Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 59, 15. února 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 59

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
15. února 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 059/1

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 059/2

Věc C-586/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2015 společností Lotte Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. září 2015 ve věci T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

2

2016/C 059/3

Věc C-595/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2015 National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) a dalšími proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. září 2015 ve věci T-577/12, NIOC a další v. Rada Evropské unie

3

2016/C 059/4

Věc C-626/15: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2015 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

5

2016/C 059/5

Věc C-633/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Velká Británie) dne 30. listopadu 2015 – London Borough of Ealing v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Věc C-640/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 2. prosince 2015 – Minister for Justice and Equality v. Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Věc C-657/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-674/11, TV2/Danmark v. Evropská komise

8

2016/C 059/8

Věc C-659/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Německo) dne 9. prosince 2015 – trestní řízení proti Robertu Caldararuovi

9

2016/C 059/9

Věc C-660/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 Viasat Broadcasting UK Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-125/12: Viasat Broadcasting UK Ltd v. Evropská komise

9

2016/C 059/10

Věc C-665/15: Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Evropská komise v. Portugalská republika

10

 

Tribunál

2016/C 059/11

Věc T-486/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Orange Polska v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Polský telekomunikační trh — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 102 SFEU — Podmínky uložené historicky zavedeným operátorem pro povolení placeného přístupu nových operátorů k síti a velkoobchodním službám širokopásmového připojení — Legitimní zájem na konstatování protiprávního jednání — Pokuty — Povinnost uvést odůvodnění — Závažnost protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Proporcionalita — Soudní přezkum v plné jurisdikci — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006“

12

2016/C 059/12

Věc T-242/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – SNCF v. Komise „Státní podpory — Podpory poskytnuté Francií ve prospěch společnosti Sernam SCS — Podpory na restrukturalizaci a rekapitalizaci, záruky a vzdání se pohledávek ze strany SNCF vůči Sernam — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Zneužití podpory — Navrácení — Hospodářská návaznost — Kritérium soukromého investora“

13

2016/C 059/13

Věc T-275/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise „Jazykový režim — Oznámení o otevřeném výběrovém řízení na pozici administrátor — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Jazyk komunikace s uchazeči výběrového řízení — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, čl. 27 první pododstavec a článek 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita“

13

2016/C 059/14

Věc T-295/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise „Jazykový režim — Opravy oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici administrátor — Nová výběrová řízení — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, článek 27 a čl. 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita“

14

2016/C 059/15

Věc T-510/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Itálie v. Komise „Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na pozici překladatel — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Jazyk komunikace s uchazeči výběrových řízení — Nařízení č. 1 — Článek 1d odst. 1, článek 27 a článek 28 písm. f) služebního řádu — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita“

15

2016/C 059/16

Spojené věci T-515/13 a T-719/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Španělsko v. Komise „Státní podpory — Stavba lodí — Ustanovení daňových právních předpisů použitelná na určité dohody uzavřené za účelem financování a nákupu plavidel — Rozhodnutí prohlašující podporu za částečně neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její částečné vrácení — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Přípustnost — Výhoda — Selektivní charakter — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Narušení hospodářské soutěže — Povinnost uvést odůvodnění“

16

2016/C 059/17

Věc T-624/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Bice International v. OHIM – Bice (bice) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka společenství bice — Starší národní obrazová ochranná známka 1926 BiCE RISTORANTE — Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009“

17

2016/C 059/18

Věc T-79/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Olympus Medical Systems v. OHIM (3D) „Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství 3D — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

17

2016/C 059/19

Věc T-673/14: Usnesení Tribunálu ze dne 8. prosince 2015 – Itálie v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Doprava — Založení společnosti Airport Handling SpA — Rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU — Akt, který nelze napadnout žalobou — Opatření podpory zcela provedeny v době podání žaloby — Nepřípustnost“

18

2016/C 059/20

Věc T-224/15: Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2015 – Cofely Solelec a další v. Parlament „Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zrušení napadeného aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci“

18

2016/C 059/21

Věc T-543/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA „Řízení o předběžných opatřeních — REACH — Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání — Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

19

2016/C 059/22

Věc T-669/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v. ECHA „Řízení o předběžných opatřeních — REACH — Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání — Zařazení společnosti na seznam dodavatelů účinné látky uvedený v článku 95 nařízení (EU) č. 528/2012 — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

