Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:389:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 389, 21. října 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 389

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
21. října 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

518. plenární zasedání EHSV ve dnech 13. a 14. Července 2016

2016/C 389/01

Usnesení k tématu Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Komise na rok 2017

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

518. plenární zasedání EHSV ve dnech 13. a 14. Července 2016

2016/C 389/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k případnému přiznání statusu tržního hospodářství Číně (v zájmu nástrojů ochrany trhu) a jeho dopadům v hlavních průmyslových odvětvích z hlediska zaměstnanosti a růstu (stanovisko z vlastní iniciativy)

13

2016/C 389/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vytvoření koalice mezi občanskou společností a orgány na nižší než celostátní úrovni správy s cílem splnit závazky Pařížské dohody (stanovisko z vlastní iniciativy)

20

2016/C 389/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Digitální pilíř růstu: počítačově zdatní senioři, potenciál 25 % evropského obyvatelstva (stanovisko z vlastní iniciativy)

28

2016/C 389/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská občanská iniciativa (přezkum) (stanovisko z vlastní iniciativy)

35


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

518. plenární zasedání EHSV ve dnech 13. a 14. Července 2016

2016/C 389/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí [COM(2016) 148 final]

43

2016/C 389/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmysl 4.0 a digitální transformace: další postup [COM(2016) 180 final]

50

2016/C 389/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst [COM(2016) 155 final]

60

2016/C 389/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016) 134 final – 2016/0074 (COD)]

67

2016/C 389/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy [COM(2016) 87 final]

74

2016/C 389/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 [COM(2016) 0157 final – 2016/0084 (COD)]

80

2016/C 389/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro evropské letectví [COM(2015) 598 final]

86

2016/C 389/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS [COM(2016) 82 final – 2016/0050 (COD)]

93


CS

 

Top