Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 68, 22. února 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 68

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
22. února 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 068/1

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 068/2

Věc C-454/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgie) – Proximus SA, dříve Belgacom SA v. Commune d'Etterbeek „Řízení o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 2002/20/ES — Články 12 a 13 — Správní poplatky — Poplatek za práva na instalování zařízení — Oblast působnosti — Právní předpisy obce — Poplatek z antén pro mobilní telekomunikace“

2

2016/C 068/3

Věc C-517/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Namur – Belgie) – Proximus SA, dříve Belgacom SA, která do řízení vstoupila na místo původní žalobkyně Belgacom Mobile SA v. Province de Namur „Řízení o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 97/13/ES — Články 4 a 11 — Směrnice 2002/20/ES — Článek 6 — Podmínky, které mohou být spojeny s obecným oprávněním a s právy na užívání rádiových frekvencí a čísel, a zvláštní povinnosti — Článek 13 — Poplatek za práva na instalování zařízení — Oblast působnosti — Právní předpisy provincie — Poplatek ze stožárů nebo zařízení pro vysílání a příjem v rámci sítě mobilních telekomunikací“

3

2016/C 068/4

Spojené věci C-25/14 a C-26/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) a další (C-25/14), a Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT a další (C-26/14) „Řízení o předběžné otázce — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace — Povinnost transparentnosti — Použitelnost této povinnosti — Celostátní kolektivní smlouvy — Systém doplňkového sociálního zabezpečení k obecnému systému — Určení pojišťovacího subjektu, který je pověřen správou tohoto systému, sociálními partnery — Rozšíření tohoto systému na všechny zaměstnance a zaměstnavatele v dotčeném odvětví na základě ministerské vyhlášky — Časové omezení účinků rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce“

3

2016/C 068/5

Spojené věci C-132/14 až C-136/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2015 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Nařízení (EU) č. 1385/2013 — Směrnice 2013/62/EU — Směrnice 2013/64/EU — Právní základ — Článek 349 SFEU — Nejvzdálenější regiony Evropské unie — Změna statusu Mayotte vůči Evropské unii“

4

2016/C 068/6

Věc C-157/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Neptune Distribution SNC v. Ministre de l'Économie et des Finances „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Směrnice 2009/54/ES — Článek 11 odst. 1 a čl. 16 Listiny základních práv Evropské unie — Ochrana spotřebitele — Výživová a zdravotní tvrzení — Přírodní minerální vody — Obsah sodíku nebo soli — Výpočet — Chlorid sodný (jedlá sůl) nebo celkové množství sodíku — Svoboda projevu a informací — Svoboda podnikání“

5

2016/C 068/7

Věc C-180/14: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 23. prosince 2015 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/88/ES — Úprava pracovní doby — Denní doba odpočinku — Týdenní doba odpočinku — Maximální délka týdenní pracovní doby“

6

2016/C 068/8

Věc C-239/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail de Liège – Belgie) – Abdoulaye Amadou Tall v. Centre public d’action sociale de Huy „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2005/85/ES — Minimální normy pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka — Článek 39 — Právo na účinný opravný prostředek — Opakované žádosti o azyl — Absence odkladného účinku u opravného prostředku proti rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu dále neposuzovat následnou žádost o azyl — Sociální ochrana — Listina základních práv Evropské unie — Článek 19 odst. 2 — Článek 47“

6

2016/C 068/9

Spojené věci C-250/14 a C-289/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. prosince 2015 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Air France-KLM, dříve Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, dříve Brit Air (C-289/14) v. Ministère des Finances et des Comptes publics „DPH — Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti — Letecká doprava — Koupená, ale nevyužitá letenka — Poskytování přepravní služby — Vystavení letenky — Okamžik odvedení daně“

7

2016/C 068/10

Věc C-293/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Gebhart Hiebler v. Walter Schlagbauer „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2006/123/ES — Věcná působnost — Činnosti spjaté s výkonem veřejné moci — Povolání kominíka — Úkoly spadající do oblasti, požárního dohledu — Územní omezení živnostenského oprávnění — Služba obecného hospodářského zájmu — Nezbytnost — Proporcionalita“

