Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:326:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 326, 5. září 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 326

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
5. září2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 326/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 326/02

Věc C-122/14: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 21. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Španělsko) – Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, pobočka v Curychu, dříve Aktiv Kapital Portfolio Investment AG v. Angel Luis Egea Torregrosa „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/CEE — Zneužívající klauzule uvedené ve spotřebitelských smlouvách — Řízení o platebním rozkazu — Řízení o výkonu — Pravomoc vnitrostátního exekučního soudu uplatnit bez návrhu neplatnost zneužívající klauzule — Zásada efektivity — Zásada překážky věci pravomocně rozsouzené“

2

2016/C 326/03

Věc C-450/14 P: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 31. května 2016 – Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Rozhodčí doložka — Smlouvy uzavřené v rámci šestého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002–2006), programu eTEN o transevropských telekomunikačních sítích, a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 až 2013) — Auditní zpráva, která konstatovala neuznatelnost vzniklých výdajů — Žádost o vrácení vyplacených dotací — Paušální příspěvek — Žaloba na neplatnost — Protinávrh“

3

2016/C 326/04

Věc C-345/15 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 9. června 2016 – Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Euroalliages „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu — Dumping — Prováděcí nařízení (EU) č. 60/2012 — Dovoz ferosilicia pocházejícího mimo jiné z Ruska — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 11 odst. 3 a 9 — Částečný prozatímní přezkum“

3

2016/C 326/05

Věc C-353/15: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte di Appello di Bari – Itálie) – Leonmobili Srl, Gennaro Leone v. Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH a další „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Článek 3 odstavce 1 a 2 — Insolvenční řízení — Mezinárodní příslušnost — Místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka — Přemístění sídla do jiného členského státu — Neexistence usazení ve členském státu původu — Domněnka, že místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, se nachází v místě nového sídla — Důkaz o opaku“

4

2016/C 326/06

Věc C-393/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie v. ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Daně — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 168 — Článek 169 písm. a) — Společnost se sídlem v členském státě, v němž uskutečňuje zdanitelná plnění — Pobočka zaregistrovaná v jiném členském státě pro účely daně z přidané hodnoty — Příležitostné uskutečňování zdanitelných plnění v tomto státě — Hlavní činnost spočívající v provádění interních plnění ve prospěch uvedené společnosti — Daň z přidané hodnoty zaplacená na vstupu touto pobočkou — Odpočet v členském státě registrace“

4

2016/C 326/07

Věc C-121/16: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 21. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale civile e penale di Cagliari – Itálie) – Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Článek 101 SFEU — Silniční doprava — Cena za dopravu zboží po silnici pro cizí potřebu, která nemůže být nižší než minimální provozní náklady — Hospodářská soutěž — Stanovení nákladů ministerstvem infrastruktury a dopravy“

5

2016/C 326/08

Věc C-474/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. července 2015 společností Harper Hygienics S.A. proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 13. května 2015 ve věci T-363/13, Harper Hygienics v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

6

2016/C 326/09

Věc C-475/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. července 2015 společností Harper Hygienics S.A. proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 13. května 2015 ve věci T-364/12, Harper Hygienics v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

6

2016/C 326/10

Věc C-515/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2015 společností Roland SE proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 16. července 2015 ve věci T-631/14, Roland SE v. Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

6

2016/C 326/11

Věc C-619/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2015 Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 30. září 2015 ve věci T-364/13, Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna v. EUIPO

7

2016/C 326/12

Věc C-634/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 30. listopadu 2015 – Susanne Sokoll-Seebacher a Manfred Naderhirn

7

2016/C 326/13

Věc C-41/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2016 Min Liu proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 18. listopadu 2015 ve věci T-813/14, Liu v. EUIPO

7

2016/C 326/14

Věc C-43/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2016 společností Copernicus-Trademarks Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 25. června 2015 ve věci T-186/12, Copernicus-Trademarks v. EUIPO

8

2016/C 326/15

Věc C-50/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy w Koninie (Polsko) dne 28. ledna 2016 – Halina Grodecka, za účasti Józefy Konieczki a dalších

8

2016/C 326/16

Věc C-94/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. února 2016 LTJ Diffusion proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2015 ve věci T-83/14, LTJ Diffusion v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – Arthur a Aston (ARTHUR & ASTON)

8

2016/C 326/17

Věc C-287/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 23. května 2016 – Fidelidade-Companhia de Seguros SA v. Caisse Suisse de Compensation a další

9

2016/C 326/18

Věc C-302/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen (Nizozemsko) dne 27. května 2016 – Bas Jacob Adriaan Krijgsman v. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

