EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 177, 11. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 177

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
11. června 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

495. plenární zasedání EHSV ve dnech 21. a 22. ledna 2014

2014/C 177/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Spoluspotřebitelství či participativní spotřebitelství – vzor udržitelnosti pro 21. století (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2014/C 177/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie boje s šedou ekonomikou a nehlášenou prací (stanovisko z vlastní iniciativy)

9

2014/C 177/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přístupnost jako lidské právo osob se zdravotním postižením (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2014/C 177/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dostupnost služeb obecného hospodářského zájmu – definice, měření, výzvy, evropské iniciativy (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2014/C 177/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR) (průzkumné stanovisko)

32

2014/C 177/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

495. plenární zasedání EHSV ve dnech 21. a 22. ledna 2014

2014/C 177/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k balíčku NAIADES II, který obsahuje tyto tři dokumenty: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě – NAIADES II COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nová opatření týkající se jednotného telekomunikačního trhu EU vztahující se k těmto dvěma dokumentům: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD) a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o jednotném telekomunikačním trhu COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforu COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


CS

 

Top