Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:251:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 251, 11. července 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 251

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
11. července 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 251/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2016/C 251/02

Složení přísahy nových soudců Tribunálu

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 251/03

Věc C-578/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. listopadu 2015 Mansour Dairek Attoumi proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. září 2015 ve věci T-278/14, Dairek Attoumi v. OHIM-Diesel

3

2016/C 251/04

Věc C-160/16: Žaloba podaná dne 18. března 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

3

2016/C 251/05

Věc C-193/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španělsko) dne 7. dubna 2016 – E v. Subdelegación del Gobierno en Álava

4

2016/C 251/06

Věc C-196/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Itálie) dne 7. dubna 2016 – Comune di Corridonia v. Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 - Ambiente

5

2016/C 251/07

Věc C-197/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Itálie) dne 8. dubna 2016 – Comune di Loro Piceno a další v. Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

5

2016/C 251/08

Věc C-206/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 13. dubna 2016 – Marco Tronchetti Provera SpA a další v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

6

2016/C 251/09

Věc C-207/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia provincial de Tarragona (Španělsko) dne 14. dubna 2016 – Ministerio Fiscal

7

2016/C 251/10

Věc C-211/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Itálie) dne 15. dubna 2016 – Bimotor SpA v. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

7

2016/C 251/11

Věc C-212/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vergabekammer Südbayern (Německo) dne 15. dubna 2016 – DUK Versorgungswerk eV a Gothaer Pensionskasse AG v. BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH

8

2016/C 251/12

Věc C-223/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 20. dubna 2016 – Casertana Costruzioni Srl v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S.

9

2016/C 251/13

Věc C-226/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. dubna 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz v. Premiér, Ministr životního prostředí, energetiky a moře

10

2016/C 251/14

Věc C-239/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. dubna 2016 Antem Šumeljem a dalšími proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 26. února 2016 ve spojených věcech T-546/13, T-108/14 a T-109/14, Ante Šumelj a další v. Evropská komise

11

2016/C 251/15

Věc C-240/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2016 Vedranem Vidmarem a dalšími proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 26. února 2016 ve věci T-507/14, Vedran Vidmar a Darko Graf v. Evropská komise

13

2016/C 251/16

Věc C-241/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. dubna 2016 Darkem Grafem proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 26. února 2016 ve věci T-507/14, Vedran Vidmar a Darko Graf v. Evropská komise

14

2016/C 251/17

Věc C-242/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 27. dubna 2016 – José Rui Garrett Pontes Pedroso v. Netjets Management Limited

16

2016/C 251/18

Věc C-255/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Københavns Byret (Dánsko) dne 2. května 2016 – Anklagemyndigheden v. Bent Falber, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

17

2016/C 251/19

Věc C-261/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. května 2016 Kühne + Nagel International AG a dalšími proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 29. února 2016 ve věci T-254/12, Kühne + Nagel International AG a další v. Evropská komise

18

 

Tribunál

2016/C 251/20

Spojené věci T-479/11 a T-157/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. května 2016 – Francie a IFP Énergies nouvelles v. Komise „Státní podpora — Ropný výzkum — Implicitní a neomezená státní záruka poskytnutá podniku Institut français du pétrole (IFP) udělením postavení veřejné instituce průmyslové a obchodní povahy (EPIC) — Výhoda — Domněnka o výhodě“

20

2016/C 251/21

Věc T-292/12 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Mega Brands v. EUIPO – Diset (MAGNEXT) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MAGNEXT — Starší národní slovní ochranná známka MAGNET 4 — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

21

2016/C 251/22

Věc T-160/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – Bank Mellat v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Omezení převodů finančních prostředků, na kterých se podílejí íránské finanční instituce — Pravomoc Tribunálu — Žaloba na neplatnost — Nařizovací akt, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření — Bezprostřední dotčení — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění — Právní záruky podle čl. 215 odst. 3 SFEU — Právní jistota — Zákaz svévole — Porušení základních práv“

21

2016/C 251/23

Věc T-454/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2016 – Warimex v. EUIPO (STONE) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie STONE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

22

2016/C 251/24

Spojené věci T-510/14 a T-536/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – Staywell Hospitality Group a Sheraton International IP v. EUIPO – Sheraton International IP a Staywell Hospitality Group (PARK REGIS) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PARK REGIS — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie ST. REGIS — Částečné zamítnutí zápisu — Článek 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

23

2016/C 251/25

Věc T-654/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – Revolution v. EUIPO (REVOLUTION) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie REVOLUTION — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

24

2016/C 251/26

Věc T-662/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Maďarsko v. Komise „Společná zemědělská politika — Přímé platby — Další kritéria pro plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích využívané v ekologickém zájmu — Článek 45 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 — Článek 46 odst. 9 písm. a) nařízení (EU) č. 1307/2013 — Zneužití pravomoci — Právní jistota — Zákaz diskriminace — Legitimní očekávání — Právo na vlastnictví — Povinnost uvést odůvodnění“

24

2016/C 251/27

Věc T-723/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – HX v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Úprava návrhových žádání — Nesprávné posouzení“

25

2016/C 251/28

Věc T-34/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Wolf Oil v. EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka CHEMPIOIL — Starší obrazová ochranná známka CHAMPION — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Články 75 a 76 nařízení č. 207/2009“

26

2016/C 251/29

Věc T-99/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. května 2016 – Sfera Joven v. EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Slovní ochranná známka Evropské unie NOOSFERA — Starší slovní a obrazové národní ochranné známky SFERA, Sfera colours a sfera CENTROS — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2016/C 251/30

Věc T-110/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. května 2016 – International Management Group v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vztahující se k vyšetřování OLAF — Odepření přístupu — Výjimka vztahující se k ochraně cílů inspekce, vyšetřování a auditu — Povinnost provést konkrétní a individuální přezkum — Kategorie dokumentů“

