Help Print this page 

Document C:2017:006:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 6, 9. ledna 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 6

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
9. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 6/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2017/C 6/02

Jmenování vedoucího soudní kanceláře

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 6/03

Věc C-448/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Německo) – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg „Řízení o předběžné otázce — Nové potraviny a nové složky potravin — Nařízení (ES) č. 258/97 — Článek 1 odst. 2 písm. c) — Pojem ‚potraviny a složky potravin s novou primární molekulární strukturou‘“

3

2017/C 6/04

Věc C-465/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland, H. Rothwangl „Řízení o předběžné otázce — Články 18 a 45 SFEU — Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Články 3 a 94 — Nařízení (ES) č. 859/2003 — Článek 2 odst. 1 a 2 — Důchodové pojištění a životní pojištění — Bývalí námořníci, kteří jsou státními příslušníky třetího státu, jenž se stal členem Evropské unie v roce 1995 — Vyloučení nároku na dávky ve stáří“

4

2017/C 6/05

Věc C-506/14: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy v. Työ- ja elinkeinoministeriö „Řízení o předběžné otázce — Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Metoda přidělování bezplatných povolenek — Výpočet jednotného opravného koeficientu pro všechna odvětví — Rozhodnutí 2013/448/EU — Článek 4 — Příloha II — Platnost — Použití jednotného opravného koeficientu pro všechna odvětví na zařízení v odvětvích, která jsou vystavená závažnému riziku úniku uhlíku — Stanovení referenční hodnoty produktu pro tekutý kov — Rozhodnutí 2011/278/EU — Článek 10 odst. 9 — Příloha I — Platnost“

5

2017/C 6/06

Věc C-537/14 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. října 2016 – Debonair Trading Internacional Lda v. Groupe Léa Nature SA, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky ‚SO’BiO ētic‘ — Námitka majitele unijních a vnitrostátních slovních a obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvek ‚SO…?‘ — Zamítnutí zápisu“

6

2017/C 6/07

Věc C-554/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sofijski gradski sad – Bulharsko) – trestní řízení proti Atanasi Ogňanovovi „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2008/909/SVV — Článek 17 — Právo, jímž se řídí výkon trestu — Výklad vnitrostátního pravidla vykonávajícího státu, které stanoví snížení trestu odnětí svobody z důvodu pracovní činnosti vykonávané odsouzeným během pobytu ve věznici ve vydávajícím státě — Právní účinky rámcových rozhodnutí — Povinnost konformního výkladu“

6

2017/C 6/08

Věc C-590/14 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 26. října 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) v. Alouminion tis Ellados VEAE, dříve Alouminion AE, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Výroba hliníku — Smlouva poskytující preferenční sazbu za elektřinu — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Vypovězení smlouvy — Pozastavení účinků vypovězení smlouvy soudem — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za protiprávní — Článek 108 odst. 3 SFEU — Pojmy ‚existující podpora‘ a ‚nová podpora‘ — Rozlišení“

7

2017/C 6/09

Věc C-611/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Retten i Glostrup – Dánsko) – trestní řízení proti Canal Digital Danmark A/S „Řízení o předběžné otázce — Nekalé obchodní praktiky — Směrnice 2005/29/ES — Články 6 a 7 — Reklama na předplatné satelitní televize — Cena předplatného, která kromě měsíčního poplatku za předplatné zahrnuje i pololetní poplatek za kartu nezbytnou k dekódování vysílání — Výše pololetního poplatku, která není zmíněna vůbec nebo je uvedena méně zřetelným způsobem než výše měsíčního poplatku — Klamavé jednání — Klamavé opomenutí — Provedení ustanovení směrnice pouze do přípravných prací vnitrostátního prováděcího zákona, a ne do samotného znění tohoto zákona“

