EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 402, 31. října 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 402

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
31. října 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 402/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 402/02

Věc C-113/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. září 2016 – Spolková republika Německo v. Evropský parlament, Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Volba právního základu — Článek 43 odst. 2 SFEU nebo čl. 43 odst. 3 SFEU — Společná organizace trhů se zemědělskými produkty — Nařízení (EU) č. 1308/2013 — Článek 7 — Nařízení (EU) č. 1370/2013 — Článek 2 — Opatření týkající se stanovení cen — Referenční prahové hodnoty — Intervenční ceny“

2

2016/C 402/03

Věc C-409/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Zařazení zboží — Výklad podpoložky kombinované nomenklatury — Směrnice 2008/118/ES — Dovoz zboží podléhajícího spotřební dani — Režimy s podmíněným osvobozením od cla — Důsledky celního prohlášení, v němž je uvedena nesprávná podpoložka kombinované nomenklatury — Nesrovnalosti během přepravy zboží podléhajícího spotřební dani“

3

2016/C 402/04

Věc C-549/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret – Dánsko) – Finn Frogne A/S v. Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Článek 2 — Zásada rovného zacházení — Povinnost transparentnosti — Veřejná zakázka týkající se dodání komplexního komunikačního systému — Obtíže s plněním — Rozdílné názory smluvních stran na odpovědnost — Narovnání — Omezení rozsahu smlouvy — Přeměna pronájmu vybavení na prodej — Podstatná změna veřejné zakázky — Odůvodnění na základě objektivní příležitosti nalézt smírné řešení“

4

2016/C 402/05

Věc C-584/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. září 2016 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2006/12/ES — Směrnice 91/689/EHS — Směrnice 1999/31/ES — Nakládání s odpady — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku — Článek 260 odst. 2 SFEU — Peněžité sankce — Penále — Paušální částka“

4

2016/C 402/06

Věc C-101/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. září 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Článek 101 SFEU — Článek 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 — Evropský trh s automobilovým sklem — Dohody o rozdělení trhů a o výměně citlivých obchodních informací — Pokuty — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Bod 13 — Hodnota tržeb — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 23 odst. 2 druhý pododstavec — Legální maximální výše pokuty — Směnný kurz pro výpočet maximální výše pokuty — Výše pokuty — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Podniky vyrábějící pouze jeden druh výrobku — Proporcionalita — Rovné zacházení“

5

2016/C 402/07

Věc C-121/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) v. Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, dříve GDF Suez „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Směrnice 2009/73/ES — Energie — Odvětví plynu — Stanovení cen dodávek zemního plynu konečným zákazníkům — Regulované sazby — Překážka — Slučitelnost — Kritéria pro posouzení — Cíl bezpečnosti dodávek a cíl územní soudržnosti“

6

2016/C 402/08

Věc C-160/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker „Řízení o předběžné otázce — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Informační společnost — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících — Článek 3 odst. 1 — Sdělování veřejnosti — Pojem — Internet — Hypertextové odkazy zpřístupňující chráněná díla dostupná na jiné internetové stránce bez svolení nositele práv — Díla dosud nezveřejněná nositelem práv — Umístění takových odkazů za účelem dosažení zisku“

7

2016/C 402/09

Věc C-180/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Borealis AB a další v. Naturvårdsverket „Řízení o předběžné otázce — Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Metoda přidělování bezplatných povolenek — Výpočet jednotného opravného koeficientu pro všechna odvětví — Rozhodnutí 2013/448/EU — Článek 4 — Příloha II — Platnost — Stanovení referenční úrovně produktu pro tekutý kov — Rozhodnutí 2011/278/EU — Příloha I — Platnost — Článek 3 písm. c) — Článek 7 — Článek 10 odst. 1 až 3 a 8 — Příloha IV — Přidělování bezplatných povolenek pro spotřebu a export tepla — Měřitelné teplo dodávané do soukromých domácností — Zákaz dvojího započítávání emisí a dvojího přidělování povolenek“

