Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:303:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 303, 19. srpna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 303

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
19. srpna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

517. plenární zasedání ESHV ve dnech 25. a 26. května 2016

2016/C 303/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2016/C 303/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku (stanovisko z vlastní iniciativy)

10

2016/C 303/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Důstojná práce v rámci globálních dodavatelských řetězců (stanovisko z vlastní iniciativy)

17

2016/C 303/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Inovace jako motor nových obchodních modelů (průzkumné stanovisko)

28

2016/C 303/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomika sdílení a samoregulace (průzkumné stanovisko)

36

2016/C 303/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu REFIT (průzkumné stanovisko)

45

2016/C 303/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Měnící se povaha pracovněprávních vztahů a její dopad na zachování životního minima a dopad technologického vývoje na systém sociálního zabezpečení a pracovní právo (průzkumné stanovisko)

54

2016/C 303/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Udržitelnější potravinové systémy (průzkumné stanovisko)

64

2016/C 303/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj (průzkumné stanovisko)

73


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

517. plenární zasedání ESHV ve dnech 25. a 26. května 2016

2016/C 303/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2016 [COM(2015) 686 final]

81

2016/C 303/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD)]

86

2016/C 303/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data [COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data [COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD)]

91

2016/C 303/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů [COM(2015) 639 final]

94

2016/C 303/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb [COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD)]

103

2016/C 303/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu [COM(2015) 669 final – 2015/0308(COD)] a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropská pohraniční a pobřežní stráž a účinná správa evropských vnějších hranic [COM(2015) 673 final] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí 2005/267/ES [COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD)]

109

2016/C 303/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD)]

116

2016/C 303/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 [COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD)]

122

2016/C 303/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii [COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD)]

127

2016/C 303/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucnost vztahů EU se státy AKT

131

2016/C 303/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum evropské politiky sousedství [JOIN(2015) 50 final]

138

2016/C 303/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 [COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD)]

147

2016/C 303/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 [COM(2016) 159 final – 2016/0086 COD]

148


CS

 

Top