EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:431:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 431, 1. prosince 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 431

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
1. prosince 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 431/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

2014/C 431/02

Složení přísahy nového člena Soudního dvora

2

2014/C 431/03

Volba předsedů senátů složených ze tří soudců

2

2014/C 431/04

Rozhodnutí přijatá Soudním dvorem na jeho všeobecné schůzi dne 14. října 2014

2

2014/C 431/05

Seznamy pro účely sestavení soudních kolegií

3

2014/C 431/06

Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 107 jednacího řádu Soudního dvora

4

2014/C 431/07

Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 193 jednacího řádu Soudního dvora

4

2014/C 431/08

Jmenování prvního generálního advokáta

4


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 431/09

Věc C-488/13: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okražen sad - Targovište - Bulharsko) — „Parva Investicionna Banka“ AD, „UniKredit Bulbank“ AD, „Sijk Faundejšan“ LLS v. „Ear Proparti Developmant — v nesastojatelnost“ AD, Sindik na „Ear Proparti Developmant — v nesastojatelnost“ AD „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1896/2006 — Pojem ‚nesporné peněžní nároky‘ — Úpadkové řízení — Mimosoudní titul týkající se sporné pohledávky — Návrh na exekuci uspokojením z majetkové podstaty založený na takovémto titulu — Případ, který nespadá do působnosti nařízení č. 1896/2006 — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

5

2014/C 431/10

Věc C-521/13 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. září 2014 — Think Schuhwerk GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 1 písm. b) — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Červená zakončení tkaniček do bot — Článek 122 jednacího řádu Tribunálu — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“

6

2014/C 431/11

Věc C-199/14: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 25. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – János Kárász v. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Řízení o předběžné otázce — Článek 17 Listiny základních práv Evropské unie — Uplatňování unijního práva — Nedostatek — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“

6

2014/C 431/12

Věc C-204/14: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 4. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Maďarsko) — István Tivadar Szabó v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Obchodní společnost, která nahromadila daňový dluh — Člen vedení této společnosti, který nemůže být přijat do funkce člena vedení v jiné společnosti — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nepoužitelnost ustanovení unijního práva, jejichž výklad je požadován — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora — Otázky hypotetické povahy — Zjevná nepřípustnost“

7

2014/C 431/13

Věc C-387/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajowa Izba Odwoławcza (Polsko) dne 14. srpna 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o v. Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Věc C-397/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polsko) dne 20. srpna 2014 – Polkomtel Sp. z o.o. v. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Věc C-400/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2014 Basic AG Lebensmittelhandel proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 26. června 2014 ve věci T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

9

2014/C 431/16

Věc C-404/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 25. srpna 2014 — Marie Matoušková, soudní komisařka v dědickém řízení/Misha Martinus a Elisabeth Jekaterina Martinus, zastoupení Davidem Sedlákem, jako opatrovníkem; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Věc C-405/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 25. srpna 2014 — PST CLC a.s. v. Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Věc C-406/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polsko) dne 27. srpna 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu v. Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Věc C-416/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Itálie) dne 3. září 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA v. Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Věc C-425/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itálie) dne 17. září 2014 — Impresa Edilux srl, jako zástupkyně ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Věc C-426/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 18. září 2014 — Heart Life Croce Amica Srl v. Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Věc C-432/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de prud'hommes de Paris (Francie) dne 22. září 2014 — David Van der Vlist v. Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Věc C-386/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. září 2014 — Evropská komise v. Kyperská republika

16

2014/C 431/24

Věc C-93/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Navarra - Španělsko) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Věc C-130/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. září 2014 — Evropská komise v. Belgické království

16

2014/C 431/26

Věc C-279/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hannover — Německo) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken v. TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Věc C-316/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim - Německo) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Věc C-337/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim — Německo) — Elvira Mandl, Helmut Mandl v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Věc C-364/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim - Německo) — Annette Lorch, Kurt Lorch v. Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Věc C-365/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim - Německo) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler v. Condor Flugdienst GmbH

17

 

Tribunál

2014/C 431/31

Věc T-453/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. října 2014 — Szajner v. OHIM — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství LAGUIOLE — Starší francouzská obchodní firma Forge de Laguiole — Článek 53 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“

18

2014/C 431/32

Věc T-268/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. října 2014 — Itálie v. Komise „Nevykonání rozsudku Soudního dvora určujícího nesplnění povinnosti státem — Penále — Rozhodnutí o úhradě penále — Povinnost vymáhání — Podniky v úpadkovém řízení — Předmět dotčeného úpadkového řízení — Náležitá péče — Důkazní břemeno“

19

2014/C 431/33

Věc T-405/10: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2014 — Justice & Environment v. Komise „Sbližování právních předpisů — Záměrné uvolňování GMO do životního prostředí — Autorizační postup — Žádost o vnitřní přezkum — Zrušení napadených nebo dotčených rozhodnutí — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

19

2014/C 431/34

Věc T-354/12: Usnesení Tribunálu ze dne 17. října 2014 — Afepadi a další v. Komise „Žaloba na neplatnost — Zdravotní tvrzení používaná při označování potravin a v související reklamě — Nařízení (EU) č. 432/2012 — Body 11, 14 a 17 odůvodnění — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

20

2014/C 431/35

Věc T-59/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 7. října 2014 — BT v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Neobnovení smlouvy — Článek 76 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu“

20

2014/C 431/36

Věc T-83/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2014 — BS v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Článek 73 služebního řádu — Pravidla o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání — Zásada kolegiality — Právní charakter sporu — Stupeň tělesného a duševního poškození — Částečně zjevně nepřípustný a částečně zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