7

2016/C 402/10

Věc C-182/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – řízení týkající se vydání Alexeje Petruhhina „Řízení o předběžné otázce — Občanství Evropské unie — Vydání státního příslušníka členského státu, který využil svého práva volného pohybu, do třetí země — Oblast působnosti unijního práva — Ochrana státních příslušníků členského státu před vydáním — Neexistence ochrany státních příslušníků jiných členských států — Omezení volného pohybu — Odůvodnění založené na zabránění beztrestnosti — Proporcionalita — Ověřování záruk stanovených v článku 19 Listiny základních práv Evropské unie“

9

2016/C 402/11

Věc C-225/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Reggio Calabria – Itálie) – trestní řízení proti Domenicu Politanòemu „Řízení o předběžné otázce — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Hazardní hry — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita — Veřejné zakázky — Podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzení hospodářských a finančních předpokladů — Vyloučení uchazeče z důvodu nepředložení osvědčení o hospodářských a finančních předpokladech vystavená dvěma bankovními institucemi — Směrnice 2004/18/ES — Článek 47 — Použitelnost“

9

2016/C 402/12

Věc C-310/15: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Vincent Deroo-Blanquart v. Sony Europe Limited, právní nástupkyně společnosti Sony France SA „Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Nekalé obchodní praktiky — Směrnice 2005/29/ES — Články 5 a 7 — Vázaná nabídka — Prodej počítače vybaveného předem nainstalovanými počítačovými programy — Závažné informace týkající se ceny — Klamavé opomenutí — Nemožnost spotřebitele opatřit si stejný model počítače, který není vybaven počítačovými programy“

10

2016/C 402/13

Věc C-459/15 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. září 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. v. Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Omezující opatření přijatá vůči Íránské islámské republice — Seznam osob a subjektů, na které se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Logistická podpora íránské vlády — Zařazení jména navrhovatelky“

11

2016/C 402/14

Věc C-461/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – E.ON Kraftwerke GmbH v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Harmonizované přidělování bezplatných povolenek na emise — Rozhodnutí 2011/278/EU — Změna přidělování — Článek 24 odst. 1 — Informační povinnost provozovatele zařízení — Rozsah“

11

2016/C 402/15

Věc C-294/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Polsko) – JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 26 odst. 1 — Evropský zatýkací rozkaz — Účinky předání — Započtení doby vazby ve vykonávajícím členském státě — Pojem ‚vazba‘ — Jiná opatření omezující osobní svobodu než uvěznění — Domácí vězení spojené s nošením elektronického náramku — Listina základních práv Evropské unie — Články 6 a 49“

12

2016/C 402/16

Věc C-328/16: Žaloba podaná dne 1. července 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

13

2016/C 402/17

Věc C-376/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. července 2016 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

14

2016/C 402/18

Věc C-393/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná des Bundesgerichtshofs (Německo) dne 14. července 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Věc C-425/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 1. srpna 2016 – Hansruedi Raimund v. Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Věc C-431/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španělsko) dne 2. srpna 2016– Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v. José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Věc C-462/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 17. srpna 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Věc C-464/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. srpna 2016 Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 20. července 2016 ve věci T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) v. Evropská komise

20

2016/C 402/23

Věc C-465/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. června 2016 ve věci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association v. Rada Evropské unie

21

2016/C 402/24

Věc C-466/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. června 2016 ve věci T-277/13, Marquis Energy LLC v. Rada Evropské unie

22

 

Tribunál

2016/C 402/25

Věc T-220/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise „Státní podpory — Obecní daň z nemovitosti — Osvobození udělené nekomerčním subjektům vykonávajícím specifické činnosti — Sbírka předpisů o dani z příjmů — Osvobození od jednotné obecní daně — Rozhodnutí zčásti konstatující neexistenci státní podpory a zčásti prohlašující státní podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Žaloba na neplatnost — Nařizovací akt nevyžadující přijetí prováděcích opatření — Bezprostřední dotčení — Přípustnost — Absolutní nemožnost vymáhání — Článek 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 — Povinnost odůvodnění“

