EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 316, 30. srpna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 316

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
30. srpna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2014–2015
Dílčí zasedání z 9. března 2015
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 132, 14.4.2016
ZASEDÁNÍ 2015–2016
Dílčí zasedání od 10. do 12. března 2015
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 132, 14.4.2016
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 10. března 2015

2016/C 316/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 k výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013 (2014/2157(INI))

30

 

Středa, 11. března 2015

2016/C 316/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 2014 (2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 ((2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o zprávě o pokroku Srbska za rok 2014 (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o evropském integračním procesu v případě Kosova (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o pohlavním zneužívání dětí na internetu (2015/2564(RSP))

109

 

Čtvrtek, 12. března 2015

2016/C 316/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o Jižním Súdánu, včetně nedávných únosů dětí (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o Tanzanii, zejména o otázce záborů půdy (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určené Evropskému parlamentu (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o vztazích mezi EU a Ligou arabských států a spolupráci v boji proti terorismu (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o udržitelném rybolovu mořčáka evropského (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))

190


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Středa, 11. března 2015

2016/C 316/23

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o žádosti, aby byl Sergej Stanišev zbaven imunity (2014/2259(IMM))

196


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 10. března 2015

2016/C 316/25

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar předložená Německem) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) předložená Belgií) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal předložená Belgií) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar předložená Belgií) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Rozměry a hmotnost silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 10. března 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/…, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Evropské fondy dlouhodobých investic ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o evropských fondech dlouhodobých investic

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

219

2016/C 316/33

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit předložená Belgií) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

220

 

Středa, 11. března 2015

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Společná pravidla dovozu z některých třetích zemí ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (kodifikované znění) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (kodifikované znění)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
Celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Pozastavení některých koncesí o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/…, kterým se pozastavují některé koncese pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)

229

2016/C 316/39

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změněné dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři jménem Evropské unie (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2016, oddíl III – Komise (2015/2008(BUD))

231


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top