Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 145, 25. dubna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 145

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
25. dubna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 145/1

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Soudní dvůr

2016/C 145/2

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 9. března 2016 o úředních svátcích a soudních prázdninách

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 145/3

Věc C-176/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. února 2016 – Rada Evropské unie v. Bank Mellat, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti šíření jaderných zbraní — Omezující opatření přijatá vůči Íránské islámské republice — Zmrazení finančních prostředků íránské banky — Povinnost uvést odůvodnění — Postup při přijímání aktu — Zjevně nesprávné posouzení“

4

2016/C 145/4

Věc C-49/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia de Cartagena – Španělsko) – Finanmadrid EFC SA v. Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající klauzule — Řízení o platebním rozkazu — Řízení o nuceném výkonu — Pravomoc vnitrostátního exekučního soudu uplatnit bez návrhu neplatnost zneužívající klauzule — Zásada překážky věci pravomocně rozsouzené — Zásada efektivity — Listina základních práv Evropské unie — Soudní ochrana“

5

2016/C 145/5

Věc C-179/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. února 2016 – Evropská komise v. Maďarsko „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/123/ES — Články 14 až 16 — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Podmínky pro vydávání daňově zvýhodněných poukazů, které zaměstnavatelé přidělují svým zaměstnancům a které se používají pro účely ubytovacích služeb, volnočasových aktivit nebo stravování — Omezení — Monopol“

5

2016/C 145/6

Věc C-292/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias – Řecko) – Elliniko Dimosio v. Stefanos Stroumpoulis a další „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 80/987/EHS — Sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele — Oblast působnosti — Nesplacené mzdové pohledávky námořníků pracujících na palubě plavidla plujícího pod vlajkou třetího státu — Zaměstnavatel se statutárním sídlem v tomto třetím státě — Pracovní smlouva řídící se právem téhož třetího státu — Úpadek zaměstnavatele prohlášený ve členském státě, v němž má skutečné sídlo — Článek 1 odst. 2 — Příloha bod II část A — Vnitrostátní právní předpisy stanovící záruku nesplacených mzdových pohledávek námořníků pouze v případě jejich opuštění v zahraničí — Úroveň ochrany, která není rovnocenná ochraně stanovené směrnicí 80/987“

6

2016/C 145/7

Věc C-299/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Německo) – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen v. Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Občanství Unie — Rovné zacházení — Směrnice 2004/38/ES — Článek 24 odst. 2 — Dávky sociální pomoci — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Články 4 a 70 — Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky — Vyloučení státních příslušníků členského státu po dobu prvních tří měsíců pobytu v hostitelském členském státě“

7

2016/C 145/8

Věc C-314/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Sanoma Media Finland Oy–Nelonen Media v. Viestintävirasto „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2010/13/EU — Článek 19 odst. 1 — Oddělení televizní reklamy od pořadů — Rozdělená obrazovka — Článek 23 odst. 1 a 2 — Omezení doby vysílání televizních reklamních šotů na 20 % v průběhu jedné hodiny — Oznámení o sponzorství — Jiné odkazy na sponzora — ‚Černé vteřiny‘“

8

2016/C 145/9

Věc C-429/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – Air Baltic Corporation AS v. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba „Řízení o předběžné otázce — Letecká doprava — Montrealská úmluva — Články 19, 22 a 29 — Odpovědnost leteckého dopravce v případě zpoždění v mezinárodní přepravě cestujících — Přepravní smlouva uzavřená zaměstnavatelem cestujících — Škoda způsobená zpožděním — Škoda vzniklá zaměstnavateli“

9

2016/C 145/10

Věc C-446/14 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. února 2016 – Spolková republika Německo v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Služby odstraňování těl uhynulých zvířat a jatečního odpadu — Udržování rezervní kapacity pro případ vzniku nákazy zvířat — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Služba obecného hospodářského zájmu — Zjevně nesprávné posouzení — Kompenzace týkající se povinnosti veřejné služby — Povinnost uvést odůvodnění“

9

2016/C 145/11

Věc C-454/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. února 2016 – Evropská komise v. Španělské království „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 1999/31/ES — Článek 14 — Skládky odpadů — Stávající skládky, které neodpovídají požadavkům — Postup uzavření a následné péče o skládku“

10

2016/C 145/12

Věc C-22/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. února 2016 – Evropská komise v. Nizozemské království „Nesplnění povinnosti státem — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození od daně — Článek 132 odst. 1 písm. m) — Poskytování služeb, které úzce souvisejí s provozováním sportu nebo tělesnou výchovou — Osvobození pronajímání přístavišť a míst ke kotvení plavidel od daně přiznané členům sdružení vodních sportů v rámci plachtění nebo volnočasové aktivity, které nelze považovat za sport nebo tělesnou výchovu — Osvobození od daně omezené na členy sdružení vodních sportů, kteří pro své služby nezaměstnávají zaměstnance — Vyloučení — Článek 133 první pododstavec písm. d)“

11

2016/C 145/13

Věc C-124/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Salutas Pharma GmbH v. Hauptzollamt Hannover „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Číslo 3004 — Šumivé tablety obsahující 500 mg vápníku — Značně vyšší množství látky na doporučenou denní dávku než doporučený denní příjem k udržení zdraví nebo pohody“

12

2016/C 145/14

Věc C-143/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 25. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – G.E. Security BV v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Zařazení zboží — Čísla 8517, 8521, 8531 a 8543 — Zboží nazvané ‚videomultiplexer‘“

12

2016/C 145/15

Věc C-601/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – J. N. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu — Směrnice 2008/115/ES — Oprávněný pobyt — Směrnice 2013/32/EU — Článek 9 — Právo setrvat v členském státě — Směrnice 2013/33/EU — Článek 8 odst. 3 první pododstavec písm. e) — Zajištění — Ochrana národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku — Platnost — Listina základních práv Evropské unie — Články 6 a 52 — Omezení — Proporcionalita“

13

2016/C 145/16

Věc C-325/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polsko) dne 1. července 2015 – Z. Ś., Z. M., M. P. v. X w G.

