Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 129, 28. dubna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 129

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
28. dubna 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 129/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 112, 14.4.2014

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 129/02

Spojené věci C-337/12 P až C 340/12 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. března 2014 – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S v. Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Zápis označení tvořených plochou s černými puntíky — Prohlášení neplatnosti — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) — Zkreslení důkazů“

2

2014/C 129/03

Věc C-409/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Patent- und Markensenat – Rakousko) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH „Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 12 odstavec 2 písm. a) — Zrušení — Ochranná známka, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána — Vnímání slovního označení, KORNSPITZ‘ prodejci na straně jedné a konečnými spotřebiteli na straně druhé — Ztráta rozlišovací způsobilosti pouze z pohledu konečných spotřebitelů“

3

2014/C 129/04

Věc C-458/12: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 6. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Trento – Itálie) – Lorenzo Amatori a další v. Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Převod podniků — Zachování práv zaměstnanců — Směrnice 2001/23/ES — Převod pracovních poměrů v případě smluvního převodu části závodu, kterou nelze označit za již existující samostatnou hospodářskou jednotku“

4

2014/C 129/05

Věc C-595/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Loredana Napoli v. Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2006/54/ES — Rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání — Kurz odborné přípravy za účelem získání statusu úředníka — Vyloučení z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti — Nepřítomnost z důvodu mateřské dovolené“

5

2014/C 129/06

Spojené věci C-606/12 a C-607/12: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. března 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale Genova – Itálie) – Dresser Rand SA v. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli „Řízení o předběžné otázce — Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 17 odst. 2 písm. f) — Podmínka týkající se odeslání zboží zpět do členského státu, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno“

5

2014/C 129/07

Věc C-206/13: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 6. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Itálie) – Cruciano Siragusa v. Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo „Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Obecné zásady unijního práva — Provedení unijního práva — Působnost unijního práva — Dostatečná souvislost — Neexistence — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“

6

2014/C 129/08

Věc C-650/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Francie) dne 9. prosince 2013 – Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Věc C-661/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 13. prosince 2013 – Astellas Pharma Inc. v. Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Věc C-6/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 9. ledna 2014 – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG v. Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Věc C-10/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 13. ledna 2014 – J.B.G.T. Miljoen v. Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Věc C-14/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 15. ledna 2014 – X v. Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Věc C-17/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 16. ledna 2014 – Société générale SA v. Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Věc C-20/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 17. ledna 2014 – BGW Marketing- & Management-Service GmbH v. Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Věc C-62/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverfassungsgericht (Německo) dne 10. února 2014 – Peter Gauweiler a další

11

2014/C 129/16

Věc C-65/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal du travail de Nivelles (Belgie) dne 10. února 2014 – Charlotte Rosselle v. Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Věc C-84/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2014 Forgital Italy SpA proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 4. prosince 2013 ve věci T-438/10, Forgital Italy SpA v. Rada Evropské unie

14

2014/C 129/18

Věc C-100/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2014 European Medical Association Asbl (EMA) proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. prosince 2013 ve věci T-116/11, European Medical Association v. Evropská komise

14

2014/C 129/19

Věc C-113/14: Žaloba podaná dne 10. března 2014 – Spolková republika Německo v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

15

 

Tribunál

2014/C 129/20

Věc T-592/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – El Corte Inglés v. OHIM – Technisynthese (BTS) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BTS — Starší obrazové ochranné známky Společenství a starší národní obrazové ochranné známky TBS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

17

2014/C 129/21

Spojené věci T-102/11 a T-369/12 až T-371/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – American Express Marketing & Development v. OHIM (IP ZONE) „Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE a EUROPEAN IP ZONE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

17

2014/C 129/22

Věc T-202/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – B. al-Asád v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Zařazení jednotlivce na seznam dotčených osob — Osobní vztahy se stoupenci režimu — Právo na obhajobu — Spravedlivý proces — Povinnost odůvodnění — Důkazní břemeno — Právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Právo na vlastnictví — Právo na soukromý život“

18

2014/C 129/23

Věc T-315/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – Tubes Radiatori v. OHIM – Antrax It (Radiátory) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující topný radiátor — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Absence individuální povahy — Absence odlišného celkového dojmu — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Saturace v daném oboru — Povinnost uvést odůvodnění“

