Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:487:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 487, 28. prosince 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 487

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
28. prosince 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

519. plenární zasedání EHSV ve dnech 21. a 22. ZÁŘÍ 2016

2016/C 487/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Nová opatření pro správu a provádění, které jsou zaměřeny na rozvoj – hodnocení evropských strukturálních a investičních fondů a související doporučení (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2016/C 487/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práva stálých domácích pečovatelů (stanovisko z vlastní iniciativy)

7

2016/C 487/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

14

2016/C 487/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Po pařížské konferenci (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2016/C 487/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Postoj EHSV, pokud jde o konkrétní klíčové otázky, jež vyvstaly v rámci jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (stanovisko z vlastní iniciativy)

30

2016/C 487/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Udržitelný rozvoj – mapování vnitřních a vnějších politik EU (průzkumné stanovisko)

41

2016/C 487/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „Právní předpisy, jež obstojí i v budoucnu“ (průzkumné stanovisko)

51


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

519. plenární zasedání EHSV ve dnech 21. a 22. ZÁŘÍ 2016

2016/C 487/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí [COM(2013) 884 final – 2013/0432 (COD)]

57

2016/C 487/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček [COM(2016) 198 final – 2016/0107 (COD)]

62

2016/C 487/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)[COM(2016) 196 final – 2016/0105 (COD)] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2016) 194 final – 2016/0106 (COD)]

66

2016/C 487/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010“[COM(2016) 52 final – 2016/0030 (COD)]

70

2016/C 487/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu [COM(2016) 49 final]

75

2016/C 487/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU [COM(2016) 53 final]

81

2016/C 487/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech [COM(2016) 178 final]

86

2016/C 487/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh [COM(2016) 176 final]

92

2016/C 487/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy[COM(2016) 179 final]

99

2016/C 487/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k sdělení Komise o jaderném ukázkovém programu předloženému Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru v souladu s článkem 40 Smlouvy o Euratomu k vyjádření stanoviska [COM(2016) 177 final]

104

2016/C 487/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [COM(2016) 418 final – 2016/0193 (COD)]

111

2016/C 487/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) [COM(2016) 408 final – 2014/0175 (COD)]

112

2016/C 487/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2016) 248 – 2016/0130 COD]

113


CS

 

Top