25

2016/C 402/26

Věc T-392/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – La Ferla v. Komise a ECHA „REACH — Poplatek za registraci látky — Snížení pro mikropodniky a malé a střední podniky — Chyba v prohlášení o velikosti podniku — Doporučení 2003/361/ES — Rozhodnutí, kterým se ukládá administrativní poplatek — Žádost o poskytnutí informací — Pravomoc ECHA — Proporcionalita“

25

2016/C 402/27

Věc T-472/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2016 – Lundbeck v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s léčivými přípravky pro léčbu depresí, které obsahují účinnou farmaceutickou látku citalopram — Pojem omezení hospodářské soutěže prostřednictvím účelu — Potenciální hospodářská soutěž — Generické léčivé přípravky — Překážky vstupu na trh vyplývající z existence patentů — Dohody uzavřené mezi majitelem patentů a podniky působícími v oblasti generických léčivých přípravků — Článek 101 odst. 1 a 3 SFEU — Nesprávné právní posouzení a nesprávné posouzení skutkového stavu — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právní jistota — Pokuty“

26

2016/C 402/28

Věc T-620/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Marchi Industriale v. ECHA „REACH — Poplatek za registraci látky — Snížení pro mikropodniky a malé a střední podniky — Chyba v prohlášení o velikosti podniku — Doporučení 2003/361/ES — Rozhodnutí, kterým se ukládá administrativní poplatek — Určení velikosti podniku — Pravomoc ECHA — Povinnost uvést odůvodnění“

27

2016/C 402/29

Věc T-695/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2016 – ENAC v. INEA „Finanční pomoc — Projekty společného zájmu v oblasti transevropské dopravní a energetické sítě — Vypracování studie intermodálního rozvoje letiště Bergame Orio al Serio — Určení konečné výše finanční pomoci — Neuznatelné výdaje — Nesprávné právní posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“

27

2016/C 402/30

Věc T-80/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – PT Musim Mas v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Indonésie — Konečný výběr prozatímního antidumpingového cla — Konečné antidumpingové clo — Právo na obhajobu — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

28

2016/C 402/31

Věc T-111/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Unitec Bio v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Argentiny — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Bezprostřední dotčení — Osobní dotčení — Přípustnost — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

29

2016/C 402/32

Věci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Molinos Río de la Plata a další v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Argentiny — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Profesní sdružení — Bezprostřední dotčení — Osobní dotčení — Přípustnost — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

30

2016/C 402/33

Věc T-117/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Cargill v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Argentiny — Konečné antidumpingové clo — Žaloba na neplatnost — Přímé dotčení — Osobní dotčení — Přípustnost — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

31

2016/C 402/34

Věc T-118/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – LDC Argentina v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Argentiny — Konečné antidumpingové clo — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

31

2016/C 402/35

Věc T-120/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – PT Ciliandra Perkasa v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Indonésie — Konečné antidumpingové clo — Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

32

2016/C 402/36

Věc T-139/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia v. Rada „Dumping — Dovoz bionafty pocházející z Indonésie — Konečná antidumpingová cla — Článek 2 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Běžná hodnota — Výrobní náklady“

33

2016/C 402/37

Věc T-340/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Kljujev v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Zařazení žalobcova jména na seznam — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Právní základ — Právo na účinnou soudní ochranu — Nesplnění kritérií pro zařazení na seznam — Zjevně nesprávné posouzení — Právo vlastnit majetek — Právo na dobrou pověst“

34

2016/C 402/38

Věc T-346/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Janukovyč v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Zařazení žalobcova jména na seznam — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Právní základ — Právo na účinnou soudní ochranu — Zneužití pravomoci — Nesplnění kritérií pro zařazení na seznam — Zjevně nesprávné posouzení — Právo vlastnit majetek“

