EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:048:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 48, 8. února 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 48

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
8. února 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 048/1

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 048/2

Věc C-595/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Staatssecretaris van Financiën v. Fiscale Eenheid X NV cs „Řízení o předběžné otázce — Šestá směrnice o DPH — Osvobození — Článek 13 část B písm. d) bod 6 — Zvláštní investiční fondy — Pojem — Investice do nemovitostí — Spravování fondů kolektivního investování — Pojem — Skutečná správa nemovitosti“

2

2016/C 048/3

Věc C-350/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale civile di Trieste – Itálie) – Florin Lazar v. Allianz SpA „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 864/2007 — Článek 4 odst. 1 — Pojmy ‚země, kde škoda vznikla‘, ‚škoda‘ a ‚nepřímé následky civilního deliktu‘ — Škoda utrpěná osobně rodinným příslušníkem osoby, která zahynula v důsledku dopravní nehody — Rozhodné právo“

3

2016/C 048/4

Věc C-427/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests v. „Veloserviss“ SIA „Řízení o předběžné otázce — Celní kodex Společenství — Kontrola prohlášení po propuštění zboží — Zásada ochrany legitimního očekávání — Omezení přezkumu výsledků kontroly prohlášení po propuštění zboží ve vnitrostátním právu — Možnost — Rozhodnutí o první kontrole prohlášení po propuštění zboží — Nesprávné a neúplné údaje, které nebyly známy v okamžiku přijetí rozhodnutí“

3

2016/C 048/5

Věc C-552/14 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 10. prosince 2015 – Canon Europa NV v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Celní unie a společný celní sazebník — Nařízení (EU) č. 861/2010 — Žaloba na neplatnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Nařizovací akt, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření — Propuštění zboží a sdělení částky cla — Využití zjednodušených postupů a zařízení pro zpracování dat“

4

2016/C 048/6

Věc C-553/14 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 10. prosince 2015 – Kyocera Mita Europe BV v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Celní unie a společný celní sazebník — Nařízení (EU) č. 861/2010 — Žaloba na neplatnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Nařizovací akt, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření — Propuštění zboží a sdělení částky cla — Využití zjednodušených postupů a zařízení pro zpracování dat“

4

2016/C 048/7

Věc C-594/14: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar jednající jako insolvenční správce společnosti Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Úpadková řízení — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Článek 4 odst. 1 — Určení rozhodného práva — Právní úprava členského státu, která stanoví povinnost jednatele společnosti nahradit této společnosti platby, které byly poskytnuty poté, co se společnost stala platebně neschopnou — Použití této právní úpravy na společnost založenou v jiném členském státě — Články 49 SFEU a 54 SFEU — Omezení svobody usazování — Neexistence“

5

2016/C 048/8

Věc C-603/14 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. prosince 2015 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky The English Cut — Námitky majitele slovních a obrazových národních ochranných známek a ochranných známek Společenství obsahujících slovní prvky ‚El Corte Inglés‘ — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 5 — Nebezpečí, že dotčená veřejnost provede sblížení s ochrannou známkou, která má dobré jméno — Požadovaný stupeň podobnosti“

6

2016/C 048/9

Věc C-183/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 10. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – TSI GmbH v. Hauptzollamt Aachen „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Podpoložka 9027 10 10 — Aerodynamické ultrafialové analyzátory — Ruční počítadla částic“

6

2016/C 048/10

Věc C-190/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. dubna 2015 Fetim BV proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 11. února 2015 ve věci T-395/12, Fetim v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

7

2016/C 048/11

Věc C-206/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. dubna 2015 společnostmi Sun Mark Ltd a Bulldog Energy Drink Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 5. února 2015 ve věci T-78/13, Red Bull v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

7

2016/C 048/12

Věc C-422/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2015 Fernandem Brás Messiasem proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 4. června 2015 ve věci T-192/15, Fernando Brás Messias v. Portugalská republika

8

2016/C 048/13

Věc C-425/15: Žaloba podaná dne 31. července 2015 – Udo Voigt v. Prezident Evropského parlamentu, Evropský parlament

8

2016/C 048/14

Věc C-533/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 13. října 2015 – Feliks Frisman v. Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Věc C-541/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Wuppertal (Německo) dne 16. října 2015 – Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Věc C-551/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Puli-Pola (Chorvatsko) dne 23. října 2015 – Pula Parking d.o.o. v. Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Věc C-561/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 2. listopadu 2015 – Georg Rolof, Markus Heimann v. TUIfly GmbH