8

2016/C 068/11

Věc C-297/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv — Článek 15 odst. 1 písm. c) a čl. 16 odst. 1 — Pojem ‚profesionální nebo podnikatelská činnost, která je zaměřena na členský stát bydliště spotřebitele‘ — Příkazní smlouva, která slouží k uskutečnění hospodářského cíle sledovaného prostřednictvím jiné smlouvy předtím uzavřené v rámci činnosti podnikatele ‚zaměřené‘ na členský stát bydliště spotřebitele — Úzká spojitost“

9

2016/C 068/12

Věc C-300/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Imtech Marine Belgium NV v. Radio Hellenic SA „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 805/2004 — Evropský exekuční titul pro nesporné nároky — Podmínky potvrzení — Práva dlužníka — Přezkum rozhodnutí“

9

2016/C 068/13

Věc C-330/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Gergely Szemerey v. Miniszterelnökséget vezető miniszter, který vstoupil do práv Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve „Řízení o předběžné otázce — Společná zemědělská politika — Opatření na podporu rozvoje venkova — Agroenvironmentální platby — Nařízení (ES) č. 1122/2009 — Články 23 a 58 — Nařízení (ES) č. 1698/2005 — Nařízení (ES) č. 1975/2006 — Podpora na pěstování vzácného rostlinného druhu — Žádost o zaplacení — Obsah — Požadavek osvědčení — Sankce v případě nepředložení“

10

2016/C 068/14

Věc C-333/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 23. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Session (Scotland) – Spojené království) – Scotch Whisky Association a další v. The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland „Řízení o předběžné otázce — Společná organizace trhů se zemědělskými produkty — Nařízení (EU) č. 1308/2013 — Volný pohyb zboží — Článek 34 SFEU — Množstevní omezení — Opatření s rovnocenným účinkem — Minimální cena alkoholických nápojů stanovená na základě množství alkoholu ve výrobku — Odůvodnění — Článek 36 SFEU — Ochrana zdraví a života lidí — Posouzení vnitrostátním soudem“

11

2016/C 068/15

Věc C-342/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – X-Steuerberatungsgesellschaft v. Finanzamt Hannover-Nord „Řízení o předběžné otázce — Uznávání odborných kvalifikací — Směrnice 2005/36/ES — Článek 5 — Volný pohyb služeb — Směrnice 2006/123/ES — Články 16 a 17, bod 6 — Článek 56 SFEU — Společnost poskytující daňové poradenství usazená v jednom členském státě a poskytující služby v jiném členském státě — Právní úprava členského státu vyžadující evidenci a uznávání společností poskytujících daňové poradenství“

12

2016/C 068/16

Věc C-371/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – APEX GmbH Internationale Spedition v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt „Řízení o předběžné otázce — Obchodní politika — Dumping — Neplnitelné plynové kapesní kamínkové zapalovače — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 11 odst. 2 — Pozbytí platnosti — Článek 13 — Obcházení — Prováděcí nařízení (EU) č. 260/2013 — Platnost — Rozšíření antidumpingového cla v okamžiku, kdy nařízení, jímž bylo uloženo, nebylo již v platnosti — Změna obchodních toků“

13

2016/C 068/17

Věc C-388/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Köln – Německo) – Timac Agro Deutschland GmbH v. Finanzamt Sankt Augustin „Řízení o předběžné otázce — Daňové právní předpisy — Korporační daň — Svoboda usazování — Stálá provozovna-nerezident — Zamezení dvojímu zdanění osvobozením příjmů stálé provozovny-nerezidenta od daně — Zohlednění ztrát takové stálé provozovny — Opětovné zahrnutí dříve odečtených ztrát v případě převodu stálé provozovny- nerezidenta — Konečné ztráty“

