EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:127:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 127, 20. dubna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 127

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
20. dubna 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 127/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 127/02

Věc C-651/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Lb Group Ltd v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové zadávací řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita“

2

2015/C 127/03

Věc C-652/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. února 2015 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Cagliari – Itálie) – trestní řízení proti Mirkovi Sabaovi „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita“

3

2015/C 127/04

Věc C-86/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Španělsko) – Marta León Medialdea v. Ayuntamiento de Huetor Vega „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou ve veřejném sektoru — Ustanovení 3 bod 1 — Pojem, zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou‘ — Ustanovení 5 bod 1 — Opatření zaměřená na předcházení zneužívání po sobě jdoucích smluv na dobu určitou — Sankce — Překvalifikování pracovního poměru na dobu určitou na nestálou pracovní smlouvu na dobu neurčitou — Nárok na náhradu“

3

2015/C 127/05

Věc C-457/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. února 2015 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Cagliari – Itálie) – trestní řízení proti Claudii Concu, Isabelle Melis „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové zadávací řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita“

4

2015/C 127/06

Věc C-478/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. února 2015 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Cagliari – Itálie) – trestní řízení proti Robertovi Sidduovi „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Změna uspořádání systému koncesí sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než předchozí koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita“

5

2015/C 127/07

Věc C-480/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Società Sogno di Tolosa Ltd a další v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu — Totožné předběžné otázky — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Vnitrostátní právní úprava — Reorganizace systému koncesí prostřednictvím časového sladění konce platnosti koncesí — Nové koncesní řízení — Koncese s kratší dobou platnosti než dřívější koncese — Omezení — Naléhavé důvody obecného zájmu — Proporcionalita“

5

2015/C 127/08

Věc C-57/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. února 2014 společností Recaro Holding GmbH, dříve Recaro Beteiligungs-GmbH proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. listopadu 2013 ve věci T-524/12, Recaro Holding GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

6

2015/C 127/09

Věc C-320/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. července 2014 společností Asos plc proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 29. dubna 2014 ve věci T-647/11, Asos plc v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

6

2015/C 127/10

Věc C-370/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2014 společností Argo Group International Holdings Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 20. května 2014 ve věci T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

7

2015/C 127/11

Věc C-594/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 22. prosince 2015 – Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar jako správce podstaty v úpadkovém řízení na majetek společnosti Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Věc C-2/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 7. ledna 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Věc C-7/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Essen (Německo) dne 12. ledna 2015 – trestní řízení proti Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Věc C-19/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 19. ledna 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. v. Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Věc C-25/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapest Környéki Törvényszék (Maďarsko) dne 21. ledna 2015 – trestní řízení proti Istvánu Baloghovi

10

2015/C 127/16

Věc C-38/15: Žaloba podaná dne 2. února 2015 – Evropská komise v. Španělské království

10

2015/C 127/17

Věc C-44/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 5. února 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main v. Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Věc C-82/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2015 společností PP Nature-Balance Lizenz GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. prosince 2014 ve věci T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH v. Evropská komise

11

2015/C 127/19

Věc C-93/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2015 Banco Privado Português, S.A., v likvidaci, a Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A., v likvidaci, proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. prosince 2014 ve věci T-487/11, Banco Privado Português a Massa Insolvente do Banco Privado Português v. Komise

13

2015/C 127/20

Věc C-94/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2015 společností Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. prosince 2014 ve věci T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG v. Komise

14

2015/C 127/21

Věc C-100/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2015 sdružením Netherlands Maritime Technology Association, dříve Scheepsbouw Nederland, proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. prosince 2014 ve věci T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association v. Evropská komise

15

2015/C 127/22

Věc C-124/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. ledna 2015 – Evropská komise v. Italská republika

16

 

Tribunál

2015/C 127/23

Věc T-366/11 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. března 2015 – Bial-Portela v. OHIM – Isdin (ZEBEXIR) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ZEBEXIR — Starší slovní ochranná známka Společenství ZEBINIX — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

17

2015/C 127/24

Věc T-496/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. března 2015 – Spojené království v. ECB „Hospodářská a měnová politika — ECB — Žaloba na neplatnost — Rámec politiky Eurosystému v oblasti dohledu — Napadnutelný akt — Přípustnost — Dohled nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry — Požadavek, aby systémy zúčtování prostřednictvím ústřední protistrany byly umístěny v členském státě Eurosystému — Pravomoc ECB“

18

2015/C 127/25

Věc T-41/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2015 – LS Fashion v. OHIM – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství L’Wren Scott — Starší národní slovní ochranná známka LOREN SCOTT — Relativní důvod pro zamítnutí — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

19

2015/C 127/26

Věc T-188/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. února 2015 – Breyer v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Spisy účastníka řízení předložené Rakouskou republikou v řízení pro nesplnění povinnosti před Soudním dvorem — Odepření přístupu“

19

2015/C 127/27

Věc T-377/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. února 2015 – Spa Monopole v. OHIM – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OLEOSPA — Starší slovní ochranné známky Beneluxu SPA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b), nařízení (ES) č. 207/2009“

20

2015/C 127/28

Věc T-572/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. března 2015 – Nissan Jidosha v. OHIM (CVTC) „Ochranná známka Společenství — Žádost o obnovu zápisu obrazové ochranné známky Společenství CVTC — Částečné obnovení — Článek 47 nařízení (ES) č. 207/2009“

