Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:138:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 138, 8. května 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 138

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
8. května 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2014/C 138/1

Směnné kurzy vůči euru

1

2014/C 138/2

Rozhodnutí Komise ze dne 5. května 2014, o jmenování osmi členů Evropského statistického poradního výboru

2

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2014/C 138/3

Daň z přidané hodnoty (DPH) – Osvobození pro investiční zlato – Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (zvláštní režim pro investiční zlato) – Platný pro rok 2014

4

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2014/C 138/4

Informace sdělované státy ESVO o státních podporách poskytovaných podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. j) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách))

26

2014/C 138/5

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

28

2014/C 138/6

Státní podpora – rozhodnutí ukončit stávající řízení ve věci státní podpory v důsledku přijetí vhodných opatření ze strany státu ESVO

29


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2014/C 138/7

Žaloba podaná dne 10. ledna 2014 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-1/14)

30

2014/C 138/8

Žaloba podaná dne 10. ledna 2014 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-2/14)

31

2014/C 138/9

Žaloba podaná Kontrolním úřadem ESVO dne 10. ledna 2014 proti Norskému království (Věc E-3/14)

32

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2014/C 138/10

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz určitých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky

33

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2014/C 138/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7223 – Danish Crown/Sokolow) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

44


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top