Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 346, 19. října 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 346

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 58
19. října 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 346/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 346/02

Věc C-296/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) dne 18. června 2015 – Medisanus d. o. o. v. Splošna Bolničnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Věc C-341/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichts Wien (Rakousko) dne 8. července 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Věc C-360/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 13. července 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV

4

2015/C 346/05

Věc C-366/15: Žaloba podaná dne 14. července 2015 – Evropská komise v. Rumunsko

5

2015/C 346/06

Věc C-390/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Trybunał Konstytucyjny (Polsko) dne 20. července 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Věc C-391/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španělsko) dne 20. července 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a další v. Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Věc C-416/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 29. července 2015 – Selena România Srl v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Věc C-419/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 30. července 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Věc C-420/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgie) dne 30. července 2015 – trestní řízení proti  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Věc C-437/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. srpna 2015 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 4. června 2015 ve věci T-222/14, Deluxe Laboratories v. OHIM (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Věc C-455/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varbergs tingsrätt (Švédsko) dne 28. srpna 2015 – P v. Q

11

2015/C 346/13

Věc C-459/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. srpna 2015 společností Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. června 2015 ve věci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction v. Rada

11

 

Tribunál

2015/C 346/14

Věc T-446/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. Komise „Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka trifluralin — Nezařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Nařízení (ES) č. 33/2008 — Zkrácený postup pro posuzování — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada zákazu diskriminace — Proporcionalita“

13

2015/C 346/15

Věc T-234/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Amitié v. Komise „Rozhodčí doložka — Dotace — Finanční podpora — Pozastavení platby — Návrh na vrácení přiznaných výdajů — Náhrada škody — Úroky z prodlení — Oznámení o dluhu — Smluvní odpovědnost — Vzájemný návrh“

13

2015/C 346/16

Věc T-503/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Režim jednotné platby — Klíčové kontroly — Sekundární kontroly“

15

2015/C 346/17

Věc T-564/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Ministry of Energy of Iran v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Íránu s cílem zamezit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Nesprávné posouzení — Porušení základních práv — Proporcionalita“

15

2015/C 346/18

Věc T-577/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – NIOC a další v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Iránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Infrastátní entita — Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Uvedení a volba právního základu — Pravomoc Rady — Zásada předvídatelnosti unijních aktů — Pojem, přidružená entita — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Právo vlastnit majetek“

16

2015/C 346/19

Věc T-82/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Panasonic a MT Picture Display v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Právo na obhajobu — Důkaz o účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Přiměřenost — Pokuty — Soudní přezkum v plné jurisdikci“

17

2015/C 346/20

Věc T-84/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Samsung SDI a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Doba trvání protiprávního jednání — Spolupráce v průběhu správního řízení — Sdělení o spolupráci z roku 2006 — Snížení pokuty — Výpočet výše pokuty — Zohlednění tržeb podniků dle kritéria místa dodání — Zohlednění průměrné hodnoty tržeb vykázaných za dobu trvání protiprávního jednání“

18

2015/C 346/21

Věc T-91/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – LG Electronics v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku k tíži mateřské společnosti — Rovné zacházení — Metoda výpočtu výše pokuty — Zohlednění hodnoty tržeb z katodových trubic prostřednictvím zpracovaných výrobků — Promlčecí lhůta — Proporcionalita — Délka správního řízení“

19

2015/C 346/22

Věc T-92/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Philips v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Celosvětový trh katodových elektronek pro televizory a počítačové obrazovky — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu produkce — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání společného podniku mateřské společnosti — Rovné zacházení — Metoda pro výpočet pokuty — Zohlednění hodnoty prodejů katodových elektronek ve zpracovaných produktech — Zohlednění průměrné hodnoty prodejů v době protiprávního jednání — Zohlednění celkového obratu skupiny — Proporcionalita — Délka správního řízení“

20

2015/C 346/23

Věc T-104/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Toshiba v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a produkce — Důkaz o účasti na kartelové dohodě — Jediné a trvající protiprávní jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání — Společná kontrola — Pokuty — Plná jurisdikce“