14

2016/C 068/18

Věc C-402/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Efeteio Athinon – Řecko) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE v. Elliniko Dimosio „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb zboží — Daňová ustanovení — Vnitrostátní zdanění — Cla fiskální povahy — Poplatky s rovnocenným účinkem — Formality při přechodu hranice — Článek 30 SFEU — Článek 110 SFEU — Směrnice 92/12/EHS — Článek 3 odst. 3 — Směrnice 2008/118/ES — Článek 1 odst. 3 — Neprovedení do vnitrostátního práva — Přímý účinek — Výběr daně z automobilů v okamžiku jejich dovozu na území členského státu — Daň spojená s registrací vozidla a s jeho případným uvedením do provozu — Odmítnutí vrátit daň v případě, že nedojde k registraci vozidla“

15

2016/C 068/19

Věc C-407/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Španělsko) – María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2006/54/ES — Rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání — Diskriminační propuštění — Článek 18 — Náhrada nebo vyrovnání skutečně utrpěné škody — Odrazující povaha — Článek 25 — Sankce — Represivní náhrada škody“

15

2016/C 068/20

Věc C-419/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – WebMindLicenses kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Články 2, 24, 43, 250 a 273 — Místo poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb — Umělé stanovení tohoto místa prostřednictvím operace zbavené hospodářské podstaty — Zneužití práva — Nařízení (EU) č. 904/2010 — Listina základních práv Evropské unie — Články 7, 8, 41, 47 a 48, čl. 51 odst. 1 a čl. 52 odst. 1 a 3 — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut — Použití důkazů získaných v rámci souběžného a dosud neskončeného trestního řízení bez vědomí osoby povinné k dani ze strany daňového orgánu — Odposlechy telekomunikačních prostředků a zajištění elektronické pošty“

16

2016/C 068/21

Věc C-595/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. prosince 2015 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Nahrazení napadeného rozhodnutí během řízení — Předmět žaloby — Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Podrobení nové psychoaktivní látky kontrolním opatřením — Právní rámec použitelný po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost — Přechodná ustanovení — Konzultace Evropského parlamentu“

18

2016/C 068/22

Věc C-605/14: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu v. Pekka Komu, Jelena Komu „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Oblast působnosti — Výlučná příslušnost — Článek 22 bod 1 — Spor, jehož předmětem jsou věcná práva k nemovitostem — Pojem — Návrh na zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitostem prodejem“

18

2016/C 068/23

Věc C-58/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Německo) – Firma Theodor Pfister v. Landkreis Main-Spessart „Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Hygienické kontroly — Úřední kontroly krmiv a potravin — Financování kontrol — Poplatky za prohlídky souvisejícími s porážením — Nařízení (ES) č. 882/2004 — Směrnice 85/73/EHS — Možnost získání částky zahrnující skutečné náklady na poplatky za prohlídky, která přesahuje výši poplatků stanovených touto směrnicí“

19

2016/C 068/24

Věc C-580/14: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Sandra Bitter, jakožto insolvenční správkyně společnosti Ziegelwerk Höxter GmbH v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Pokuta za překročení emisí — Proporcionalita“

19

2016/C 068/25

Věc C-352/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. května 2015 Edwardem Gujou proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 14. dubna 2015 ve věci T-823/14, Guja v. Polsko

20

2016/C 068/26

Věc C-357/15: Žaloba podaná dne 10. července 2015 – Evropská komise v. Slovinská republika

20

2016/C 068/27

Věc C-614/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Craiova (Rumunsko) dne 20. listopadu 2015 – Rodica Popescu v. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Věc C-631/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španělsko) dne 27. listopadu 2015 – Carlos Álvarez Santirso v. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Věc C-632/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 30. listopadu 2015 – Costin Popescu v. Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Věc C-642/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2015 Tonim Klementem proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-211/14, Toni Klement v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

22

2016/C 068/31

Věc C-668/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 14. prosince 2015 – Jyske Finans A/S v. Ligebehandlingsnævnet jednající jménem Ismara Huskice