10

2016/C 048/18

Věc C-574/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Varese (Itálie) dne 9. listopadu 2015 – trestní řízení proti Maurovi Scialdonemu

10

2016/C 048/19

Věc C-590/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. listopadu 2015 Alainem Laurentem Brouillardem proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. září 2015 ve věci T-420/13, Brouillard v. Soudní dvůr

11

2016/C 048/20

Věc C-600/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 16. listopadu 2015 – Staatssecretaris van Financiën v. Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Věc C-610/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. listopadu 2015 – Stichting Brein, další účastnice řízení: Ziggo BV a XS4All Internet BV

13

2016/C 048/22

Věc C-612/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 18. listopadu 2015 – trestní řízení proti N. Kolevovi a dalším

14

2016/C 048/23

Věc C-613/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Španělsko) dne 20. listopadu 2015 – Ibercaja Banco S.A.U. v. José Cortés González

17

2016/C 048/24

Věc C-620/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 23. listopadu 2015 – A-Rosa Flussschiff GmbH v. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), právní nástupkyně Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Věc C-621/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 23. listopadu 2015 – W a další v. Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Věc C-624/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) dne 23. listopadu 2015 – Litdana UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Věc C-637/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. prosince 2015 VSM Geneesmiddelen BV proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. září 2015 ve věci T-578/14: VSM Geneesmiddelen BV v. Evropská komise

20

2016/C 048/28

Věc C-646/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Spojené království) dne 3. prosince 2015 – Správci Panayi Accumulation & Maintenance Settlements v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2016/C 048/29

Věc C-649/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2015 TV2/Danmark A/S proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-674/11, TV2/Danmark A/S v. Evropská komise

23

2016/C 048/30

Věc C-650/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2015 Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS proti rozsudku Tribunálu (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 25. září 2015 ve věci T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS v. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

25

2016/C 048/31

Věc C-654/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 7. prosince 2015 – Länsförsäkringar AB v. A/S Matek

26

2016/C 048/32

Věc C-656/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2015 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. září 2015 ve věci T-674/11, TV2/Danmark A/S v. Evropská komise

27

 

Tribunál

2016/C 048/33

Věc T-9/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Air Canada v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

29

2016/C 048/34

Věc T-28/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

30

2016/C 048/35

Věc T-36/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Japan Airlines v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

31

2016/C 048/36

Věc T-38/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Cathay Pacific Airways v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

32

2016/C 048/37

Věc T-39/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Cargolux Airlines v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

33

2016/C 048/38

Věc T-40/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Latam Airlines Group a Lan Cargo v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

34

2016/C 048/39

Věc T-43/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

35

2016/C 048/40

Věc T-46/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Deutsche Lufthansa a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

36

2016/C 048/41

Věc T-48/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – British Airways v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

37

2016/C 048/42

Věc T-56/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – SAS Cargo Group a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

38

2016/C 048/43

Věc T-62/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Air France-KLM v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

39

2016/C 048/44

Věc T-63/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Air France v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

40

2016/C 048/45

Věc T-67/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Martinair Holland v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) — Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě — Povinnost uvést odůvodnění“

41

2016/C 048/46

Věc T-73/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. listopadu 2015 – Einhell Germany a další v. Komise „Dumping — Dovoz některých kompresorů pocházejících z Číny — Částečné zamítnutí vrácení zaplaceného antidumpingového cla — Stanovení vývozní ceny — Odpočet antidumpingového cla — Posun časových účinků zrušení“

41

2016/C 048/47

Věc T-75/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. listopadu 2015 – Nu Air Polska v. Komise „Dumping — Dovoz některých kompresorů pocházejících z Číny — Částečné zamítnutí vrácení zaplaceného antidumpingového cla — Stanovení vývozní ceny — Odpočet antidumpingového cla — Posun časových účinků zrušení“

42

2016/C 048/48

Věc T-108/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – VTZ a další v. Rada „Dumping — Dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska — Konečné antidumpingové clo — Dotčený výrobek“

43

2016/C 048/49

Věc T-241/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Řecko v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Hovězí a telecí maso — Skopové a kozí maso — Tabák — Článek 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 — Článek 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 — Článek 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004“

