Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 261, 11. srpna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 261

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
11. srpna 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 261/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 261/02

Věc C-511/12: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalsko) – Joaquim Fernando Macedo Maia a další v. Fundo de Garantia Salarial, IP „Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Řízení o předběžné otázce — Směrnice 80/987/EHS — Směrnice 2002/74/ES — Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele — Záruční instituce — Omezení povinnosti záručních institucí uhradit pohledávky — Mzdové pohledávky vzniklé více než šest měsíců před podáním návrhu k soudu na prohlášení úpadku zaměstnavatele“

2

2014/C 261/03

Věc C-608/12 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. května 2014 – Greinwald GmbH v. Nicolas Wessang, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Článek 169 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nezbytný obsah kasačního opravného prostředku“

3

2014/C 261/04

Věc C-27/13: Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Německo) – Flughafen Lübeck GmbH v. Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG „Článek 99 jednacího řádu — Státní podpory — Článek y 107 SFEU a 108 SFEU — Výhody přiznané veřejnoprávním podnikem provozujícím letiště nízkonákladové letecké společnosti — Rozhodnutí o provedení formálního vyšetřovacího řízení ohledně podpory — Povinnost soudů členských států respektovat posouzení provedené Komisí v tomto rozhodnutí, které se týká existence podpory“

3

2014/C 261/05

Věc C-89/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli – Itálie) – Luigi D’Aniello a další v. Poste Italiane SpA „Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Zásada zákazu diskriminace — Vnitrostátní právní předpisy upravující režim odškodnění v případě protiprávního časového omezení pracovní smlouvy, který je odlišný od režimu použitelného v případech protiprávního ukončení pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou — Ekonomické důsledky — Srovnatelnost žádostí“

4

2014/C 261/06

Věc C-153/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 3. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresný súd Bardejov – Slovensko) – Pohotovosť s.r.o. v. Ján Soroka „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Použitelnost z hlediska časové působnosti — Skutečnosti nastalé před přistoupením Slovenské republiky k Evropské unii — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

5

2014/C 261/07

Věc C-285/13 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. června 2014 – Bimbo, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Caffè KIMBO — Námitkové řízení — Starší národní slovní ochranná známka BIMBO — Obecně známá ochranná známka — Částečné zamítnutí námitek — Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“

5

2014/C 261/08

Věc C-287/13 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. května 2014 – Bilbaína de Alquitranes, SA a další v. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) — Článek 59 a příloha XIII — Identifikace látky, dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní‘ jako látky vzbuzující mimořádné obavy, která podléhá povolovacímu řízení — Rovné zacházení“

6

2014/C 261/09

Věc C-329/13: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – Rakousko) – Ferdinand Stefan v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft „Článek 99 jednacího řádu — Směrnice 2003/4/ES — Platnost — Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí — Výjimka z povinnosti zveřejnění informací o životním prostředí, pokud zveřejnění negativně ovlivní schopnost kterékoli osoby domoci se spravedlivého soudního řízení — Fakultativní charakter této výjimky pro členské státy — Článek 6 SEU — Článek 47 druhý pododstavec Listiny“

6

2014/C 261/10

Věc C-350/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 5. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa (dříve Augstākās tiesas Senāts) – Lotyšsko) – Antonio Gramsci Shipping Corp. a další v. Aivars Lembergs „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Uznání a výkon předběžných a zajišťovacích ochranných opatření — Zrušení původního rozhodnutí — Setrvání na žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

7

2014/C 261/11

Věc C-374/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Přihláška slovní ochranné známky METROINVEST — Námitka majitelky národní obrazové ochranné známky a přihlašovatelky obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek, METRO‘ v modré a žluté barvě — Zamítnutí zápisu“

7

2014/C 261/12

Věc C-411/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. května 2014 – Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) v. Sanco, SA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka zobrazující kuře — Námitky majitele národní obrazové ochranné známky zobrazující kuře — Částečné zamítnutí námitek“

8

2014/C 261/13

Věc C-412/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 34 odstavec 1, článek 75 a článek 77 odstavec 1 — Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky MEDINET — Uplatnění seniority — Zamítnutí“

8

2014/C 261/14

Věc C-414/13 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 20. května 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Anna Klusmeier „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Slovní ochranná známka Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Námitka majitele starších národních obrazových ochranných známek W. Amadeus Mozart“

9

2014/C 261/15

Věc C-448/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. června 2014 – Delphi Technologies, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranná známka INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Reklamní slogan — Zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti“

9

2014/C 261/16

Věc C-500/13: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 5. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Gmina Międzyzdroje v. Minister Finansów „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Investiční majetek — Nemovitosti — Oprava odpočtů daně — Vnitrostátní právní úprava, kterou se stanoví desetileté opravné období“