35

2016/C 402/39

Věc T-348/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Janukovyč v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Zařazení žalobcova jména na seznam — Povinnost uvést odůvodnění — Právní základ — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Zneužití pravomoci — Nesplnění kritérií pro zařazení na seznam — Zjevně nesprávné posouzení — Právo vlastnit majetek“

36

2016/C 402/40

Věc T-386/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – FIH Holding a FIH Erhvervsbank v. Evropská komise „Státní podpory — Bankovní odvětví — Podpora poskytnutá dánské bance FIH ve formě převodu jejích znehodnocených aktiv na novou dceřinou společnost a jejich pozdějšího nabytí dánskou entitou pověřenou zajištěním finanční stability — Státní podpory bankám v období krize — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Pojem podpora — Kritérium soukromého investora — Kritérium soukromého věřitele — Výpočet výše podpory — Povinnost uvést odůvodnění“

37

2016/C 402/41

Věc T-481/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. EIT „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování služeb týkajících se vývoje platformy pro správu informací a znalostí — Služby vývoje softwaru a zabezpečení dostupnosti a efektivnosti služeb výpočetní techniky — Odmítnutí zařadit nabídku uchazeče na první místo — Výběrová kritéria — Kritéria pro udělení veřejné zakázky — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávná posouzení — Přístup k dokumentům — Mimosmluvní odpovědnost“

37

2016/C 402/42

Věc T-698/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování externích služeb v oblasti vývoje, studií a podpory informačních systémů (ESP-DESIS III) — Zařazení uchazeče v systému kaskády — Povinnost uvést odůvodnění — Neobvykle nízké nabídky — Zásada volné hospodářské soutěže — Mimosmluvní odpovědnost“

38

2016/C 402/43

Věc T-710/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Herbert Smith Freehills v. Rada „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se diskuzí, které předcházely přijetí směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany právního poradenství — Právo na obhajobu — Převažující veřejný zájem“

39

2016/C 402/44

Věc T-800/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Philip Morris v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení č. 1049/2001 — Dokumenty vyhotovené v rámci přípravných prací k přijetí směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany právního poradenství — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Právo na obhajobu — Převažující veřejný zájem“

39

2016/C 402/45

Věc T-51/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2016 – PAN Europe v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkající se endokrinních disruptorů — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Článek 4 odst. 3 nařízení č. 1049/2001“

40

2016/C 402/46

Věc T-91/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – AEDEC v. Komise „Výzkum a technický rozvoj — Rámcový program pro výzkum a inovace ‚Horizont 2020‘ — Výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na roky 2014 -2015 — Rozhodnutí Komise, kterým se prohlašuje návrh předložený žalobcem za nezpůsobilý — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na účinnou procesní obranu — Proporcionalita — Transparentnost — Zjevně nesprávné posouzení“

41

2016/C 402/47

Věc T-359/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Arrom Conseil v. EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Roméo has a Gun by Romano Ricci — Starší slovní ochranné známky Evropské unie NINA RICCI a RICCI — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek — Poškození dobrého jména — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“

41

2016/C 402/48

Věc T-485/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2016 – Alsharghawi v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá s ohledem na situaci v Libyi — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, na které se vztahují omezení vstupu na území Evropské unie a průjezdu přes toto území — Funkce bývalého vedoucího kabinetu Muammara Kaddáfího — Volba právního základu — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Presumpce neviny — Proporcionalita — Svoboda pohybu — Vlastnická práva — Povinnost odůvodnit opodstatněnost opatření“

42

2016/C 402/49

Věc T-565/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2016 – Excalibur City v. EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MERLIN’S KINDERWELT — Starší národní slovní ochranná známka KINDER — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence podobnosti označení — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

42

2016/C 402/50

Věc T-566/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2016 – Excalibur City v. EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MERLIN’S KINDERWELT — Starší národní slovní ochranná známka KINDER — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence podobnosti označení — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

