EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 264, 20. července 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 264

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
20. července 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

516. plenární zasedání ESHV ve dnech 27. a 28. dubna 2016

2016/C 264/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nová strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2016/C 264/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spravedlivější pracovní mobilita v rámci EU (průzkumné stanovisko)

11

2016/C 264/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrace uprchlíků v EU (průzkumné stanovisko)

19

2016/C 264/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnější rozměr energetické politiky EU

28


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

516. plenární zasedání ESHV ve dnech 27. a 28. dubna 2016

2016/C 264/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o retailových finančních službách – Kvalitnější produkty, větší výběr a více příležitostí pro spotřebitele a podniky [COM(2015) 630 final]

35

2016/C 264/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva [COM(2015) 626 final]

51

2016/C 264/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu [COM(2015) 634 final – 2015/0287 (COD)] a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku [COM(2015) 635 final – 2015/0288 (COD)]

57

2016/C 264/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí [COM(2015) 454 final]

73

2016/C 264/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní [COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD)]

77

2016/C 264/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) [COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD)]

82

2016/C 264/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu [COM(2015) 627 final – 2015/0284 (COD)]

86

2016/C 264/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami [COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)]

91

2016/C 264/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] a návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu [COM(2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)]

93

2016/C 264/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství – [COM(2015) 614 final], k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – [COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)], k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech – [COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)], k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů – [COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)] a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – [COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD)]

98

2016/C 264/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami [COM(2016) 34 final – 2012/0060 (COD)]

110

2016/C 264/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015 [COM(2015) 572 final]

117

2016/C 264/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice [COM(2015) 497 final]

123

2016/C 264/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2016) 71 final – 2016/43 (NLE)]

134


CS

 

Top