EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 441, 28. listopadu 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 441

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 59
28. listopadu 2016


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 441/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 441/02

Věc C-218/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Campobasso – Itálie) – trestní řízení proti Gianpaolu Paolettimu a dalším „Řízení o předběžné otázce — Článek 6 SEU — Článek 49 Listiny základních práv Evropské unie — Zásada retroaktivního použití mírnějšího ustanovení trestního zákona — Italští státní příslušníci, kteří organizovali nepovolený vstup a pobyt rumunských státních příslušníků na území italského státu — Skutky dokonané před přistoupením Rumunska k Evropské unii — Důsledky přistoupení Rumunska pro trestný čin napomáhání k nepovolenému přistěhovalectví — Uplatňování unijního práva — Příslušnost Soudního dvora“

2

2016/C 441/03

Věc C-318/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Itálie) – Tecnoedi Costruzioni Srl v. Comune di Fossano „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 2004/18/ES — Článek 7 písm. c) — Částky prahových hodnot pro veřejné zakázky — Nedosažení prahové hodnoty — Mimořádně nízké nabídky — Automatické vyloučení — Možnost veřejného zadavatele — Povinnosti veřejného zadavatele vyplývající ze svobody usazování, volného pohybu služeb a obecné zásady zákazu diskriminace — Zakázky mající nepochybný přeshraniční význam“

3

2016/C 441/04

Věc C-412/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hessisches Finanzgericht – Německo) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození některých činností ve veřejném zájmu od daně — Článek 132 odst. 1 písm. d) — Dodání lidských orgánů, lidské krve a mateřského mléka — Rozsah — Zpracovaná a pro průmyslové účely použitá lidská krevní plazma“

3

2016/C 441/05

Věc C-466/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Jean-Michel Adrien a další v. Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb pracovníků — Národní úředníci přidělení k orgánu nebo instituci Unie — Starobní důchod — Právo volby — Pozastavení nebo zachování účasti ve vnitrostátním důchodovém systému — Omezení souběhu důchodu, na který vznikl nárok na základě vnitrostátního důchodového systému, s důchodem, na který vznikl nárok na základě důchodového systému Unie“

4

2016/C 441/06

Věc C-572/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce R – Estonsko) – F. v. A „Řízení o předběžné otázce — Průmyslové a obchodní vlastnictví — Patent — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 21 odst. 2 — Přechodná ustanovení — Osvědčení vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu před jeho přistoupením k Evropské unii — Výklad čl. 21 odst. 2 — Doba platnosti osvědčení — Platnost čl. 21 odst. 2 — Úprava sekundárního práva vyplývající přímo z aktu o přistoupení — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“

5

2016/C 441/07

Věc C-576/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulharsko) – Маja Маrinova ET v. Direktor na Direkcia „Obzchalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite „Řízení o předběžné otázce — Daňové právní předpisy — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2 odst. 1 písm. a) — Článek 9 odst. 1 — Článek 14 odst. 1 — Články 73, 80 a 273 — Zásady daňové neutrality a proporcionality — Daňový únik — Nesrovnalosti v účetnictví — Zatajení dodávek a příjmů — Určení základu daně“

5

2016/C 441/08

Věc C-583/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 5. října 2016 – Evropská komise v. Portugalská republika „Nesplnění povinnosti státem — Dopravní politika — Nařízení (ES) č. 1071/2009 — Silniční doprava — Zjednodušení a správní spolupráce — Článek 16 odst. 1 a 5 — Vnitrostátní elektronický rejstřík podniků silniční dopravy — Vzájemné propojení vnitrostátních elektronických rejstříků“

6

2016/C 441/09

Věc C-23/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 5. října 2016 – Evropská komise v. Polská republika „Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 1071/2009 — Společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě — Článek 16 odstavce 1 a 5 — Vnitrostátní elektronický rejstřík podniků silniční dopravy — Neexistence vzájemného propojení s vnitrostátními elektronickými rejstříky jiných členských států“

7

2016/C 441/10

Věc C-472/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španělsko) dne 24. srpna 2016 – Jorge Luís Colino Sigüenza v. Ayuntamiento de Valladolid a IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Věc C-474/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Colmar (Francie) dne 29. srpna 2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Věc C-486/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Španělsko) dne 12. září 2016 – Bankia S.A. v. Alfredo Sánchez Martínez a Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Věc C-491/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 14. září 2016 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, v. Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