21

2014/C 431/37

Věc T-230/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2014 — HTC Sweden v. OHIM — Vermop Salmon (TWISTER) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

22

2014/C 431/38

Věc T-497/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2014 — Boston Scientific Neuromodulation v. OHIM (PRECISION SPECTRA) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PRECISION SPECTRA — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisná povaha — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba, která je částečně zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádá jakýkoli právní základ“

22

2014/C 431/39

Věc T-583/13: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts v. Komise „Žaloba na neplatnost — Léčivé přípravky pro pediatrické použití — Nařízení (ES) č. 1901/2006 — Článek 37 — Prodloužení doby trvání výhradního práva na trhu pro nepatentované léčivé přípravky pro vzácná onemocnění — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

23

2014/C 431/40

Věc T-286/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Národní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad právních účinků — Fumus boni juris“

23

2014/C 431/41

Věc T-287/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Schaeffler Technologies v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Národní podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

24

2014/C 431/42

Věc T-288/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Energiewerke Nord v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

24

2014/C 431/43

Věc T-294/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Klemme v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

25

2014/C 431/44

Věc T-295/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Autoneum Germany v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise zahájit formální přezkumné řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

25

2014/C 431/45

Věc T-296/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Erbslöh v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Národní podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

26

2014/C 431/46

Věc T-297/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Walter Klein v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Národní podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

26

2014/C 431/47

Věc T-298/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Erbslöh Aluminium v. Komise „Předběžné opatření — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise zahájit formální vyšetřovací řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“)

27

2014/C 431/48

Věc T-300/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Fricopan Back v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

27

2014/C 431/49

Věc T-301/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. září 2014 — Michelin Reifenwerke v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Fumus boni juris“

28

2014/C 431/50

Věc T-521/14: Žaloba podaná dne 4. července 2014 — Švédsko v. Komise

28

2014/C 431/51

Věc T-642/14: Žaloba podaná dne 29. dubna 2014 — JP Divver Holding Company v. OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Věc T-660/14: Žaloba podaná dne 12. září 2014 — SV Capital v. EBA

29

2014/C 431/53

Věc T-670/14: Žaloba podaná dne 19. září 2014 — Milchindustrie-Verband a Deutscher Raiffeisenverband v. Komise

30

2014/C 431/54

Věc T-681/14: Žaloba podaná dne 18. září 2014 – El-Qaddafi v. Rada

31

2014/C 431/55

Věc T-682/14: Žaloba podaná dne 19. září 2014 — Mylan Laboratories a Mylan v. Komise

32

2014/C 431/56

Věc T-683/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2014 Rhysem Morganem proti rozsudku vydanému dne 8. července 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-26/13, Morgan v. OHIM

33

2014/C 431/57

Věc T-684/14: Žaloba podaná dne 19. září 2014 — Krka v. Komise

34

2014/C 431/58

Věc T-685/14: Žaloba podaná dne 18. září 2014 — EEB v. Komise

35

2014/C 431/59

Věc T-689/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. září 2014 Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) proti rozsudku vydanému dne 2. července 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-63/13, Psarras v. ENISA

36

2014/C 431/60

Věc T-690/14: Žaloba podaná dne 19. září 2014 — Sony Computer Entertainment Europe v. OHIM — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Věc T-701/14: Žaloba podaná dne 22. září 2014 — Niche Generics v. Komise

38

2014/C 431/62

Věc T-713/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 — IPSO v. ECB

39

2014/C 431/63

Věc T-714/14: Žaloba podaná dne 8. října 2014 — Bonney v. OHIM — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Věc T-715/14: Žaloba podaná dne 9. října 2014 — NK Rosneft a další v. Rada

40

2014/C 431/65

Věc T-718/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 — Hong Kong Group v. OHIM — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Věc T-721/14: Žaloba podaná dne 13. října 2014 — Belgie v. Komise

42

2014/C 431/67

Věc T-725/14: Žaloba podaná dne 14. října 2014 — Aalberts Industries v. Komise a Soudní dvůr Evropské unie

43

2014/C 431/68

Věc T-727/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. OHIM — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Věc T-728/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition v. OHIM — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Věc T-592/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2014 — Ratioparts-Ersatzteile v. OHIM — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Věc T-622/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2014 — Ratioparts-Ersatzteile v. OHIM — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Věc T-706/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. října 2014 — Tui Deutschland v. OHIM — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Věc T-370/14: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2014 — Petropars a další v. Rada

46

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 431/74

Věc F-23/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. října 2014 — AY v. Rada „Veřejná služba — Úředníci — Vrácení věci Soudu po zrušení rozsudku — Povyšování — Povyšovací období 2010 — Komparativní zvážení zásluh — Rozhodnutí o nepovýšení žalobce“

47

2014/C 431/75

Věc F-86/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. října 2014 – van de Water v. Parlament „Veřejná služba — Práva a povinnosti úředníka — Prohlášení o úmyslu vykonávat profesní činnost po ukončení výkonu funkce — Článek 16 služebního řádu — Slučitelnost s legitimními zájmy orgánu — Zákaz“

47

2014/C 431/76

Věc F-59/14: Žaloba podaná dne 24. června 2014 — ZZ v. Evropská komise

48

2014/C 431/77

Věc F-75/14: Žaloba podaná dne 31. července 2014 — ZZ v. Entreprise commune ECSEL

48

2014/C 431/78

Věc F-87/14: Žaloba podaná dne 1. září 2014 — ZZ v. Rada

49

2014/C 431/79

Věc F-98/14: Žaloba podaná dne 29. září 2014 — ZZ v. Rada

50


CS

 

Top