Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:013:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 13, 15. ledna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 13

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
15. ledna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

510. plenární zasedání EHSV ve dnech 16. a 17. ZÁŘÍ 2015

2016/C 013/1

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k současné uprchlické krizi

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

510. plenární zasedání EHSV ve dnech 16. a 17. ZÁŘÍ 2015

2016/C 013/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zkušenosti s SBA v USA a EU: osvědčené postupy pro inovativní činnost malých a středních podniků (stanovisko z vlastní iniciativy)

2

2016/C 013/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodinné podniky v Evropě jako zdroj budoucího růstu a lepších pracovních míst (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2016/C 013/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k digitálnímu zdraví – elektronické informace pro bezpečné užívání léčivých přípravků (stanovisko z vlastní iniciativy)

14

2016/C 013/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Státní podpora podniků: je účinná a efektivní? (stanovisko z vlastní iniciativy)

19

2016/C 013/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomika pro společné blaho: udržitelný ekonomický model zaměřený na sociální soudržnost (stanovisko z vlastní iniciativy)

26

2016/C 013/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Metoda Společenství pro demokratickou a sociální HMU (stanovisko z vlastní iniciativy)

33

2016/C 013/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zásady efektivních a spolehlivých systémů sociálních dávek (stanovisko z vlastní iniciativy)

40

2016/C 013/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Uznávání dovedností a kvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení – praktický příspěvek organizované občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

49

2016/C 013/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení výsledků vnitrostátních duálních systémů odborného vzdělávání (stanovisko z vlastní iniciativy)

57

2016/C 013/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Boj proti korupci v EU – reakce na obavy podniků a občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

63

2016/C 013/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy dlouhodobého inteligentního a udržitelného rozvoje evropského odvětví těžby v pobřežních vodách a jeho vztahy s námořními odvětvími v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

73

2016/C 013/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kulturní a tvůrčí odvětví – evropská výhoda, kterou je třeba využít v celosvětové hospodářské soutěži (stanovisko z vlastní iniciativy)

83

2016/C 013/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Programy rozvoje venkova – záplatová řešení nebo první zárodky oživení ekonomiky? (stanovisko z vlastní iniciativy)

89

2016/C 013/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Význam obchodu se zemědělskými produkty pro budoucí rozvoj zemědělství a farmářství v EU v kontextu zajišťování dodávek potravin na celosvětové úrovni (stanovisko z vlastní iniciativy)

97

2016/C 013/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální inovace, navazování kontaktů a digitální komunikace (stanovisko z vlastní iniciativy)

104

2016/C 013/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální dumping v evropském odvětví civilního letectví (stanovisko z vlastní iniciativy)

110

2016/C 013/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kyberaktivismus a organizace občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

116

2016/C 013/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Revize dohody o přidružení mezi EU a Mexikem (stanovisko z vlastní iniciativy)

121

2016/C 013/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zemědělství, venkovské oblasti a udržitelný rozvoj v zemích Východního partnerství (stanovisko z vlastní iniciativy)

128

2016/C 013/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k úmluvě MOP proti genderově podmíněnému násilí na pracovišti (stanovisko z vlastní iniciativy)

138

2016/C 013/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Akty v přenesené pravomoci (dodatkové stanovisko)

145

2016/C 013/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vytvoření finančního ekosystému pro sociální podniky (průzkumné stanovisko)

152

2016/C 013/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopady digitalizace na odvětví služeb a zaměstnanost ve vztahu k průmyslové změně (průzkumné stanovisko)

161

2016/C 013/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Integrovaná politika EU v oblasti letectví (průzkumné stanovisko)

169

2016/C 013/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnitřní trh mezinárodní nákladní silniční dopravy – sociální dumping a kabotáž (průzkumné stanovisko na žádost lucemburského předsednictví)

176

2016/C 013/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy a k tématu Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie

183


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

510. plenární zasedání EHSV ve dnech 16. a 17. ZÁŘÍ 2015

2016/C 013/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků – agenda EU (COM(2015) 215 final)

192

2016/C 013/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění) (COM(2015) 294 final – 2015/0133 (COD))

201

2016/C 013/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území (průběžný program) (COM(2015)177 final – 2015/0093 (COD))

203


CS

 

Top