43

2016/C 402/51

Věc T-633/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – JT International v. EUIPO – Habanos (PUSH) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie PUSH — Starší slovní a obrazové ochranné známky Beneluxu a starší národní slovní a obrazové ochranné známky PUNCH — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Totožnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

44

2016/C 402/52

Věc T-384/15: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2016 – EDF Luminus v. Parlament „Rozhodčí doložka — Smlouva o dodávce elektřiny CNT(2009) č. 137 — Placení Parlamentem v případě regionálního příspěvku hrazeného žalobkyní Région de Bruxelles-Capitale [Regionu Brusel – hlavní město] a vypočítávaného na základě příkonu, který má Parlament k dispozici — Neexistence smluvního závazku — Neexistence závazku, jenž by vyplýval z ustanovení použitelného vnitrostátního práva“

44

2016/C 402/53

Věc T-511/15: Usnesení Tribunálu ze dne 30. srpna 2016 – Fontem Holdings 4 v. EUIPO (BLU ECIGS) „Ochranná známka Evropské unie — Zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

45

2016/C 402/54

Věc T-544/15: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2016 – Terna v. Komise „Žaloba na neplatnost — Unijní projekty společného zájmu — Unijní finanční pomoc pro dva projekty v oblasti transevropských energetických sítí — Snížení původně poskytnuté finanční pomoci v důsledku auditu — Přípravný akt — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

46

2016/C 402/55

Věc T-584/15: Usnesení Tribunálu ze dne 14. září 2016 – POA v. Komise „Žaloba na neplatnost — Žádost o zápis chráněného označení původu (‚Halloumi‘ nebo ‚Hellim‘) — Rozhodnutí o zveřejnění žádosti o zápis chráněného označení původu v sérii C Úředního věstníku na základě čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 — Přípravný akt — Akt nenapadnutelný žalobou — Nepřípustnost“

46

2016/C 402/56

Věc T-366/16: Žaloba podaná dne 12. července 2016 – Gaki v. Europol

47

2016/C 402/57

Věc T-476/16: Žaloba podaná dne 25. srpna 2016 – Adama Agriculture a Adama France v. Komise

48

2016/C 402/58

Věc T-477/16: Žaloba podaná dne 26. srpna 2016 – Epsilon International v. Komise

49

2016/C 402/59

Věc T-480/16: Žaloba podaná dne 30. srpna 2016 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Věc T-620/16: Žaloba podaná dne 30. srpna 2016 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Věc T-625/16: Žaloba podaná dne 2. září 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA

51

2016/C 402/62

Věc T-629/16: Žaloba podaná dne 1. září 2016 – Shoe Branding Europe v. EUIPO – adidas (umístění dvou rovnoběžných proužků na botě)

53

2016/C 402/63

Věc T-630/16: Žaloba podaná dne 5. září 2016 – Dehtochema Bitumat v. Evropská agentura pro chemické látky

53

2016/C 402/64

Věc T-644/16: Žaloba podaná dne 9. září 2016 – ClientEarth v. Komise

54

2016/C 402/65

Věc T-645/16: Žaloba podaná dne 7. září 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

55

2016/C 402/66

Věc T-648/16: Žaloba podaná dne 13. září 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Zacharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Věc T-649/16: Žaloba podaná dne 12 září 2016 – Bernaldo de Quirós v. Komise

57

2016/C 402/68

Věc T-650/16: Žaloba podaná dne 7. září 2016 – LG Electronics v. EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Věc T-656/16: Žaloba podaná dne 12. září 2016 – PM v. ECHA

58

2016/C 402/70

Věc T-659/16: Žaloba podaná dne 16. září 2016 – LG Electronics v. EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Věc T-661/16: Žaloba podaná dne 19. září 2016 – Credito Fondiario v. CRU

59

2016/C 402/72

Věc T-665/16: Žaloba podaná dne 16. září 2016 – Cinkciarz.pl v. EUIPO (€$)

61


CS

 

Top