8

2017/C 6/10

Věc C-613/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – James Elliott Construction Limited v. Irish Asphalt Limited „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 267 SFEU — Příslušnost Soudního dvora — Pojem ‚ustanovení unijního práva‘ — Směrnice 89/106/EHS — Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků — Norma schválená Evropským výborem pro normalizaci (CEN) na základě pověření uděleného Komisí — Zveřejnění normy v Úředním věstníku Evropské unie — Harmonizovaná norma EN 13242:2002 — Vnitrostátní norma provádějící harmonizovanou normu EN 13242:2002 — Spor týkající se smlouvy mezi jednotlivci — Metoda konstatování (ne)shody výrobku s vnitrostátní normou provádějící harmonizovanou normu — Datum konstatování (ne)shody výrobku s uvedenou normou — Směrnice 98/34/ES — Postup při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů — Působnost“

9

2017/C 6/11

Věc C-41/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. listopadu 2016 žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Irsko) – Gerard Dowling a další v. Minister for Finance „Nařízení č. 407/2010/EU — Evropský mechanismus finanční stabilizace — Prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU — Finanční pomoc Evropské unie Irsku — Rekapitalizace domácích bank — Právo obchodních společností — Druhá směrnice 77/91/EHS — Články 8, 25 a 29 — Rekapitalizace banky prostřednictvím soudního příkazu — Zvýšení základního kapitálu bez rozhodnutí valné hromady a bez přednostního nabídnutí vydaných akcií stávajícím akcionářům — Vydání nových akcií za nižší hodnotu, než je jejich jmenovitá hodnota“

10

2017/C 6/12

Věc C-42/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresního súdu Dunajská Streda – Slovensko) – Home Credit Slovakia a. s. v. Klára Bíróová „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2008/48/ES — Ochrana spotřebitelů — Spotřebitelský úvěr — Článek 1, čl. 3 písm. m), čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 1 a článek 23 — Výklad slovních spojení ‚na papíře‘ a ‚na jiném trvalém nosiči‘ — Smlouva, která odkazuje na jiný dokument — Požadavek ‚písemné formy‘ ve smyslu vnitrostátního práva — Uvedení požadovaných údajů odkazem na objektivní kritéria — Údaje, které musí být uvedeny v úvěrové smlouvě s pevně stanovenou dobou trvání — Důsledky neuvedení povinných údajů — Přiměřenost“

11

2017/C 6/13

Věc C-43/15 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. listopadu 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), LG Electronics Inc. „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky obsahující slovní prvky ‚compressor technology‘ — Námitky majitele slovních ochranných známek KOMPRESSOR PLUS a KOMPRESSOR — Částečné odmítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 60 — Nařízení (ES) č. 216/96 — Článek 8 odst. 3 — ‚Akcesorické‘ odvolání — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Nízká rozlišovací způsobilost starších národních ochranných známek — Nebezpečí záměny“

12

2017/C 6/14

Věc C-114/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Pau – Francie) – trestní řízení proti Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a dalším „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb zboží — Články 34 SFEU a 36 SFEU — Množstevní omezení — Paralelní dovozy veterinárních léčivých přípravků — Směrnice 2001/82/ES — Článek 65 — Vnitrostátní režim předchozího povolení — Vyloučení chovatelů ze zjednodušeného postupu registrace — Povinnost mít povolení k provozování velkoobchodu — Povinnost mít provozovnu na území členského státu dovozu — Farmakovigilanční povinnosti“

12

2017/C 6/15

Věc C-149/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Liège – Belgie) – Sabrina Wathelet v. Garage Bietheres & Fils SPRL „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 1999/44/ES — Prodej spotřebního zboží a záruka na toto zboží — Působnost — Pojem ‚prodávající‘ — Prostředník — Mimořádné okolnosti“

13

2017/C 6/16

Věc C-195/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – SCI Senior Home, v restrukturalizaci v. Gemeinde Wedemark a Hannoversche Volksbank eG „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní spolupráce v občanských věcech — Úpadková řízení — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Článek 5 — Pojem ‚věcná práva třetích osob‘ — Veřejné břemeno váznoucí na nemovitostech zajišťující odvedení daně z nemovitosti“