9

2016/C 326/19

Věc C-306/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) dne 30. května 2016 – António Fernando Maio Marques da Rosa v. Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

10

2016/C 326/20

Věc C-331/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Nizozemsko) dne 13. června 2016 – K. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2016/C 326/21

Věc C-337/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. června 2016 Portugalskou republikou proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-550/15, Portugalsko v. Komise

11

2016/C 326/22

Věc C-338/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. června 2016 Portugalskou republikou proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-551/15, Portugalsko v. Komise

12

2016/C 326/23

Věc C-339/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne podaný dne 16. června 2016 Portugalskou republikou proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-556/15, Portugalsko v. Komise

13

2016/C 326/24

Věc C-341/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgerichts Düsseldorf (Německo) dne 16. června 2016 – Hanssen Beleggingen BV v. Tanja Prast-Knipping

14

2016/C 326/25

Věc C-345/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 22. června 2016 – Jean Jacob, Dominique Lennertz v. État belge

14

2016/C 326/26

Věc C-347/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 21. června 2016 – Balgarska energiyna borsa AD (BEB) v. Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

15

2016/C 326/27

Věc C-352/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial Navarra (Španělsko) dne 27. června 2016 – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor v. Joaquín Taberna Carvajal

16

2016/C 326/28

Věc C-353/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 22. června 2016 – MP v. Secretary of State for the Home Department

16

2016/C 326/29

Věc C-378/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. července 2016 Inclusion Alliance for Europe GEIE proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 21. dubna 2016 ve věci T-539/13, Inclusion Alliance for Europe v. Komise

17

2016/C 326/30

Věc C-405/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. července 2016 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 10. května 2016 ve věci T-47/15, Spolková republika Německo v. Evropská komise

18

2016/C 326/31

Věc C-305/15: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Delta Air Lines Inc. v. Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

19

2016/C 326/32

Věc C-343/15: Usnesení předsedy čtvrtého senátu Soudního dvora ze dne 30. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – J. Klinkenberg v. Minister van Infrastructuur en Milieu

19

2016/C 326/33

Věc C-359/15: Usnesení předsedy sedmého senátu Soudního dvora ze dne 1. června 2016 – The National Iranian Gas Company v. Rada Evropské unie

19

2016/C 326/34

Věc C-492/15: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 21. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – R v. S, T

19

2016/C 326/35

Věc C-581/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. června 2016 – Evropská komise v. Česká republika

20

2016/C 326/36

Věc C-40/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hamburg – Německo) – Irene Uhden v. KLM Royal Dutch Airlines NV

20

2016/C 326/37

Věc C-114/16: Usnesení předsedy senátu Soudního dvora ze dne 21. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

20

 

Tribunál

2016/C 326/38

Věc T-483/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. července 2016 – Oikonomopoulos v. Komise „Mimosmluvní odpovědnost — Škoda způsobená Komisí v rámci vyšetřování OLAF a škoda způsobená ze strany OLAF — Žaloba na náhradu škody — Žaloba na konstatování právní nicotnosti a nepřípustnosti aktů OLAF pro účely dokazování před vnitrostátními orgány — Přípustnost — Zneužití pravomoci — Zpracování osobních údajů — Právo na obhajobu“

21

2016/C 326/39

Věc T-66/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. července 2016 – Bredenkamp další v. Rada a Komise „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči určitým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Zimbabwe — Zmrazení finančních prostředků — Mimosmluvní odpovědnost“

21

2016/C 326/40

Věc T-745/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. července 2016 – TeamBank v. EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka e@sy Credit — Starší národní obrazová ochranná známka EasyCredit — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“

22

2016/C 326/41

Věc T-790/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. července 2016 – Hassan v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Omezení vstupu — Zrušení předchozích aktů rozsudkem Tribunálu — Nové akty, kterými je na seznamy zařazeno jméno žalobce — Zjevně nesprávné posouzení — Právo vlastnit majetek — Proporcionalita — Presumpce neviny — Mimosmluvní odpovědnost“

23

2016/C 326/42

Věc T-804/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. července 2016 – Ogrodnik v. EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranka známka Evropské unie Tropical — Starší národní slovní ochranná známka TROPICAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b), a článek 53 odst. 1, písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Obsah práv žalobce podle vnitrostátního práva — Koexistence ochranných známek — Povinnost odůvodnit rozhodnutí — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

23

2016/C 326/43

Věc T-832/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. července 2016 – Nutria v. Komise „Mimosmluvní odpovědnost — Odmítnutí prodloužení lhůty pro odebrání sušeného odstředěného mléka v rámci programu pro rozdělování potravinové pomoci nejchudším osobám Unie na rok 2010 — Dostatečně závažné porušení právního předpisu, jehož účelem je přiznat práva jednotlivcům.“