19

2014/C 129/24

Věc T-348/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – Globosat Programadora v. OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SPORT TV INTERNACIONAL — Starší národní obrazová ochranná známka SPORTV — Relativní důvod pro zamítnutí — Důkaz o užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 a pravidlo 22 nařízení (ES) č. 2868/95“

19

2014/C 129/25

Věc T-381/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – Borrajo Canelo v. OHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) „Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranné známka Společenství PALMA MULATA — Skutečné užívání — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Podoba, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost“

20

2014/C 129/26

Věc T-430/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. března 2014 – Heinrich v. OHIM – Komise (European Network Rapid Manufacturing) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství European Network Rapid Manufacturing — Absolutní důvod pro zamítnutí — Napodobení emblému mezinárodní mezivládní organizace — Článek 7 odstavec 1 písm. h) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 6b Pařížské úmluvy“

20

2014/C 129/27

Věc T-373/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – Alsteens v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Prodloužení smlouvy — Zjevná nepřípustnost žaloby — Právo být vyslechnut — Oddělitelnost dodatku o prodloužení smlouvy“

21

2014/C 129/28

Věc T-41/14: Žaloba podaná dne 15. ledna 2014 – Argo Development and Manufacturing v. OHIM – Clapbanner (Advertising articels)

22

2014/C 129/29

Věc T-43/14: Žaloba podaná dne 13. ledna 2014 – Heidrick & Struggles International v. OHIM (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Věc T-53/14: Žaloba podaná dne 20. ledna 2014 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik v. Komise

23

2014/C 129/31

Věc T-56/14: Žaloba podaná dne 24. ledna 2014 – Evyap v. OHIM – Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Věc T-58/14: Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 – Stührk Delikatessen Import v. Komise

25

2014/C 129/33

Věc T-59/14: Žaloba podaná dne 23. ledna 2014 – Blackrock v. OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Věc T-61/14: Žaloba podaná dne 28. ledna 2014 – Monster Energy v. OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Věc T-68/14: Žaloba podaná dne 29. ledna 2014 – Post Bank Iran v. Rada

27

2014/C 129/36

Case T-71/14: Action brought on 30 January 2014 – Swatch v OHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Věc T-87/14: Žaloba podaná dne 7. února 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada

30

2014/C 129/38

Věc T-97/14: Žaloba podaná dne 13. února 2014 – Harry’s New York Bar v. OHIM – Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Věc T-107/14: Žaloba podaná dne 14. února 2014 – Řecká republika v. Komise

31

2014/C 129/40

Věc T-116/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Bunge Argentina v. Rada

33

2014/C 129/41

Věc T-123/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte v. OHIM – Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Věc T-145/14: Žaloba podaná dne 3. března 2014 – adidas v. OHIM – Shoe Branding Europe (Dva souběžné pruhy)

35

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 129/43

Věc F-128/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. března 2014 – CR v. Parlament „Veřejná služba — Odměny — Rodinné přídavky — Příspěvek na vyživované dítě — Vracení přeplatků — Záměr uvést administrativu v omyl — Důkaz — Nemožnost namítat vůči administrativě pětiletou lhůtu k podání žaloby na vrácení bezdůvodně vyplacených částek — Námitka protiprávnosti — Postup před zahájením soudního řízení — Pravidlo shody — Námitka protiprávnosti vznesená poprvé v žalobě — Přípustnost“

36

2014/C 129/44

Věc F-77/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. března 2014 – DC v. Europol „Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Invalidita — Příspěvek v invaliditě — Výpočet úroků — Návrh na náhradu škody — Zjevná nepřípustnost“

36

2014/C 129/45

Věc F-119/13: Žaloba podaná dne 11. prosince 2013 – ZZ v. Komise

37

2014/C 129/46

Věc F-125/13: Žaloba podaná dne 20. prosince 2013 – ZZ v. OHIM

37


 

Opravy

2014/C 129/47

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-689/13 (Úřední věstník Evropské unie C 85 ze dne 22. března 2014)

39


CS

 

Top