27

2016/C 251/31

Věc T-240/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2016 – Grupo Bimbo v. EUIPO (Tvar tyčinky se čtyřmi kruhy) „Ochranná známky Evropské unie — Přihláška třírozměrné ochranné známky Evropské unie — Tvar tyčinky se čtyřmi kruhy — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo se v řízení účinně bránit — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění“

28

2016/C 251/32

Věc T-254/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. května 2016 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Casale Fresco — Starší slovní ochranná známka Evropské unie FREZCO — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2016/C 251/33

Věc T-301/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2016 – Jochen Schweizer v. EUIPO (Du bist, was du erlebst.) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Du bist, was du erlebst. — Absolutní důvod pro zamítnutí — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

29

2016/C 251/34

Věc T-331/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. května 2016 – Bimbo v. EUIPO (THE SNACK COMPANY) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie THE SNACK COMPANY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Rovné zacházení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

30

2016/C 251/35

Věc T-754/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. května 2016 – Efler a další v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Institucionální právo — Evropská občanská iniciativa — Odmítnutí registrace — Návrh na předběžná opatření — Nepřípustnost“

30

2016/C 251/36

Věc T-168/15: Usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2016 – Řecko v. Komise „EZFRV — Zrušení napadeného aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

31

2016/C 251/37

Věc T-310/15: Usnesení Tribunálu ze dne 27. dubna 2016 – European Union Copper Task Force v. Komise „Žaloba na neplatnost — Přípravky na ochranu rostlin — Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 — Sestavení seznamu látek, které se mají nahradit — Zařazení sloučenin mědi na uvedený seznam — Nedostatek osobního dotčení — Nařizovací akt, který vyžaduje přijetí prováděcích opatření — Nepřípustnost“

32

2016/C 251/38

Věc T-601/15: Usnesení Tribunálu ze dne 13. května 2016 – CEVA v. Komise „Rozhodčí doložka — Projekt výzkumu a technologického rozvoje v oblasti nazvané ‚Řasy pocházející z udržitelné akvakultury jako surovina pro biologicky rozložitelné bioplasty‘ — Smlouva Seabioplas — Žádost o platbu splatného finančního příspěvku — Započtení — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nepřípustnost“

32

2016/C 251/39

Věc T-191/16: Žaloba podaná dne 25. dubna 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. Komise

33

2016/C 251/40

Věc T-205/16: Žaloba podaná dne 4. května 2016 – Litevská republika v. Evropská komise

34

2016/C 251/41

Věc T-206/16: Žaloba podaná dne 2. května 2016 – Bodegas Verdúguez v. EUIPO (TRES TOROS 3)

35

2016/C 251/42

Věc T-207/16: Žaloba podaná dne 4. května 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. Komise

36

2016/C 251/43

Věc T-215/16: Žaloba podaná dne 4. května 2016 – Cop v. EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)

37

2016/C 251/44

Věc T-217/16: Žaloba podaná dne 10. května 2016 – Internacional de Productos Metálicos v. Komise

38

2016/C 251/45

Věc T-223/16: Žaloba podaná dne 5. května 2016 – Massive Bionics v. EUIPO - Apple (DriCloud)

39

2016/C 251/46

Věc T-241/16: Žaloba podaná dne 13. května 2016 – El Corte Inglés v. EUIPO - WE Brand (EW)

40

2016/C 251/47

Věc T-250/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. května 2016 Sergiem Spadaforem proti usnesení vydanému dne 7. dubna 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-44/15, Spadafora v. Komise

41

2016/C 251/48

Věc T-254/16: Žaloba podaná dne 19. května 2016 – Steel Invest & Finance (Luxembourg) v. Komise

42

2016/C 251/49

Věc T-257/16: Žaloba podaná dne 19. května 2016 – NM v. Evropská rada

43

2016/C 251/50

Věc T-258/16: Žaloba podaná dne 25. května 2016 – Mediterranean Premium Spirits v. EUIPO – G-Star Raw (GINRAW)

44

2016/C 251/51

Věc T-259/16: Žaloba podaná dne 23. května 2016 – Trost Auto Service Technik v. EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

45

2016/C 251/52

Věc T-271/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Pempe v. EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)

45

2016/C 251/53

Věc T-276/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht Pharma (Boswelan)

46

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 251/54

Věc F-41/10 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. června 2016 – Bermejo Garde v. EHSV „Veřejná služba — Postoupení Soudu po zrušení — Článek 12a služebního řádu — Úředník, který se stal obětí obtěžování — Článek 22a služebního řádu — Úředník, který oznámil nesrovnalosti — Žádost o pomoc — Odmítnutí — Právo na ochranu — Podmínky — Odmítnutí — Důsledky — Návrh na náhradu škody“

48

2016/C 251/55

Věc F-111/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. května 2016 – GW v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Úhrada léčebných výdajů — Konkrétní a podrobný přezkum“

49

2016/C 251/56

Věc F-18/16: Žaloba podaná dne 31. března 2016 – ZZ v. Komise

49

2016/C 251/57

Věc F-21/16: Žaloba podaná dne 28. dubna 2016 – ZZ v. Frontex

50

2016/C 251/58

Věc F-22/16: Žaloba podaná dne 29. dubna 2016 – ZZ v. CPVO

50

2016/C 251/59

Věc F-23/16: Žaloba podaná dne 2. května 2016 – ZZ v. Komise

51

2016/C 251/60

Věc F-24/16: Žaloba podaná dne 13. května 2016 – ZZ v. Komise

51

2016/C 251/61

Věc F-25/16: Žaloba podaná dne 18. května 2016 – ZZ v. ESVČ

52


CS

 

Top