Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 311, 12. září 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 311

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
12. září2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

498. plenární zasedání EHSV ve dnech 29. a 30. dubna 2014

2014/C 311/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mezigenerační a mezikulturní opatření na podporu sociálního začlenění mladých občanů EU začínajících pracovat v jiném členském státě (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2014/C 311/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnatelnost mladých lidí – sladění vzdělávání s potřebami průmyslu v době úsporných opatření

7

2014/C 311/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Relokalizace průmyslu do EU v rámci procesu reindustrializace

15

2014/C 311/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny v evropském farmaceutickém průmyslu

25

2014/C 311/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Potírání nucené práce v Evropě a ve světě: úloha EU – příspěvek EHSV na konferenci MOP v roce 2014 (stanovisko z vlastní iniciativy)

31

2014/C 311/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ochrana spotřebitele a vhodné řešení nadměrného zadlužení pro prevenci sociálního vyloučení (průzkumné stanovisko)

38


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

498. plenární zasedání EHSV ve dnech 29. a 30. dubna 2014

2014/C 311/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za obnovu evropského průmyslu (COM(2014) 14 final)

47

2014/C 311/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD)

55

2014/C 311/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů týkající se důsledků odebrání volebního práva občanům Unie, kteří vykonávají své právo volného pohybu COM(2014) 33 final

59

2014/C 311/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD)

63

2014/C 311/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD)

68

2014/C 311/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely COM/2013/0892 final – 2013/0433 (COD) návrhu směrnice Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh COM/2013/0893 final – 2013/0434 (APP) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách COM/2013/0894 final – 2013/0435 (COD)

73

2014/C 311/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy COM(2013) 940 final

82


CS

 

Top