Žádost o prodloužení — Zamítnutí — Žaloba — Následné přiznání invalidity — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

37

2017/C 22/52

Věc T-690/16: Žaloba podaná dne 28. září 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti v. Komise

37

2017/C 22/53

Věc T-748/16: Žaloba podaná dne 22. října 2016 – QH v. Parlament

38

2017/C 22/54

Věc T-783/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Government of Gibraltar v. Komise

39

2017/C 22/55

Věc T-787/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – QD v. EUIPO

40

2017/C 22/56

Věc T-792/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – N & C Franchise v. EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Věc T-793/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Krabice)

41

2017/C 22/58

Věc T-794/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zaharieva (Obaly pro zmrzlinové kornouty)

42

2017/C 22/59

Věc T-799/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Xiaomi v. EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Věc T-800/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – Mayekawa Europe v. Komise

44

2017/C 22/61

Věc T-802/16: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – Endoceutics v. EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Věc T-803/16: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2016 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Věc T-804/16: Žaloba podaná dne 16. září 2016 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Věc T-805/16: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2016 – IPPT PAN v. Komise a REA

47

2017/C 22/65

Věc T-807/16: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2016 – MIP Metro v. EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Věc T-810/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Barmenia Krankenversicherung v. EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Věc T-817/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Vans v. EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Věc T-822/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kik Textilien und Non Food v. EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Věc T-824/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Kiosked Oy v. EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Věc T-825/16: Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – Kyperská republika v. EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Věc T-826/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Casasnovas Bernad v. Komise

52

2017/C 22/72

Věc T-827/16: Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – QB v. ECB

53

2017/C 22/73

Věc T-828/16: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – CRDO Torta del Casar v. EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Věc T-829/16: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. Parlament

55

2017/C 22/75

Věc T-830/16: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2016 – Monolith Frost GmbH v. EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Věc T-831/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom v. EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Věc T-847/16: Žaloba podaná dne 2. prosince 2016 – Kypr v. EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Věc T-853/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Techniplan v. Komise

58

2017/C 22/79

Věc T-856/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Rare Hospitality International v. EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Věc T-259/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Trost Auto Service Technik v. EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Věc T-284/16: Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Věc T-361/16: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2016 – TBWA\London v. EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Věc T-503/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2016 – Dulière v. Komise

60


CS

 

Top