20

2016/C 059/23

Věc T-600/15: Žaloba podaná dne 22. října 2015 – PAN Europe a další v. Komise

20

2016/C 059/24

Věc T-630/15: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2015 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

21

2016/C 059/25

Věc T-631/15: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2015 – Stena Line Scandinavia v. Komise

22

2016/C 059/26

Věc T-673/15: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2015 – Guardian Europe v. Evropská Unie

23

2016/C 059/27

Věc T-682/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2015 Patrickem Wanèguem proti usnesení vydanému dne 15. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-21/15, Wanègue v. Výbor regionů

24

2016/C 059/28

Věc T-684/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2015 Roderichem Weissenfelsem proti rozsudku vydanému dne 24. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-92/14, Weissenfels v. Parlament

26

2016/C 059/29

Věc T-688/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2015 Peter Schönberger proti usnesení vydanému dne 30. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-14/12, Schönberger v. Účetní dvůr

27

2016/C 059/30

Věc T-692/15: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2015 – HTTS v. Rada

28

2016/C 059/31

Věc T-698/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2015 Juhou Tapio Silvanem proti rozsudku vydanému dne 22. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-83/14, Silvan v. Komise

28

2016/C 059/32

Věc T-705/15: Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Syriatel Mobile Telecom v. Rada

30

2016/C 059/33

Věc T-707/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Souruh v. Rada

30

2016/C 059/34

Věc T-708/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Cham a Bena Properties v. Rada

31

2016/C 059/35

Věc T-709/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Almashreq Investment Fund v. Rada

32

2016/C 059/36

Věc T-710/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Drex Technologies v. Rada

32

2016/C 059/37

Věc T-711/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Othman v. Rada

33

2016/C 059/38

Věc T-712/15: Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

33

2016/C 059/39

Věc T-714/15: Žaloba podaná dne 2. prosince 2015 – Makhlouf v. Rada

34

2016/C 059/40

Věc T-715/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – BBY Solutions v. OHIM – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Věc T-716/15: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2015 – Gallardo Blanco v. OHIM – Expasa Agricultura y Ganadería (Vyobrazení udidla ve tvaru písmene H)

36

2016/C 059/42

Věc T-718/15: Žaloba podaná dne 9. prosince 2015 – PTC Therapeutics International v. EMA

37

2016/C 059/43

Věc T-719/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2015 LP proti usnesení vydanému dne 28. září 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-73/14

37

2016/C 059/44

Věc T-720/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Komise v. CINAR

38

2016/C 059/45

Věc T-722/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. Komise

38

2016/C 059/46

Věc T-723/15: Žaloba podaná dne 4. prosince 2015 – Genossenschaftsverband Bayern v. Komise

40

2016/C 059/47

Věc T-727/15: Žaloba podaná dne 14. prosince 2015 – Justice & Environment v. Komise

41

2016/C 059/48

Věc T-729/15: Žaloba podaná dne 17. prosince 2015 – MSD Animal Health Innovation a Intervet international v. EMA

41

2016/C 059/49

Věc T-737/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Hydro Aluminium Rolled Products v. Komise

42

2016/C 059/50

Věc T-738/15: Žaloba podaná dne 18. prosince 2015 – Aurubis a další v. Komise

43

2016/C 059/51

Věc T-743/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Vinnolit v. Komise

44

2016/C 059/52

Věc T-745/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – FH Scorpio v. OHIM – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Věc T-746/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Biofa v. Evropská komise

46

2016/C 059/54

Věc T-750/15: Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft a další v. Komise

47

2016/C 059/55

Věc T-755/15: Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – Lucembursko v. Komise

48

2016/C 059/56

Věc T-756/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft v. OHIM – Federation Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Věc T-759/15: Žaloba podaná dne 29. prosince 2015 – Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

49

2016/C 059/58

Věc T-760/15: Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – Nizozemsko v. Komise

50

2016/C 059/59

Věc T-482/15: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2015 – Ahrend Furniture v. Komise

51

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 059/60

Věc F-148/15: Žaloba podaná dne 21. prosince 2015 – ZZ v. Komise

52

2016/C 059/61

Věc F-151/15: Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – ZZ v. Komise

52


CS

 

Top