44

2016/C 048/50

Spojené věci T-381/13 a T-382/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Perfetti Van Melle v. OHIM (DAISY a MARGARITAS) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovních ochranných známek Společenství DAISY a MARGARITAS — Absolutní důvody pro zamítnutí — Částečné zamítnutí zápisu — Neexistence popisného charakteru — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“

45

2016/C 048/51

Věc T-491/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Perfetti Van Melle Benelux v. OHIM – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky TRIDENT PURE — Starší prostorové a slovní ochranné známky Společenství, národní ochranné známky a ochranné známky Beneluxu PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH a mentos PURE WHITE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/200“

46

2016/C 048/52

Věc T-138/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Chart v. ESVČ „Mimosmluvní odpovědnost — Místní zaměstnanec přidělený k delegaci Unie v Egyptě — Skončení smlouvy — Nepředložení potvrzení o skončení služebního poměru zaměstnance egyptskému orgánu sociálního zabezpečení ze strany delegace a pozdější nenapravení situace daného zaměstnance v tomto ohledu tímto orgánem — Promlčení — Průběžně vznikající škoda — Částečná nepřípustnost — Zásada řádné správy — Přiměřená lhůta — Článek 41 Listiny základních práv — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Určitá škoda — Příčinná souvislost“

46

2016/C 048/53

Věc T-356/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – CareAbout v. OHIM – Florido Rodríguez (Kerashot) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Kerashot — Starší národní obrazová ochranná známka K KERASOL — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Částečné odmítnutí zápisu odvolacím senátem“

47

2016/C 048/54

Věc T-521/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Švédsko v. Komise „Nařízení (EU) č. 528/2012 — Biocidní přípravky — Žaloba pro nečinnost — Stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti — Nepřijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí — Povinnost konat“

48

2016/C 048/55

Věc T-63/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2015 – Shoe Branding Europe v. OHIM (Rovnoběžné pruhy na rukávech trika) „Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství sestávající ze dvou rovnoběžných pruhů na dlouhých rukávech trika — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

49

2016/C 048/56

Věc T-64/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2015 – Shoe Branding Europe v. OHIM (Rovnoběžné pruhy na kalhotách) „Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství sestávající ze dvou rovnoběžných pruhů na kalhotách — Absolutní důvod pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

49

2016/C 048/57

Věc T-128/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien v. OHIM – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky RED RIDING HOOD — Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky ROTKÄPPCHEN — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

50

2016/C 048/58

Věc T-584/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. prosince 2015 – POA v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Zveřejnění žádosti o zápis chráněného označení původu — ‚Halloumi‘ nebo ‚Hellim‘ — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

51

2016/C 048/59

Věc T-671/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. prosince 2015 – E-Control v. ACER „Předběžná opatření — Stanovisko o souladu rozhodnutí národních regulačních orgánů o schválení metod přidělování přeshraniční přenosové kapacity — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nedodržení formálních náležitostí — Nepřípustnost“

51

2016/C 048/60

Věc T-603/15: Žaloba podaná dne 23. října 2015 – Frank v. Komise

52

2016/C 048/61

Věc T-639/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Psara v. Parlament

53

2016/C 048/62

Věc T-640/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Kristan v. Parlament

54

2016/C 048/63

Věc T-641/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Malle v. Parlament

55

2016/C 048/64

Věc T-642/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Cieśla v. Parlament

56

2016/C 048/65

Věc T-643/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Dahllof v. Parlament

57

2016/C 048/66

Věc T-644/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Reuter v. Parlament

58

2016/C 048/67

Věc T-645/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku v. Parlament

59

2016/C 048/68

Věc T-646/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Karanikas v. Parlament

60

2016/C 048/69

Věc T-647/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Boros v. Parlament

61

2016/C 048/70

Věc T-648/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica v. Parlament

62

2016/C 048/71

Věc T-649/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Toth v. Parlament

63

2016/C 048/72

Věc T-650/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Knus-Galán v. Parlament

64

2016/C 048/73

Věc T-651/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Tchobanov v. Parlament

65

2016/C 048/74

Věc T-653/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Mulvad v. Parlament

66

2016/C 048/75

Věc T-654/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku v. Parlament

67

2016/C 048/76

Věc T-655/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – van der Parre v. Parlament

68

2016/C 048/77

Věc T-656/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Baggi v. Parlament

69

2016/C 048/78

Věc T-657/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Boros v. Parlament

70

2016/C 048/79

Věc T-658/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – García Rey v. Parlament

71

2016/C 048/80

Věc T-659/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Hunter v. Parlament