10

2014/C 261/17

Věc C-600/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 30. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di Matera – Itálie) – Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli „Řízení o předběžné otázce — Články 34 SFEU, 35 SFEU, 37 SFEU, 56 SFEU a 60 SFEU — Směrnice 2006/123/ES — Vnitrostátní právní předpisy vyhrazující notářům činnost sepisování a ověřování listin při prodeji nemovitostí — Zjevná nepřípustnost“

10

2014/C 261/18

Věc C-683/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugalsko) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a další v. Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) „Rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Zpracování osobních údajů — Směrnice 95/46/ES — Článek 2 — Pojem ‚osobní údaje‘ — Články 6 a 7 — Zásady pro kvalitu údajů a pro oprávněné zpracování údajů — Článek 17 — Bezpečnost zpracování — Pracovní doba pracovníků — Evidence pracovní doby — Přístup vnitrostátního orgánu příslušného pro dohled nad pracovními podmínkami — Povinnost zaměstnavatele zpřístupnit evidenci pracovní doby tak, aby bylo možné do ní bezprostředně nahlédnout“

11

2014/C 261/19

Věc C-13/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 15. ledna 2014 – Municipiul Piatra Neamț v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Věc C-167/14: Žaloba podaná dne 7. dubna 2014 – Evropská komise v. Řecká republika

12

2014/C 261/21

Věc C-240/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgerichts Korneuburg (Rakousko) dne 12. května 2014 – Eleonore Prüller-Frey v. Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Věc C-269/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 30. května 2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Věc C-285/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 11. června 2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne v. Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Věc C-289/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 12. června 2014 – Brit Air SA v. Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Věc C-8/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. května 2014 – Evropská komise v. Republika Slovinsko, vedlejší účastníci: Belgické království a Nizozemské království

17

2014/C 261/26

Věc C-9/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. května 2014 – Evropská komise v. Slovinská republika, vedlejší účastníci: Belgické království a Nizozemské království

17

2014/C 261/27

Věc C-46/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Datenschutzbehörde (původně Datenschutzkommission) – Rakousko) – H v. E

17

2014/C 261/28

Věc C-121/13: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 7. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Wedding – Německo) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Věc C-207/13: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 13. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, jednající pod obchodním jménem Rederij Waddentransport v. Minister van Infrastructuur en Milieu, za přítomnosti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Věc C-284/13 P: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 3. dubna 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France v. Evropská komise

18

2014/C 261/31

Věc C-292/13: Usnesení předsedy šestého senátu Soudního dvora ze dne 21. května 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Věc C-415/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. května 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Věc C-458/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Andreas Grund, jako správce v úpadkovém řízení o majetku SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler v. Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Spojené věci C-475/13 a C-476/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13) v. easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Věc C-493/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. dubna 2014 – Evropská komise v. Estonská republika

19

2014/C 261/36

Věc C-558/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajský súd v Prešove – Slovensko) – CD Consulting s. r. o. v. Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Věc C-571/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Annegret Weitkämper-Krug v. NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Věc C-629/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Okręgowy w Gliwicach – Polsko) – řízení zahájené na návrh společnosti Adarco Invest sp. z o.o. se sídlem v Petrosani (Rumunsko), pobočkou v Polsku v Tarnowskie Góry

20

2014/C 261/39

Věc C-658/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hannover – Německo) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Věc C-661/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Astellas Pharma Inc. v. Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Věc C-680/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Frankfurt am Main – Německo) – Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Věc C-46/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Jürgen Kaiser v. Condor Flugdienst GmbH

21

 

Tribunál

2014/C 261/43

Věc T-564/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. června 2014 – Quimitécnica.com a de Mello v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh fosfátů používaných ve výživě zvířat — Pokuty — Placení ve splátkách — Rozhodnutí Komise, kterým se nařizuje zřízení bankovní záruky — Povinnost uvést odůvodnění — Proporcionalita“

22

2014/C 261/44

Věc T-372/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. června 2014 – Basic v. OHIM – Repsol YPF (basic) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství basic — Starší obrazová ochranná známka Společenství BASIC — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Podobnost služeb — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

22

2014/C 261/45

Věc T-541/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. června 2014 – Fundação Calouste Gulbenkian v. OHIM – Gulbenkian (GULBENKIAN) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství GULBENKIAN — Národní proslulá ochranná známka, obchodní jméno a starší národní loga Fundação Calouste Gulbenkian — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Důkaz o existenci starších práv — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 90 písm. a) jednacího řádu“

