Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 230, 14. července 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 230

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
14. července 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

503. plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. Prosince 2014

2015/C 230/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí (průzkumné stanovisko na žádost řeckého předsednictví)

1

2015/C 230/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie EU pro alpský region (průzkumné stanovisko)

9

2015/C 230/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kapacita letišť v EU (průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

17

2015/C 230/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dokončení HMU – úloha daňové politiky (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2015/C 230/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny v evropském obalovém průmyslu (stanovisko z vlastní iniciativy)

33

2015/C 230/06

Stanovisko Evropského hosapodářského a sociálního výboru k tématu „Vliv dřevozpracujícího průmyslu na uhlíkovou bilanci“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

39

2015/C 230/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský film v digitální éře (stanovisko z vlastní iniciativy)

47

2015/C 230/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Občanská společnost v Rusku (stanovisko z vlastní iniciativy)

52


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

503. plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. Prosince 2014

2015/C 230/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Výzkum a inovace jako zdroj růstu v budoucnu COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final

59

2015/C 230/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti COM(2014) 368 final

66

2015/C 230/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán EU COM(2014) 392 final

72

2015/C 230/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU COM(2014) 449 final

77

2015/C 230/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 COM(2014) 332 final

82

2015/C 230/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví COM(2014) 445 final, ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu COM(2014) 398 final a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)

91

2015/C 230/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelený akční plán pro malé a střední podniky – Umožnit malým a středním podnikům proměnit výzvy v oblasti životního prostředí na obchodní příležitosti COM(2014) 440 final a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst COM(2014) 446 final

99

2015/C 230/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Lepší informovanost o situaci díky posílené spolupráci mezi orgány námořního dohledu: další kroky v rámci společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU COM(2014) 451 final

107

2015/C 230/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (sdělení) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD)

117

2015/C 230/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)

118

2015/C 230/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění) COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD

119

2015/C 230/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 COM(2014) 614 final – 2014/0285 (COD)

120

2015/C 230/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění) COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění) COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)

122

2015/C 230/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění) COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)

123

2015/C 230/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění) COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)

124

2015/C 230/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění) COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)

125

2015/C 230/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění) COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)

127

2015/C 230/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (kodifikované znění) (COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD))

128

2015/C 230/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD)

129


CS

 

Top