72

2016/C 048/81

Věc T-660/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Clerix v. Parlament

73

2016/C 048/82

Věc T-661/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Araujo v. Parlament

74

2016/C 048/83

Věc T-662/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Delić v. Parlament

75

2016/C 048/84

Věc T-663/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica v. Parlament

76

2016/C 048/85

Věc T-664/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Borg v. Parlament

77

2016/C 048/86

Věc T-665/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica v. Parlament

78

2016/C 048/87

Věc T-666/15: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – Matilda Bačelić v. Parlament

79

2016/C 048/88

Věc T-669/15: Žaloba podaná dne 9. října 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a další v ECHA

80

2016/C 048/89

Věc T-683/15: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2015 – Freistaat Bayern v. Komise

81

2016/C 048/90

Věc T-686/15: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2015 – Marcas Costa Brava v. OHIM – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

82

2016/C 048/91

Věc T-687/15: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2015 – Marcas Costa Brava v. OHIM – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

83

2016/C 048/92

Věc T-689/15: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2015 – Marcas Costa Brava v. OHIM – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

84

2016/C 048/93

Věc T-690/15: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2015 – Marcas Costa Brava v. OHIM – Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

85

2016/C 048/94

Věc T-691/15: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2015 – Marcas Costa Brava v. OHIM – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

86

2016/C 048/95

Věc T-703/15: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2015 – Groupe Go Sport v. OHIM – Design Go (GO SPORT)

86

2016/C 048/96

Věc T-101/13: Usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2015 – Aer Lingus v. Komise

87

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 048/97

Věc F-45/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci Evropské investiční banky — Hodnocení — Hodnotící zpráva 2009 — Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru — Odmítnutí povýšení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

88

2016/C 048/98

Věc F-37/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Psychické obtěžování — Vyšetřovací řízení — Zpráva vyšetřovací komise — Nesprávná definice psychického obtěžování — Rozhodnutí prezidenta EIB nevyhovět stížnosti — Zrušení — Žaloba na náhradu škody“

88

2016/C 048/99

Věc F-82/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Hodnotící zpráva za rok 2007 — Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru — Odmítnutí povýšení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

89

2016/C 048/100

Věc F-55/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Hodnotící zpráva za rok 2011 — Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

90

2016/C 048/101

Věc F-104/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Psychické obtěžování — Vyšetřovací řízení — Zpráva vyšetřovací komise — Nesprávná definice psychického obtěžování — Rozhodnutí prezidenta EIB nevyhovět stížnosti — Zrušení — Žaloba na náhradu škody“

90

2016/C 048/102

Věc F-9/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Hodnotící posudek za rok 2012 — Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

91

2016/C 048/103

Věc F-94/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. prosince 2015 – Bowles v. ECB „Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Členové výboru zaměstnanců — Odměňování — Plat — Dodatečné zvýšení platu — Způsobilost“

92

2016/C 048/104

Věc F-95/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. prosince 2015 – Seigneur v. ECB „Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Členové výboru zaměstnanců — Odměňování — Plat — Dodatečné zvýšení platu — Způsobilost“

92

2016/C 048/105

Spojené věci F-101/14, F-102/14 a F-103/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2015 – Clarke, Dickmanns a Papathanasiou v. OHIM „Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Zaměstnanci OHIM — Smlouva na dobu určitou s rozvazovací doložkou — Doložka, podle níž se smlouva ukončuje v případě, že zaměstnanec nebyl zapsán na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení — Datum, kdy nabývá účinnosti rozvazovací doložka — Otevřená výběrová řízení OHIM/AD/01/13 a OHIM/AST/02/13“

93

2016/C 048/106

Věc F-134/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 17. prosince 2015 – T v. Komise „Veřejná služba — Sociální zabezpečení — Nemoc z povolání — Článek 73 služebního řádu — Žádost o uznání nemoci jako nemoci z povolání — Příčinná souvislost — Žádost o náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku průtahů na straně orgánu při uznávání nemoci jako nemoci z povolání — Povinnost rozhodnout v přiměřené lhůtě — Nemajetková újma“

94

2016/C 048/107

Věc F-135/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. prosince 2015 – DE v. EMA „Veřejná služba — Zaměstnanci EMA — Umístění do dočasné výslužby — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Právo na slyšení — Porušení“