24

2016/C 326/44

Věc T-11/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. července 2016 – Internet Consulting v. EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie SUEDTIROL — Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Zeměpisné označení původu — Popisný charakter“

25

2016/C 326/45

Věc T-308/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. července 2016 – Reisenthel v. EUIPO (keep it easy) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky keep it easy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

25

2016/C 326/46

Věc T-345/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2016 – Modas Cristal v. EUIPO – Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie KRISTAL — Starší národní slovní a obrazové ochranné známky MODAS CRISTAL a home CRISTAL — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2016/C 326/47

Věc T-810/14: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2016 – Portugalsko v. Komise „Nevykonání rozsudku Soudního dvora určujícího nesplnění povinnosti státem — Penále — Rozhodnutí o úhradě penále — Zrušení vnitrostátního právního předpisu, které je v rozporu s unijním právem — Okamžik ukončení neplnění povinnosti — Zrušení dřívějšího rozhodnutí o úhradě penále uložené při výkonu stejného rozsudku Soudního dvora — Překážka věci pravomocně rozsouzené — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

26

2016/C 326/48

Věc T-718/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. července 2016 – PTC Therapeutics International v. EMA „Řízení o předběžných opatřeních — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty v držení EMA, týkající se údajů, které poskytl podnik v rámci své žádosti o registraci léčivého přípravku — Rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů třetí osobě — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris — Zvážení zájmů“

27

2016/C 326/49

Věc T-131/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 19. července 2016 – Belgie v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Daňový režim výjimky pro nadměrný zisk některých nadnárodních společností — Výjimka přiznaná na základě daňových rozhodnutí (tax rulings) — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje režim podpory za neslučitelný s vnitřním trhem a kterým se nařizuje vrácení podpory — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

28

2016/C 326/50

Věc T-251/16 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. července 2016 – Generální ředitel OLAF v. Komise „Předběžná opatření — Institucionální právo — Rozhodnutí o zbavení generálního ředitele OLAF soudní imunity — Akt způsobilý ohrozit nezávislost generálního ředitele — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nedostatek naléhavosti“

28

2016/C 326/51

Věc T-17/16: Žaloba podaná dne 19. července 2016 – MS v. Komise

29

2016/C 326/52

Věc T-375/16: Žaloba podaná dne 13. července 2016 – Sabre GLBL v. EUIPO (INSTASITE)

30

2016/C 326/53

Věc T-384/16: Žaloba podaná dne 20. července 2016 – Tri-Ocean Trading v. Rada

30

2016/C 326/54

Věc T-387/16: Žaloba podaná dne 20. července 2016 – Terna v. Komise

31

2016/C 326/55

Věc T-391/16: Žaloba podaná dne 19. července 2016 – Ayuntamiento de Madrid v. Komise

32

2016/C 326/56

Věc T-392/16: Žaloba podaná dne 26. července 2016 – Axium v. Parlament

33

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 326/57

Věc F-144/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. června 2016 – Lorenzet v. EASA „Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Článek 2 písm. f) PŘOZ — Smlouva na dobu neurčitou — Neplacené pracovní volno — Pracovní volno z osobních důvodů — Zamítnutí prodloužení neplaceného pracovního volna o další rok — Článek 52 PŘOZ“

34

2016/C 326/58

Věc F-56/14: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. července 2016 – Dominguez Perez v. Komise „Veřejná služba — Důchody — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu — Nároky na důchod vzniklé na základě vnitrostátního důchodového systému před nástupem do služby v Unii — Převedení do unijního důchodového systému — Návrh na započtení příspěvkových let založený na nových obecných prováděcích ustanoveních a odsouhlasený dotyčnou osobou — Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení — Právní jistota — Legitimní očekávání — Rovné zacházení — Článek 81 jednacího řádu“

34

2016/C 326/59

Věc F-124/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. července 2016 – Siragusa v. Rada „Veřejná služba — Úředníci — Skončení služebního poměru — Žádost úředníka o penzionování — Změna ustanovení Služebního řádu po podání žádosti — Domnělé zrušení dřívějšího rozhodnutí“

35

2016/C 326/60

Věc F-34/16: Žaloba podaná dne 7. července 2016 – ZZ v. Parlament

35

2016/C 326/61

Věc F-35/16: Žaloba podaná dne 11. července 2016 – ZZ v. Komise

36

2016/C 326/62

Věc F-6/15: Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. června 2016 – FF v. EASA

36


CS

 

Top