13

2016/C 145/17

Věc C-374/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. července 2015 společností Harper Hygienics S.A. proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 13. května 2015 ve věci T-363/12, Harper Hygienics v. OHIM – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Věc C-16/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. ledna 2016 Belgickým královstvím proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 27. října 2015 ve věci T-721/14, Belgické království v. Evropská komise

14

2016/C 145/19

Věc C-24/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 18. ledna 2016 – Nintendo Co. Ltd v. BigBen Interactive GmbH a BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Věc C-25/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 18. ledna 2016 – Nintendo Co. Ltd v. BigBen Interactive GmbH a BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Věc C-36/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 22. ledna 2016 – Minister Finansów v. Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Věc C-37/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 22. ledna 2016 – Minister Finansów v. Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

17

2016/C 145/23

Věc C-44/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2016 společností Dyson Ltd proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. listopadu 2015 ve věci T-544/13, Dyson Ltd v. Evropská komise

18

2016/C 145/24

Věc C-55/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 1. února 2016 – Evo Bus GmbH v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Věc C-59/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 3. února 2016 – The Shirtmakers BV v. jiný účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Věc C-62/16: Žaloba podaná dne 3. února 2016 – Evropská komise v. Rumunsko

20

2016/C 145/27

Věc C-74/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Španělsko) dne 10. února 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Věc C-82/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgie) dne 12. února 2016 – K. a další v. Belgische Staat

21

2016/C 145/29

Věc C-90/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 15. února 2016 – English Bridge Union Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Věc C-96/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Španělsko) dne 17. února 2016 – Banco Santander, S.A. v. Mahamadou Demba a Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Věc C-98/16: Žaloba podaná dne 17. února 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

25

2016/C 145/32

Věc C-127/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2016 SNCF Mobilités (SNCF) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 17. prosince 2015 ve věci T-242/12, SNCF v. Komise

25

 

Tribunál

2016/C 145/33

Věc T-53/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2016 – credentis v. OHIM – Aldi Karlslunde (Curodont) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Curodont — Starší národní slovní ochranná známka Eurodont — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2016/C 145/34

Věc T-160/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2016 – LG Developpement v. OHIM – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství MINICARGO — Starší slovní ochranná známka Společenství MINI — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2016/C 145/35

Věc T-681/13: Usnesení Tribunálu ze dne 26. února 2016 – Colomer Italy v. OHIM – Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

28

2016/C 145/36

Věc T-50/16: Žaloba podaná dne 3. února 2016 – Maďarsko v. Komise

29

2016/C 145/37

Věc T-53/16: Žaloba podaná dne 5. února 2016 – Ryanair a Airport Marketing Services v. Komise

30

2016/C 145/38

Věc T-74/16: Žaloba podaná dne 17. února 2016 – POA v. Komise

31

2016/C 145/39

Věc T-89/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2016 Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns a Elisavet Papathanasiou proti rozsudku vydanému dne 15. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve spojených věcech F-101/14, F-102/14 a F-103/14, Clarke a další v. EUIPO

32

2016/C 145/40

Věc T-94/16: Žaloba podaná dne 1. března 2016 – Sheridan v. Parlament

33

2016/C 145/41

Věc T-97/16: Žaloba podaná dne 29. února 2016 – Kasztantowicz v. EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Věc T-98/16: Žaloba podaná dne 4. března 2016 – Itálie v. Komise

34

2016/C 145/43

Věc T-101/16: Žaloba podaná dne 8. března 2016 – Klausner Holz Niedersachsen v. Komise

35

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 145/44

Věc F-152/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 10. března 2016 – Kozak v. Komise „Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/293/14 — Rozhodnutí výběrové komise o nepřipuštění uchazeče ke zkouškám v hodnotícím centru — Žádost o přezkum — Nové rozhodnutí výběrové komise potvrzující její první rozhodnutí — Odůvodněná odpověď ze strany EPSO — Čistě potvrzující akt — Lhůta pro podání žaloby — Zjevná nepřípustnost — Článek 81 jednacího řádu“

37

2016/C 145/45

Věc F-5/16: Žaloba podaná dne 24. ledna 2016 – ZZ v. Komise

37

2016/C 145/46

Věc F-6/16: Žaloba podaná dne 29. ledna 2016 – ZZ a další v. ESVČ

38

2016/C 145/47

Věc F-7/16: Žaloba podaná dne 4. února 2016 – ZZ v. Komise

38

2016/C 145/48

Věc F-8/16: Žaloba podaná dne 5. února 2016 – ZZ v. EMA

39

2016/C 145/49

Věc F-9/16: Žaloba podaná dne 17. února 2016 – ZZ a další v. Parlament

40

2016/C 145/50

Věc F-11/16: Žaloba podaná dne 19. února 2016 – ZZ v. Komise

41


CS

 

Top