Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 380, 27. října 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 380

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
27. října 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 380/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 380/02

Věc C-372/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdom v Prešove (Slovensko) dne 1. srpna 2014 – Provident Financial s. r. o. v. Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Věc C-398/14: Žaloba podaná dne 20. srpna 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika

3

2014/C 380/04

Věc C-402/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Efeteio Athinon (Řecko) dne 22. srpna 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia v. Elliniko Dimosio

4

 

Tribunál

2014/C 380/05

Věc T-170/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Komise v. ID FOS Research „Rozhodčí doložka — Smlouva o finančním příspěvku týkající se projektů v oblasti průmyslových a obráběcích technologií — Vrácení části vyplacených částek — Úroky z prodlení“

5

2014/C 380/06

Věc T-425/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Řecko v. Komise „Státní podpora — Řecká kasina — Režim stanovící 80 % odvod ze vstupného v různé výši — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem — Pojem ‚státní podpora‘ — Výhoda“

5

2014/C 380/07

Věc T-443/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Gold East Paper a Gold Huasheng Paper v. Rada „Dumping — Dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Číny — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Lhůta pro přijetí rozhodnutí o tomto statusu — Pečlivý a nestranný přezkum — Právo na obhajobu — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada řádné správy — Důkazní břemeno — Újma — Určení ziskového rozpětí — Definice dotčeného výrobku — Výrobní odvětví Společenství — Příčinná souvislost“

6

2014/C 380/08

Věc T-444/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Gold East Paper a Gold Huasheng Paper v. Rada „Subvence — Dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Číny — Metoda — Výpočet výhody — Zjevně nesprávné posouzení — Specifičnost — Doba amortizace — Zvýhodněné daňové režimy — Vyrovnávací opatření — Újma — Určení ziskového rozpětí — Definice dotčeného výrobku — Výrobní odvětví Společenství — Příčinná souvislost“

7

2014/C 380/09

Věc T-450/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Galileo International Technology v. OHIM – ESA a Komise (GALILEO) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství GALILEO — Starší slovní ochranné známka Společenství GALILEO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami“

8

2014/C 380/10

Věc T-536/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Aroa Bodegas v. OHIM OHMI – Bodegas Muga (aroa) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství aroa — Starší národní obrazová ochranná známka Aro — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Částečné zamítnutí přihlášky“

8

2014/C 380/11

Věc T-127/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – El Corte Inglés v. OHIM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PRO OUTDOOR — Starší obrazová ochranná známka Společenství OUTDOOR garden barbecue camping — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Předmět sporu před odvolacím senátem — Článek 60 a čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009“

9

2014/C 380/12

Věc T-185/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2014 – Continental Wind Partners v. OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) „Ochranná známka Společenství — Řízení o námitce — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství CONTINENTAL WIND PARTNERS — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka Continental — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Částečné zamítnutí zápisu“

10

2014/C 380/13

Věc T-112/11: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. Komise „Žaloba na neplatnost — Zápis chráněného zeměpisného označení — ‚Edam Holland‘ — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

10

2014/C 380/14

Věc T-113/11: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. Komise „Žaloba na neplatnost — Zápis chráněného zeměpisného označení — ‚Gouda Holland‘ — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

11

2014/C 380/15

Věc T-261/12: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon v. Komise „Žaloba na náhradu škody — Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Posílení institucionální kapacity Komise při ochraně hospodářské soutěže v Republice Srbsko — Zamítnutí nabídky uchazeče — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

12

2014/C 380/16

Věc T-336/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2014 – Borghezio v. Parlament „Žaloba na neplatnost — Prohlášení předsedy Evropského parlamentu na plenárním zasedání, kterým informoval shromáždění o vyloučení evropského poslance z politické skupiny, jejímž je členem — Akt, který nelze napadnout žalobou — Zjevně nepřípustná žaloba“

12

2014/C 380/17

Věc T-386/13: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – Kėdainių rajono Okainių a další v. Rada a Komise „Žaloba na neplatnost — Společná zemědělská politika — Režimy přímých podpor pro zemědělce — Povolení vyplácení doplňkových vnitrostátních přímých plateb v Litvě v průběhu roku 2012 — Lhůta k podání žaloby — Počátek — Nepřípustnost — Námitka protiprávnosti“

13

2014/C 380/18

Věc T-538/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2014 – Verein Natura Havel a Vierhaus v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Výzva dopisem zaslaná v řízení o nesplnění povinnosti týkajícím se souladu německé právní úpravy letectví s unijním právem — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná“

14

2014/C 380/19

Věc T-499/14: Žaloba podaná dne 23. června 2014 – Ertico – Its Europe v. Komise

14

2014/C 380/20

Věc T-564/14: Žaloba podaná dne 28. července 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen v. OHIM

15

2014/C 380/21

Věc T-631/14: Žaloba podaná dne 22. srpna 2014 – Roland v. OHIM – Louboutin (odstín červené barvy na podrážce boty)

16

2014/C 380/22

Věc T-632/14: Žaloba podaná dne 25. srpna 2014 – Intercon v. Komise

16

2014/C 380/23

Věc T-638/14: Žaloba podaná dne 26. srpna 2014 – Frinsa del Noroeste v. OHIM – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Věc T-641/14: Žaloba podaná dne 28. srpna 2014 – Dellmeier v. OHIM – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Věc T-643/14: Žaloba podaná dne 1. září 2014 – Red Lemon Incorporation v. OHIM – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Věc T-647/14: Žaloba podaná dne 2. září 2014 – Infusion Brands v. OHIM (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Věc T-648/14: Žaloba podaná dne 2. září 2014 – Infusion Brands v. OHIM (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Věc T-652/14: Žaloba podaná dne 8. září 2014 – AF Steelcase v. OHIM

21

2014/C 380/29

Věc T-657/14: Žaloba podaná dne 12. září 2014 – Španělsko v. Komise

22

2014/C 380/30

Věc T-658/14: Žaloba podaná dne 12. září 2014 – Jurašinović v. Rada

23

2014/C 380/31

Věc T-664/14: Žaloba podaná dne 15. září 2014 – Belgie v. Komise

24

2014/C 380/32

Věc T-665/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. září 2014 Robertem Klarem a Franciscem Fernandezem proti usnesení vydanému dne 16. července 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-114/13, Klar a Fernandez Fernandez v. Komise

24

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 380/33

Věc F-65/14: Žaloba podaná dne 14. července 2014 – ZZ v. ESVČ

26

2014/C 380/34

Věc F-67/14: Žaloba podaná dne 17. července 2014 – ZZ v. Rada

26

2014/C 380/35

Věc F-69/14: Žaloba podaná dne 19. července 2014 – ZZ v. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

27

2014/C 380/36

Věc F-73/14: Žaloba podaná dne 24. července 2014 – ZZ v. Europol

27


CS

 

Top