Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:329:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 329, 22. září 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 329

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
22. září2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 329/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 329/02

Věc C-305/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Satu Mare (Rumunsko) dne 25. července 2014 – – Sergiu Lucian Băbășan v./Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare

2

2014/C 329/03

Věc C-308/14: Žaloba podaná dne 27. července 2014 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

2

2014/C 329/04

Věc C-315/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 2. července 2014 – Marchon Germany GmbH v. Yvonne Karaszkiewicz

3

2014/C 329/05

Věc C-332/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 9. července 2014 – Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR v. Finanzamt Krefeld

3

2014/C 329/06

Věc C-345/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 17. července 2014 – SIA „Maxima Latvija“ v. Konkurences padome

4

2014/C 329/07

Věc C-347/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 18. července 2014 – New Media Online GmbH v. Bundeskommunikationssenat

5

2014/C 329/08

Věc C-355/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Pleven (Bulharsko) dne 21. července 2014 – Polichim-SS EOOD v. Načalnik na Mitnica – Svištov

6

2014/C 329/09

Věc C-356/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 22. července 2014 – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

7

2014/C 329/10

Věc C-357/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. července 2014 Dunamenti Erőmű Zrt proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 30. dubna 2014 ve věci T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt v. Evropská komise

8

2014/C 329/11

Věc C-359/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) dne 23. července 2014 – ERGO Insurance SE, jednající prostřednictvím své litevské pobočky ERGO Insurance SE v. If P&C Insurance AS, jednající prostřednictvím své pobočky If P&C Insurance AS

9

2014/C 329/12

Věc C-363/14: Žaloba podaná dne 28. července 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

10

2014/C 329/13

Věc C-365/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Rüsselsheim (Německo) dne 28. července 2014 – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler v. Condor Flugdienst GmbH

10

 

Tribunál

2014/C 329/14

Věc T-511/10: Usnesení Tribunálu ze dne 7. května 2014 – Evropaïki Dynamiki v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Žádosti o cenovou nabídku — Odepření přístupu — Nahrazení napadeného aktu během probíhajícího řízení — Nepřizpůsobení návrhových žádání znějících na zrušení aktu — Nevydání rozhodnutí ve věci“

12

2014/C 329/15

Věc T-84/12: Usnesení Tribunálu ze dne 4. července 2014 – Uspakich v. Parlament „Žaloba na neplatnost a náhradu škody — Výsady a imunity — Poslanec Evropského parlamentu — Rozhodnutí o zbavení imunity — Přezkum — Rozhodnutí nechránit imunitu žalobce — Nepřípustnost — Zjevná nepřípustnost“

12

2014/C 329/16

Věc T-416/13: Usnesení Tribunálu ze dne 5. června 2014 – Stanleybet Malta a Stanley International Betting v. Komise „Žaloba na neplatnost — Hospodářská soutěž — Provozování zařízení na video loterii — Udělení výlučné licence Řeckem — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

13

2014/C 329/17

Věc T-172/14 R: Usnesení Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Stahlwerk Bous v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

14

2014/C 329/18

Věc T-173/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – WeserWind v. Komise „Předběžné opatření — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise zahájit formální vyšetřovací řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

14

2014/C 329/19

Věc T-174/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Dieckerhoff Guss v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

15

2014/C 329/20

Věc T-176/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Georgsmarienhütte v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Národní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni iuris“

15

2014/C 329/21

Věc T-178/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

16

2014/C 329/22

Věc T-179/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Schmiedewerke Gröditz v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise o zahájení formálního přezkumného řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

16

2014/C 329/23

Věc T-183/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2014 – Schmiedag v. Komise „Předběžné opatření — Státní podpory — Vnitrostátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů — Rozhodnutí Komise zahájit formální vyšetřovací řízení v oblasti státních podpor — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris“

17

2014/C 329/24

Věc T-388/14: Žaloba podaná dne 2. června 2014 – salesforce.com v. OHIM (MARKETINGCLOUD)

17

2014/C 329/25

Věc T-389/14: Žaloba podaná dne 2. června 2014 – salesforce.com v. OHIM (MARKETINGCLOUD)

18

2014/C 329/26

Věc T-459/14: Žaloba podaná dne 18. června 2014 – Messi Cuccittini v. OHIM – Pires Freitas Campos (LEO)

18

2014/C 329/27

Věc T-493/14: Žaloba podaná dne 30. června 2014 – Mayer v. EFSA

19

2014/C 329/28

Věc T-498/14: Žaloba podaná dne 2. července 2014 – Deutsche Umwelthilfe v. Komise

20

2014/C 329/29

Věc T-523/14: Žaloba podaná dne 14. července 2014 – Squeeze Life v. OHIM – Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)

21

2014/C 329/30

Věc T-537/14: Žaloba podaná dne 11. července 2014 – Laboratoire Nuxe v. OHIM – NYX, Los Angeles (NYX)

22

2014/C 329/31

Věc T-538/14: Žaloba podaná dne 16. července 2014 – Peri v. OHIM (Multiprop)

22

2014/C 329/32

Věc T-540/14: Žaloba podaná dne 16. července 2014 – Klass v. OHIM – F. Smit (PLAYSEAT) (PLAYSEATS)

23

2014/C 329/33

Věc T-550/14: Žaloba podaná dne 23. července 2014 – Volkswagen v. OHIM (COMPETITION)

24

2014/C 329/34

Věc T-292/10: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Monty Program v. Komise

24

2014/C 329/35

Věc T-648/11: Usnesení Tribunálu ze dne 17. července 2014 – Smart Technologies v. OHIM (SMART NOTEBOOK)

24

2014/C 329/36

Věc T-178/12: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Khwanda v. Rada

25

2014/C 329/37

Věc T-344/12: Usnesení Tribunálu ze dne 15. července 2014 – Virgin Atlantic Airways v. Komise

25

2014/C 329/38

Věc T-569/12: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Marouf v. Rada

25

2014/C 329/39

Věc T-139/13: Usnesení Tribunálu ze dne 11. července 2014 – Eltek v. OHIM – Eltec Elektronik (ELTEK)

25

2014/C 329/40

Věc T-319/13: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2014 – Elmaghraby a El Gazaerily v. Rada

25

2014/C 329/41

Věc T-502/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2014 – ASPA v. OHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

26

2014/C 329/42

Věc T-577/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Zehnder v. OHIM – UAB „Amalva“ (komfovent)

26

2014/C 329/43

Věc T-588/13: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2014 – Deutsche Rockwool Mineralwoll v. OHIM – A. Weber (JETROC)

26


CS

 

Top