21

2015/C 127/29

Věc T-45/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. března 2015 – Rose Vision et Seseña v. Komise „Rozhodčí doložka — Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) — Dohody o dotaci týkající se projektů FIRST, FutureNEM a sISI — Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Překvalifikování žaloby — Přípustnost — Pozastavení plateb — Lhůta pro oznámení zprávy o auditu — Poskytování informací třetím osobám“

22

2015/C 127/30

Věc T-227/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2015 – Bayer Intellectual Property v. OHIM – Interhygiene (INTERFACE) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství INTERFACE — Starší slovní ochranná známka Společenství Interfog — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Totožnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 207/2009“

22

2015/C 127/31

Věc T-430/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2015 – EHSV v. Achab „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odměny — Příspěvek za práci v zahraničí — Naturalizace — Článek 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy VII služebního řádu — Vracení přeplatků — Článek 85 první pododstavec služebního řádu“

23

2015/C 127/32

Spojené věci T-492/13 a T-493/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. března 2015 – Schmidt Spiele v. OHIM (Vyobrazení desek pro společenské hry) „Ochranná známka Společenství — Přihlášky obrazových ochranných známek Společenství představujících desky pro společenské hry — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009“

24

2015/C 127/33

Věc T-543/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. března 2015 – Three-N-Products v. OHIM – Munindra (PRANAYUR) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PRANAYUR — Starší slovní ochranná známka Společenství AYUR a starší obrazové ochranné známky Společenství Ayur, Ayur Naturals Herbals a Aanb — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

24

2015/C 127/34

Věc T-558/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. března 2015 – FSA v. OHIM – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka FSA K-FORCE — Starší slovní ochranná známka Společenství FORCE-X — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

25

2015/C 127/35

Věc T-106/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2015 – Universal Utility International v. OHIM (Greenworld) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Greenworld — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2015/C 127/36

Věc T-505/14: Usnesení Tribunálu ze dne 23. února 2015 – Seven for all mankind v. OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SEVEN FOR ALL MANKIND — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka Seven — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Zjevně neopodstatněná žaloba“

26

2015/C 127/37

Věc T-812/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. února 2015 – BPC Lux 2 a další v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Finanční odvětví — Podpora poskytnutá v rámci restrukturalizace banky — Rozhodnutí nevznášet námitky — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

27

2015/C 127/38

Věc T-826/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 27. února 2015 – Španělsko v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Režim korporační daně umožňující podnikům, kteří jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat finanční goodwill vzniklý nabytím nepřímých podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a kterým se nařizuje její navrácení — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris — Neexistence naléhavosti“

28

2015/C 127/39

Věc T-633/14: Žaloba podaná dne 18. srpna 2014 – Monster Energy v. OHIM (Znázornění mírového symbolu)

28

2015/C 127/40

Věc T-666/14: Žaloba podaná dne 16. září 2014 – Monster Energy v. OHIM (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Věc T-789/14: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2014 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v. OHIM – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Věc T-851/14: Žaloba podaná dne 26. prosince 2014 – Slovak Telekom v. Komise

30

2015/C 127/43

Věc T-47/15: Žaloba podaná dne 2. února 2015 – Německo v. Komise

31

2015/C 127/44

Věc T-78/15: Žaloba podaná dne 16. února 2015 – Mudhook Marketing v. OHIM (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Věc T-80/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2015 Luigim Macchiou proti usnesení vydanému dne 12. prosince 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-63/11 RENV, Macchia v. Komise

33

2015/C 127/46

Věc T-83/15: Žaloba podaná dne 20. února 2015 – Swatch v. OHIM – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Věc T-91/15: Žaloba podaná dne 19. února 2015 – AEDEC v. Komise

34

2015/C 127/48

Věc T-93/15: Žaloba podaná dne 20. února 2015 – Navitar v. OHIM – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Věc T-95/15: Žaloba podaná dne 20. února 2015 – Printeos a další v. Komise

36

2015/C 127/50

Věc T-96/15: Žaloba podaná dne 26. února 2015 – Mozzetti v. OHIM – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Věc T-97/15: Žaloba podaná dne 26. února 2015 – Mozzetti v. OHIM – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Věc T-582/10: Usnesení Tribunálu ze dne 18. února 2015 – Acron a Dorogobuzh v. Rada

39

2015/C 127/53

Věc T-207/14: Usnesení Tribunálu ze dne 27. ledna 2015 – Aluwerk Hettstedt v. ECHA

39

2015/C 127/54

Věc T-208/14: Usnesení Tribunálu ze dne 27. ledna 2015 – Richard Anton v. ECHA

39

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 127/55

Věc F-15/15: Žaloba podaná dne 26. ledna 2015 – ZZ v. Evropská komise

40

2015/C 127/56

Věc F-17/15: Žaloba podaná dne 2. února 2015 – ZZ v. Komise

40

2015/C 127/57

Věc F-20/15: Žaloba podaná dne 3. února 2015 – ZZ v. Komise

41

2015/C 127/58

Věc F-21/15: Žaloba podaná dne 5. února 2015 – ZZ v. Výbor regionů

41

2015/C 127/59

Věc F-22/15: Žaloba podaná dne 6. února 2015 – ZZ v. Parlament

42

2015/C 127/60

Věc F-23/15: Žaloba podaná dne 9. února 2015 – ZZ v. Komise

42

2015/C 127/61

Věc F-24/15: Žaloba podaná dne 11. února 2015 – ZZ v. Rada

43

2015/C 127/62

Věc F-26/15: Žaloba podaná dne 16. února 2015 – ZZ v. Parlament

44

2015/C 127/63

Věc F-27/15: Žaloba podaná dne 16. února 2015 – ZZ a další v. Rada

44


CS

 

Top