14

2017/C 6/17

Věc C-211/15 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. října 2016 – Orange, dříve France Télécom v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Státní podpory — Podpora poskytnutá Francouzskou republikou společnosti France Télécom — Reforma způsobu financování důchodů státních úředníků pracujících u společnosti France Télécom — Snížení vyrovnání, které je společnost France Télécom povinna hradit státu — Rozhodnutí prohlašující podporu za určitých podmínek za slučitelnou s vnitřním trhem — Pojem ‚podpora‘ — Pojem ‚hospodářské zvýhodnění‘ — Selektivní povaha — Dotčení hospodářské soutěže — Zkreslení skutečností — Nedostatek odůvodnění — Nahrazení odůvodnění“

14

2017/C 6/18

Věc C-212/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Mures – Rumunsko) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Úpadkové řízení — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Článek 4 — Účinky, které stanoví právo členského státu pro pohledávky, které nebyly předmětem úpadkového řízení — Zánik — Daňová povaha pohledávky — Neexistence vlivu — Článek 15 — Pojem ‚probíhající soudní řízení‘ — Vykonávací řízení — Vyloučení“

15

2017/C 6/19

Věc C-220/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. října 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo „Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb zboží — Směrnice 2007/23/ES — Uvádění pyrotechnických výrobků na trh — Článek 6 — Volný pohyb pyrotechnických výrobků, které jsou v souladu s požadavky směrnice — Vnitrostátní právní úprava, která uvedení pyrotechnických výrobků na trh podmiňuje doplňujícími požadavky — Povinnost předchozího oznámení u vnitrostátního orgánu oprávněného přezkoumat a změnit návody k použití týkající se pyrotechnických výrobků“

16

2017/C 6/20

Věc C-243/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Obvodný úrad Trenčín „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Článek 6 odst. 3 — Aarhuská úmluva — Účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí — Články 6 a 9 — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu — Projekt realizace oplocení — Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy — Správní řízení o vydání souhlasu — Organizace na ochranu životního prostředí — Žádost o přiznání postavení účastníka řízení — Zamítnutí — Opravný prostředek k soudu“

16

2017/C 6/21

Věc C-269/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie – Belgie) – Rijksdienst voor Pensioenen v. Willem Hoogstad „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 4 — Věcná působnost — Srážky ze zákonných starobních důchodů a z jakékoliv další doplňkové výhody — Článek 13 — Určení použitelných právních předpisů — Bydliště v jiném členském státě“

17

2017/C 6/22

Věc C-276/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Hecht-Pharma GmbH v. Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, jako vlastník „Řízení o předběžné otázce — Humánní léčivé přípravky — Směrnice 2001/83/ES — Oblast působnosti — Článek 2 odst. 1 — Léčivé přípravky zhotovené průmyslově nebo vyrobené metodou zahrnující průmyslový proces — Článek 3 bod 2 — Léčivý přípravek připravený v lékárně“

18

2017/C 6/23

Věc C-290/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Patrice D'Oultremont a další v. Région wallonne „Řízení o předběžné otázce — Posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí — Směrnice 2001/42/ES — Článek 2 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a) — Pojem ‚plány a programy‘ — Podmínky zřizování větrných elektráren stanovené vyhláškou — Ustanovení, která se týkají mimo jiné opatření v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedení do původního stavu, složení jistoty a norem upravujících hladiny hluku, které jsou stanoveny podle účelu využití oblastí“

19

2017/C 6/24

Věc C-292/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vergabekammer Südbayern – Německo) – Hörmann Reisen GmbH v. Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Veřejné služby v autobusové přepravě cestujících — Nařízení (ES) č. 1370/2007 — Článek 4 odst. 7 — Subdodávky — Požadavek, aby provozovatel veřejných služeb poskytoval převážnou část veřejných služeb v přepravě cestujících sám — Rozsah — Článek 5 odst. 1 — Zadávací řízení — Zadání zakázky postupem podle směrnice 2004/18/ES“

20

2017/C 6/25

Věc C-428/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – Child and Family Agency v. J. D. „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Článek 15 — Postoupení věci soudu jiného členského státu — Působnost — Podmínky uplatnění — Soud s lepšími předpoklady — Nejlepší zájem dítěte“

