EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:328:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 328, 6. září 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 328

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
6. září2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2015–2016
Dílčí zasedání z 15. dubna 2015
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 162, 4.5.2016
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Středa, 15. dubna 2015

2016/C 328/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP))

2

2016/C 328/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 u příležitosti Mezinárodního dne Romů – anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války v Evropské unii (2015/2615(RSP))

4


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Středa, 15. dubna 2015

2016/C 328/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

8

2016/C 328/04

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

12

2016/C 328/05

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES (05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))

14

2016/C 328/06

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2015 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))

15


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top