23

2014/C 261/46

Věc T-314/14: Žaloba podaná dne 29. dubna 2014 – Borde a Carbonium v. Komise

24

2014/C 261/47

Věc T-317/14: Žaloba podaná dne 7. května 2014 – Klement v. OHIM – Bullerjan (Form of an oven)

24

2014/C 261/48

Věc T-323/14: Žaloba podaná dne 7. května 2014 – Bankia v. OHIM – Banco ActivoBank (Portugalsko) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Věc T-334/14: Žaloba podaná dne 14. května 2014 – Roca Sanitario v. OHIM – Villeroy & Boch (Armatury)

26

2014/C 261/50

Věc T-336/14: Žaloba podaná dne 15. května 2014 – Société des produits Nestlé v. OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Věc T-340/14: Žaloba podaná dne 15. května 2014 – Klyuyev v. Rada

27

2014/C 261/52

Věc T-341/14: Žaloba podaná dne 15. května 2014 – Sergej Kljujev v. Rada

29

2014/C 261/53

Věc T-343/14: Žaloba podaná dne 19. května 2014 – Cipriani v. OHIM – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Věc T-351/14: Žaloba podaná dne 20. května 2014 – Construlink v. OHIM – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Věc T-362/14: Žaloba podaná dne 27. května 2014 – REWE-Zentral v. OHIM – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Věc T-364/14: Žaloba podaná dne 23. května 2014 – Penny-Markt v. OHIM – Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Věc T-367/14: Žaloba podaná dne 28. května 2014 – August Storck v. OHIM – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Věc T-370/14: Žaloba podaná dne 23. května 2014 – Petropars a další v. Rada

33

2014/C 261/59

Věc T-371/14: Žaloba podaná dne 26. května 2014 – NICO v. Rada

34

2014/C 261/60

Věc T-372/14: Žaloba podaná dne 26. května 2014 – HK Intertrade v. Rada

35

2014/C 261/61

Věc T-373/14: Žaloba podaná dne 26. května 2014 – Petro Suisse Intertrade v. Rada

36

2014/C 261/62

Věc T-380/14: Žaloba podaná dne 30. května 2014 – Pshonka v. Rada

37

2014/C 261/63

Věc T-381/14: Žaloba podaná dne 30. května 2014 – Pšonka v. Rada

38

2014/C 261/64

Věc T-387/14: Žaloba podaná dne 2. června 2014 – salesforce.com v. OHIM (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Věc T-400/14: Žaloba podaná dne 4. června 2014 – Premo v. OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Věc T-402/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 – FCC Aqualia v. OHIM – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Věc T-405/14: Žaloba podaná dne 31. května 2014 – Yavorskaya v. Rada a další

41

2014/C 261/68

Věc T-455/14: Žaloba podaná dne 17. června 2014 – Pirelli & C. v. Evropská komise

42

2014/C 261/69

Věc T-456/14: Žaloba podaná dne 16. června 2014 – TAO/AFI a SFIE v. Parlament a Rada

43

2014/C 261/70

Věc T-457/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. června 2014 Thierrym Rouffaudem proti rozsudku vydanému dne 9. dubna 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-59/13, Rouffaud v. ESVČ

44

2014/C 261/71

Věc T-464/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. června 2014 Risto Nieminenem proti rozsudku vydanému dne 10. dubna 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-81/12, Nieminen v. Rada

45

2014/C 261/72

Věc T-466/14: Žaloba podaná dne 24. června 2014 – Španělsko v. Komise

45

2014/C 261/73

Věc T-471/14: Žaloba podaná dne 25. června 2014 – Ibercaja Banco a další v. Komise

46

2014/C 261/74

Věc T-472/14: Žaloba podaná dne 25. června 2014 – Joyería Tous v. Komise

47

2014/C 261/75

Věc T-473/14: Žaloba podaná dne 25. června 2014 – Corporación Alimentaria Guissona a Naviera Muriola v. Komise

47

2014/C 261/76

Věc T-474/14: Žaloba podaná dne 25. června 2014 – Cesáreo Martín Sanz a další v. Komise

48

2014/C 261/77

Věc T-476/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Poal Investments XXI a další v. Komise

49

2014/C 261/78

Věc T-477/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Caamaño Sistemas Metálicos a další v. Komise

50

2014/C 261/79

Věc T-478/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Industrias Espadafor a další v. Komise

50

2014/C 261/80

Věc T-482/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria v. Komise

51

2014/C 261/81

Věc T-483/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Banco de Albacete v. Komise

52

2014/C 261/82

Věc T-484/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Monthisa Residencial v. Komise

52

2014/C 261/83

Věc T-485/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Bon Net v. OHIM – Aldi (Bon Appétit!)

53


CS

 

Top