10

2016/C 441/14

Věc C-498/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obersten Gerichtshofs (Rakousko) dne 19. září 2016 – Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Věc C-505/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. září 2016 Olgou Stanislavivnou Janukovyč, jako dědičkou Viktora Viktorovyče Janukovyče proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. července 2016 ve věci T-347/14, Olga Stanislavivna Janukovyč v. Rada Evropské unie

11

2016/C 441/16

Věc C-507/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia grad (Bulharsko) dne 26. září 2016 – „Еntertainment Balgaria System“ ЕООD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

13

2016/C 441/17

Věc C-511/16: Žaloba podaná dne 29. září 2016 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

13

 

Tribunál

2016/C 441/18

Věc T-351/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Crown Equipment (Suzhou) a Crown Gabelstapler v. Rada „Dumping — Dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Číny — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Bezprostřední dotčení — Osobní dotčení — Přípustnost — Určení běžné hodnoty — Článek 2 odst.7 písm. a) nařízení (ES) č. 1225/2009 — Pravidlo nižšího cla — Článek 9 odst. 4 nařízení č. 1225/2009 — Povinnost odůvodnění“

15

2016/C 441/19

Věc T-367/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – August Storck v. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie — Řádné užívání — Článek 51 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009“

15

2016/C 441/20

Věc T-418/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Sina Bank v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Úprava návrhových žádání — Přípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Zjevně nesprávné posouzení — Posun časových účinků zrušení aktů“

16

2016/C 441/21

Věc T-824/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Eveready Battery Company v. EUIPO – Hussain a další (POWER EDGE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie POWER EDGE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie EDGE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 15 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009“

17

2016/C 441/22

Věc T-56/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft v. EUIPO (BRAUWELT) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie BRAUWELT — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 — Právo být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

18

2016/C 441/23

Věc T-776/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Meissen Keramik v. EUIPO (MEISSEN KERAMIK) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MEISSEN KERAMIK — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

19

2016/C 441/24

Věc T-662/16: Žaloba podaná dne 12. září 2016 – Gall Pharma v. EUIPO – Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Věc T-667/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2016 Pietrem De Meyerem a dalšími proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-113/15, Adriaen a další v. Komise

20

2016/C 441/26

Věc T-668/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2016 HL proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-112/15, HL v. Komise

22

2016/C 441/27

Věc T-681/16: Žaloba podaná dne 23. září 2016 – Henkel Electronic Materials (Belgium) v. Komise

23

2016/C 441/28

Věc T-682/16: Žaloba podaná dne 23. září 2016 – Francie v. Komise

24

2016/C 441/29

Věc T-689/16: Žaloba podaná dne 24. září 2016 – PL v. Komise

25

2016/C 441/30

Věc T-691/16: Žaloba podaná dne 26. září 2016 – Elevolution-Engenharia v. Komise

26

2016/C 441/31

Věc T-692/16: Žaloba podaná dne 27. září 2016 – CJ v. ECDC

26

2016/C 441/32

Věc T-693/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. září 2016 HG proti rozsudku vydanému dne 19. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-149/15, HG v. Komise

27

2016/C 441/33

Věc T-695/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2016 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-104/15, U (*1) v. Komise

28

2016/C 441/34

Věc T-698/16: Žaloba podaná dne 23. září 2016 – Trasta Komercbanka a další v. ECB

29

2016/C 441/35

Věc T-702/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. září 2016 Josém Barrosem Trutou, Marcem Forlim, Calogerem Galantem, Bernardem Gradelem proti rozsudku vydanému dne 20. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-126/15, Barroso Truta a další v. Soudní dvůr

30

2016/C 441/36

Věc T-715/16: Žaloba podaná dne 7. října 2016 – Pebagua v. Komise

31

2016/C 441/37

Věc T-717/16: Žaloba podaná dne 4. října 2016 – Waldhausen v. EUIPO (Zobrazení siluety koňské hlavy)

31

2016/C 441/38

Věc T-719/16: Žaloba podaná dne 7. října 2016 – Berliner Stadtwerke v. EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Věc T-720/16: Žaloba podaná dne 10. října 2016 – ARFEA v. Komise

32

2016/C 441/40

Věc T-724/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. října 2016 Giorgio Cocchi a Nicola Falcione proti usnesení vydanému dne 2. srpna 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-134/11, Cocchi a Falcione v. Komise

34


(*1)Údaje vymazané v rámci zajištění ochrany jednotlivců ve spojitosti se zpracováním osobních dat.

 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat a/nebo důvěrnou povahu nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikována nová autentická verze.

Top