95

2016/C 048/108

Věc F-141/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2015 – Guittet v. Komise „Veřejná služba — Bývalý úředník — Sociální zabezpečení — Převzetí léčebných výloh — Správa lékařského spisu Komisí — Zásada řádné správy a povinnost jednat s náležitou péčí — Mimosmluvní odpovědnost Unie“

95

2016/C 048/109

Věc F-17/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 10. prosince 2015 – Jäger-Waldau v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící zpráva — Žádost o změnu — Zamítnutí“

96

2016/C 048/110

Věc F-34/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. prosince 2015 – De Loecker v. ESVČ „Veřejná služba — Zaměstnanci ESVČ — Dočasní zaměstnanci — Psychické obtěžování — Články 12a a 24 služebního řádu — Žádost o pomoc — Zamítnutí — Žádost o zahájení správního šetření — Právo na slyšení — Porušení“

96

2016/C 048/111

Věc F-88/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2015 – Bonazzi v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Povyšování za rok 2014 — Obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu — Seznam úředníků navržených na povýšení generálními ředitelstvími a útvary — Opomenutí žalobcova jména — Možnost napadnout seznam úředníků navržených na povýšení u smíšeného výboru pro povyšování — Nezaujetí stanoviska smíšeného výboru pro povyšování — Komparativní posouzení zásluh provedené samotným OOJ“

97

2016/C 048/112

Věc F-128/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Hodnotící zpráva za rok 2010 — Zpochybňování — Vnitřní řízení — Podmínky — Zpětvzetí — Žaloba — Právní zájem na podání žaloby — Neexistence — Přiměřená lhůta — Nedodržení — Zjevná nepřípustnost“

98

2016/C 048/113

Věc F-76/14: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. prosince 2015 – López Cabeza v. Komise „Veřejná služba — Všeobecné výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/248/13 — Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů — Nedostatečná známka ze zkoušek v hodnotícím středisku — Žaloba na neplatnost — Porušení oznámení o výběrovém řízení — Protiprávnost zkoušky“

98

2016/C 048/114

Věc F-118/14: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. prosince 2015 – Bärwinkel v. Rada „Veřejná služba — Úředníci — Reforma služebního řádu — Přechodná pravidla pro zařazení na určitý druh pracovního místa — Článek 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu — Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ — Rozhodnutí uznávající zvláštní odpovědnost některých úředníků — Nezařazení jména žalobce na první seznam 34 úředníků uznaných jako úředníků nesoucích zvláštní odpovědnost — Požadavky kladené na postup před zahájením soudního řízení — Neexistence stížnosti ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu — Článek 81 jednacího řádu“

99

2016/C 048/115

Věc F-136/14: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. prosince 2015 – Probst v. Komise „Veřejná služba — Odměna — Příspěvek za práci v zahraničí — Článek 4 přílohy VII služebního řádu — Bývalý parlamentní asistent — Rozhodnutí Komise přiznat příspěvek za práci v zahraničí bývalým parlamentním asistentům ode dne zveřejnění informace poskytnuté zaměstnancům — Zrušující rozsudky — Nové a podstatné skutečnosti — Časově omezený účinek — Překážka věci pravomocně rozsouzené — Správní rozhodnutí, která nabyla právní moci — Rovné zacházení“

100

2016/C 048/116

Věc F-24/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. prosince 2015 – Di Marzio v. Rada „Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Funkční skupina I — Překvalifikování smlouvy na smlouvu dočasného zaměstnance na dobu neurčitou v platové třídě AST 3, AST 4 či AST 5 anebo na smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou ve funkční skupině III — Články 2, 3a, 3b, 80 a 88 PŘOZ — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada řádné správy — Povinnost jednat s náležitou péčí — Žaloba, která je po právní stránce zcela zjevně neopodstatněná — Článek 81 jednacího řádu“

100

2016/C 048/117

Věc F-45/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. prosince 2015 – Van der Veen v. Europol „Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Dočasný zaměstnanec — Rozhodnutí 2009/371/SVV — Odmítnutí Europolu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou — Článek 81 jednacího řádu — Zjevně nepřípustná žaloba“

101

2016/C 048/118

Věc F-144/15: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2015 – ZZ v. EASA

102

2016/C 048/119

Věc F-30/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. prosince 2015 – Diamantopoulos v. ESVČ

102

2016/C 048/120

Věc F-58/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. prosince 2015 – FW v. Komise

102

2016/C 048/121

Věc F-129/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. prosince 2015 – Morin v. Komise

102


CS

 

Top