21

2017/C 6/26

Věc C-468/15 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. října 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH „Kasační opravný prostředek — Dumping — Prováděcí nařízení (EU) č. 1138/2011 a nařízení (EU) č. 1241/2012 — Dovoz některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 2 odst. 10 písm. i) — Úprava — Funkce obdobné funkcím obchodního zástupce vykonávajícího svou činnost za úplatu formou provize — Článek 2 odst. 10 první pododstavec — Rovnováha mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou — Zásada řádné správy“

22

2017/C 6/27

Věc C-482/15 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 26. října 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, dříve Westermann Lernspielverlag GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví „Kasační opravný prostředek — Přihláška ochranné známky Evropské unie — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky ‚bambino‘ a ‚lük‘ — Námitkové řízení — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek ‚bambino‘ — Částečné zamítnutí zápisu — Zrušení starší ochranné známky, na níž jsou námitky založeny — Dopis navrhovatelky informující Tribunál o tomto zrušení — Skutečnost, že Tribunál odmítl založit dopis do spisu ve věci — Nedostatek odůvodnění“

22

2017/C 6/28

Věc C-439/16 PPU: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Specializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestní řízení proti Emilovi Milevovi „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Směrnice (EU) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová působnost — Soudní kontrola vazby obviněného — Vnitrostátní právní úprava, která zakazuje ve fázi soudního řízení zjišťovat, zda existuje důvodné podezření, že obviněný spáchal trestný čin — Rozpor s čl. 5 odst. 1 písm. c) a odst. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod — Prostor pro uvážení ponechaný vnitrostátní judikaturou vnitrostátním soudům k rozhodnutí o použití či nepoužití uvedené úmluvy“

23

2017/C 6/29

Věc C-317/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. června 2016 Ukrajinou proti usnesení Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 11. března 2015 ve věci T-346/14, Janukovyč v. Rada

23

2017/C 6/30

Věc C-318/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. června 2016 Ukrajinou proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 11. března 2015 ve věci T-347/14, Yanukovych v. Rada

24

2017/C 6/31

Věc C-319/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. června 2016 Ukrajinou proti usnesení Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 11. března 2015 ve věci T-348/14, Janukovyč v. Rada

24

2017/C 6/32

Věc C-488/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. září 2016 Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 5. července 2016 ve věci T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

24

2017/C 6/33

Věc C-519/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) dne 5. října 2016 – Superfoz — Supermercados L.da v. Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Věc C-531/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 18. října 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras v. „Specializuotas transportas“ UAB

27

2017/C 6/35

Věc C-532/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 18. října 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Věc C-540/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 25. října 2016 – UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“ v. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Věc C-541/16: Žaloba podaná dne 25. října 2016 – Evropská komise v. Dánské království

30

2017/C 6/38

Věc C-543/16: Žaloba podaná dne 27. října 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

31

 

Tribunál

2017/C 6/39

Věc T-579/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Birkenstock Sales v. EUIPO (Zobrazení vzoru protínajících se vlnovek) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka zobrazující vzor protínajících se vlnovek — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povrchový vzor — Použití povrchového vzoru na obal výrobku“

33

2017/C 6/40

Věc T-67/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. listopadu 2016 – Polo Club v. EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie POLO CLUB SAINT – TROPEZ HARAS DE GASSIN — Starší obrazové ochranné známky Evropské unie BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Předložení doplňujících důkazů — Posuzovací pravomoc svěřená článkem 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Částečné vrácení věci námitkovému oddělení — Článek 64 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009“

33

2017/C 6/41

Věc T-184/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Trivisio Prototyping v. Komise „Finanční pomoc — Šestý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace — Smlouvy na projekty ULTRA, CINeSPACE a IMPROVE — Částečné překvalifikování žaloby — Rozhodnutí představující exekuční titul — Článek 299 SFEU — Rozhodčí doložka — Uznatelné náklady — Vrácení vyplacených částek“