23

2016/C 068/32

Věc C-687/15: Žaloba podaná dne 17. prosince 2015 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

24

 

Tribunál

2016/C 068/33

Věc T-512/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 – Front Polisario v. Rada „Vnější vztahy — Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Unií a Marokem — Vzájemná liberalizace pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu — Použití dohody na Západní Saharu — Front Polisario — Žaloba na neplatnost — Procesní způsobilost — Bezprostřední a osobní dotčení — Přípustnost — Soulad s mezinárodním právem — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu“

26

2016/C 068/34

Věc T-379/14: Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Universal Music v. OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

26

2016/C 068/35

Věc T-534/14: Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Murnauer Markenvertrieb v. OHIM – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

27

2016/C 068/36

Věc T-850/14: Usnesení Tribunálu ze dne 18. prosince 2015 – CompuGroup Medical v. OHIM – Schatteiner (SAM) „Žaloba na neplatnost — Ochranná známka Společenství — Lhůta k podání žaloby — Počátek běhu lhůty — Doručení rozhodnutí odvolacího senátu na elektronický účet zástupce žalobkyně u OHIM — Opožděnost — Neexistence případu vyšší moci nebo náhody — Zjevná nepřípustnost“

28

2016/C 068/37

Věc T-357/15 P: Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Garcia Minguez v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Přijímání zaměstnanců — Vnitřní výběrové řízení Komise na dočasné zaměstnance orgánu — Nepřipuštění dočasného zaměstnance výkonné agentury — Článek 29 odst. 1 písm. b) služebního řádu — Zásada rovného zacházení — Kasační opravný prostředek po právní stránce zjevně zcela neopodstatněný“

28

2016/C 068/38

Věc T-627/15: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2015 – Frame v. OHIM – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Věc T-702/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – BikeWorld v. Komise

30

2016/C 068/40

Věc T-704/15: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2015 – Micula a další v. Komise

30

2016/C 068/41

Věc T-721/15: Žaloba podaná dne 9. prosince 2015 – BASF v. OHIM – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Věc T-724/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft v. Komise

33

2016/C 068/43

Věc T-725/15: Žaloba podaná dne 11. prosince 2015 – Chemtura Netherlands v. EFSA

33

2016/C 068/44

Věc T-731/15: Žaloba podaná dne 12. prosince 2015 – Klyuyev v. Rada

34

2016/C 068/45

Věc T-733/15: Žaloba podaná dne 16. prosince 2015 – Portugalská republika v. Komise

35

2016/C 068/46

Věc T-734/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2015 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 6. října 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-119/14, FE v. Komise

36

2016/C 068/47

Věc T-735/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – The Art Company B & S v. OHIM – Manifatture Daddato a Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Věc T-741/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – British Aggregates a další v. Komise

38

2016/C 068/49

Věc T-749/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Nausicaa Anadyomène a Banque d’Escompte v. ECB

39

2016/C 068/50

Věc T-751/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Contact Software v. Komise

39

2016/C 068/51

Věc T-752/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïkí Dynamikí v. Komise

40

2016/C 068/52

Věc T-757/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Facebook v. OHIM – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Věc T-758/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – EDF Toruń v. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

42

2016/C 068/54

Věc T-761/15: Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – Sogepa v. Komise

43

2016/C 068/55

Věc T-764/15: Žaloba podaná dne 29. prosince 2015 – Deutsche Lufthansa v. Komise

43

2016/C 068/56

Věc T-765/15: Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – BelTechExport v. Rada

44

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 068/57

Věc F-143/15: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2015 – ZZ v. Parlament

45

2016/C 068/58

Věc F-146/15: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2015 – ZZ v. Parlament

45

2016/C 068/59

Věc F-147/15: Žaloba podaná dne 17. prosince 2015 – ZZ v. Parlament

46

2016/C 068/60

Věc F-149/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – ZZ v. Komise

46

2016/C 068/61

Věc F-108/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. ledna 2016 – Vermoesen a Herkens v. Komise

47


CS

 

Top