21

2015/C 346/24

Věc T-245/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Režim jednotné platby — Klíčové kontroly — Sekundární kontroly — Články 51, 53, 73 a 73a nařízení (ES)č. 796/2004“

22

2015/C 346/25

Věc T-346/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Řecko v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Opatření pro rozvoj venkova — Agroenvironmentální opatření — Přiměřenost kontrol — Paušální finanční opravy“

22

2015/C 346/26

Věc T-525/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (Kabelky) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění“

23

2015/C 346/27

Věc T-526/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent (kabelky) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor) Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění“

24

2015/C 346/28

Věc T-714/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2015 – Gold Crest v. OHIM (MIGHTY BRIGHT) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MIGHTY BRIGHT — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

25

2015/C 346/29

Věc T-168/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Pérez Gutiérrez v. Komise „Mimosmluvní odpovědnost — Veřejné zdraví — Směrnice 2001/37/ES — Výroba, prezentace a prodej tabákových výrobků — Barevné fotografie, které Komise navrhla jako zdravotní varování na baleních tabákových výrobků — Rozhodnutí 2003/641/ES — Nedovolené použití podobizny zemřelé osoby — Osobní újma vdovy zemřelé osoby“

25

2015/C 346/30

Věc T-225/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – iNET24 Holding v. OHIM (IDIRECT24) „Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka IDIRECT24 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

26

2015/C 346/31

Věc T-254/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. září 2015 – Warenhandelszentrum v. OHIM (NEW MAX) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství NEW MAX — Starší obrazová ochranná známka Společenství MAX — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2015/C 346/32

Věc T-278/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Dairek Attoumi v. OHIM – Diesel (DIESEL) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství DIESEL — Starší mezinárodní slovní ochranná známka DIESEL — Důvod neplatnosti — Užívání označení s rozlišovací způsobilostí — Nebezpečí záměny — Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkaz o skutečném užívání — Přerušení správního řízení“

28

2015/C 346/33

Věc T-530/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Verein StHD v. OHIM (Zobrazení černé stužky) „Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující černou stužku — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2015/C 346/34

Věc T-584/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – Inditex v. OHIM – Ansell (ZARA) „Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství ZARA — Skutečné používání — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“

29

2015/C 346/35

Věc T-660/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2015 – SV Capital v. EBA „Hospodářská a měnová politika — Žádost o zahájení šetření údajného porušení unijního práva — Rozhodnutí EBA — Rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu — Uplatnění i bez návrhu — Nepříslušnost autora aktu k jeho přijetí — Žaloba na neplatnost — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Částečná nepřípustnost“

30

2015/C 346/36

Věc T-344/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 1. září 2015 – Francie v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty předané francouzskými orgány Komisi v rámci postupu upraveného ve směrnici 98/34/ES — Námitka Francie proti zpřístupnění dokumentů — Rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů třetí osobě — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris — Zvážení zájmů“

30

2015/C 346/37

Věc T-367/15: Žaloba podaná dne 9. července 2015 – Renfe-Operadora v. OHIM (AVE)

31

2015/C 346/38

Věc T-472/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. srpna 2015 Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) proti rozsudku vydanému dne 3. června 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-78/14, Gross v. ESVČ

32

2015/C 346/39

Věc T-478/15: Žaloba podaná dne 21. srpna 2015 – Rumunsko v. Komise

33

2015/C 346/40

Věc T-501/15: Žaloba podaná dne 31. srpna 2015 – Nizozemsko v. Komise

35

2015/C 346/41

Věc T-502/15: Žaloba podaná dne 1. září 2015 – Španělsko v. Komise

36

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 346/42

Věc F-28/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. září 2015 – De Loecker v. ESVČ „Veřejná služba — Zaměstnanci ESVČ — Dočasný zaměstnanec — Vedoucí delegace ve třetí zemi — Ztráta důvěry — Převedení do sídla ESVČ — Předčasné ukončení pracovní smlouvy — Výpověď — Odůvodnění rozhodnutí — Článek 26 služebního řádu — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut“

38

2015/C 346/43

Věc F-9/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. září 2015 – Verhelst v. EMA

38


 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikovaná nová autentické verze.

Top