34

2017/C 6/42

Věc T-290/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Smarter Travel Media v. EUIPO (SMARTER TRAVEL) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SMARTER TRAVEL — Absolutní důvody zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Rovné zacházení“

35

2017/C 6/43

Věc T-315/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. listopadu 2016 – Vince v. EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ELECTRIC HIGHWAY — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“

35

2017/C 6/44

Věc T-579/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2016 – For Tune v. EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie fortune — Starší německá slovní ochranná známka FORTUNE-HOTELS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

36

2017/C 6/45

Věc T-157/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. listopadu 2016 – Fedtke v. EHSV „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Čistě potvrzující akt — Nové a podstatné skutečnosti — Důkazní břemeno“

36

2017/C 6/46

Věc T-746/15: Usnesení Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Biofa v. Komise „Žaloba na neplatnost — Přípravky na ochranu rostlin — Prováděcí nařízení (EU) 2015/2069 — Schválení základní látky hydrogenuhličitanu sodného — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

37

2017/C 6/47

Věc T-12/16: Usnesení Tribunálu ze dne 7. října 2016 – Slovinsko v. Komise „EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené Slovinskem — Přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) č. 2016/1059 — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

38

2017/C 6/48

Věc T-281/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. listopadu 2016 – Solelec a další v. Parlament „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Elektrické práce (silnoproud) v rámci projektu rozšíření a rekonstrukce budovy Parlamentu Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání veřejné zakázky jinému uchazeči — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nesplnění podmínky naléhavosti“

38

2017/C 6/49

Věc T-738/16: Žaloba podaná dne 25. října 2016 – La Quadrature du Net a další v. Komise

39

2017/C 6/50

Věc T-745/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – BPCE v. ECB

40

2017/C 6/51

Věc T-749/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Stemcor London a Samac Steel Supplies v. Komise

41

2017/C 6/52

Věc T-750/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – FV v. Rada

42

2017/C 6/53

Věc T-751/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. ECB

42

2017/C 6/54

Věc T-756/16: Žaloba podaná dne 2. listopadu 2016 – Euro Castor Green v. EUIPO – Netlon France (Clonící mříž)

43

2017/C 6/55

Věc T-757/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Société générale v. ECB

44

2017/C 6/56

Věc T-758/16: Žaloba podaná dne 31. října 2016 – Crédit Agricole v. ECB

45

2017/C 6/57

Věc T-760/16: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2016 – Basil v. EUIPO – Artex (košíky na kola)

46

2017/C 6/58

Věc T-763/16: Žaloba podaná dne 31. října 2016 – PY v. EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Věc T-765/16: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura v. EUIPO – (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Věc T-766/16: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2016 – Hércules Club de Fútbol v. Komise

48

2017/C 6/61

Věc T-768/16: Žaloba podaná dne 31. října 2016 – BNP Paribas v. ECB

49

2017/C 6/62

Věc T-770/16: Žaloba podaná dne 2. listopadu 2016 – Korwin–Mikke v. Parlament

50

2017/C 6/63

Věc T-774/16: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2016 – Consejo Regulador del Cava v. EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Věc T-780/16: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – Mediaexpert v. EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Věc T-784/16: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2016 – Pilla v. Komise a EACEA

52

2017/C 6/66

Věc T-785/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – BSH Electrodomesticos España v. EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Věc T-795/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Krasnyiy oktyabr v. EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

54

2017/C 6/68

Věc T-796/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – CEDC International v. EUIPO – Underberg (Vyobrazení zeleno-hnědého stébla trávy v láhvi)

54

2017/C 6/69

Věc T-798/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Hanso Holding v. EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Věc T-720/15: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2016 – Komise v. CINAR

56

2017/C 6/71

Věc T-732/15: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2016 – ICA Laboratories a další v. Komise

56


 

Opravy

2017/C 6/72

Oprava sdělení v Úředním věstníku k věci T-698/16 ( Úř. věst. C 441, 28.11.2016 )

57


CS

 

Top