Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 071, 8. březen 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.071.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 71

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
8. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 071/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 61, 1.3.2014

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 071/02

Věc C-567/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 5. listopadu 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Věc C-573/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 12. listopadu 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Věc C-586/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) dne 20. listopadu 2013 — Martin Meat Kft. v. Simonfay Géza a Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Věc C-589/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 19. listopadu 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Věc C-594/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. listopadu 2013 — „go fair“ Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Věc C-609/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2013 Duravit AG a dalšími proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-364/10, Duravit AG a další v. Evropská komise

4

2014/C 071/08

Věc C-612/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 ClientEarth proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-111/11: ClientEarth v. Komise

5

2014/C 071/09

Věc C-615/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2013 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP)

6

2014/C 071/10

Věc C-629/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polsko) dne 2. prosince 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. se sídlem v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Polsku v Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Věc C-633/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polsko) dne 3. prosince 2013: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Věc C-645/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španělsko) dne 5. prosince 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena a další

7

2014/C 071/13

Věc C-657/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. prosince 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Věc C-659/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 13. prosince 2013 — C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Věc C-664/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 13. prosince 2013 — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

9

2014/C 071/16

Věc C-671/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 17. prosince 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Věc C-673/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2013 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 8. října 2013 ve věci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v. Evropská komise

10

2014/C 071/18

Věc C-681/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. prosince 2013 — Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Věc C-686/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 27. prosince 2013 — X AB v. Skatteverket

11

2014/C 071/20

Věc C-2/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. ledna 2014 — trestní řízení proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Věc C-4/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 6. ledna 2014 — Christophe Bohez v. Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Věc C-44/14: Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 — Španělské království v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

13

 

Tribunál

2014/C 071/23

Věc T-384/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Právo na obhajobu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Povinnost odůvodnění — Pokuty — Rovné zacházení — Polehčující okolnosti — Spolupráce v průběhu správního řízení — Proporcionalita — Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006“)

14

2014/C 071/24

Věc T-391/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Evonik Degussa a AlzChem v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pokuty — Spolupráce během správního řízení — Přitěžující okolnosti — Opakování protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Proporcionalita — Doba trvání protiprávního jednání — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006“)

14

2014/C 071/25

Věc T-395/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Gigaset v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Povinnost uvést odůvodnění — Pokuty — Doba trvání protiprávního jednání — Rovné zacházení — Polehčující okolnosti — Spolupráce během správního řízení — Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006“)

15

2014/C 071/26

Věc T-528/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Hubei Xinyegang Steel v. Rada („Dumping — Dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Určení hrozící újmy — Článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

15

2014/C 071/27

Věc T-216/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Progust v. OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IMPERIA — Starší obrazová ochranná známka Společenství IMPERIAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

16

2014/C 071/28

Věc T-495/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2014 — Streng v. OHIM — Gismondi (PARAMETRICA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PARAMETRICA — Starší národní slovní ochranná známka parameta — Relativní důvod pro zamítnutí — Nepředložení důkazů v jazyce námitkového řízení — Pravidlo 19 odst. 2 a 3 a pravidlo 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“)

17

2014/C 071/29

Věc T-600/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Schuhhaus Dielmann v. OHIM — Carrera (Carrera panamericana) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis označující Evropské společenství Carrera panamericana — Starší obrazová ochranná známka CARRERA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

17

2014/C 071/30

Věc T-158/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — European Dynamics Belgium a další v. EMEA („Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování externích služeb v oblasti softwarových aplikací — Rozhodnutí o umístění nabídky uchazeče na druhé místo pro účely kaskádové smlouvy — Kritéria pro zadání zakázky — Přidání kritéria pro zadání zakázky, které nebylo stanoveno v zadávací dokumentaci — Hodnocení kritéria výběru ve fázi zadání veřejné zakázky — Transparentnost“)

18

2014/C 071/31

Věc T-221/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Sunrider v. OHIM — Nannerl (SUN FRESH) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SUN FRESH — Dřívější slovní a obrazové ochranné známky Společenství, Beneluxu a vnitrostátní ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH — Relativní důvod zamítnutí — Důkaz skutečného užívání starších ochranných známek — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

18

2014/C 071/32

Věc T-513/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN GETAWAY — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatečná rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

19

2014/C 071/33

Věc T-514/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

19

2014/C 071/34

Věc T-551/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Coppenrath-Verlag v. OHIM — Sembella (Rebella) („Ochranná známka Společenství — Řízení o námitce — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Rebella — Starší slovní ochranná známka Společenství SEMBELLA — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009“)

19

2014/C 071/35

Věc T-47/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald v. OHIM — Vieweg (goldstück) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství goldstück — Starší slovní ochranná známka Společenství GOLDSTEIG — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

20

2014/C 071/36

Věc T-68/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Novartis v. OHIM (CARE TO CARE) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CARE TO CARE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

20

2014/C 071/37

Věc T-174/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Komise v. BO („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Sociální zabezpečení — Náhrada cestovních výdajů — Cestovní výdaje z jazykových důvodů — Článek 19 odst. 12 společných předpisů pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství — Hlava II kapitola 12 bod 2.5 obecných prováděcích ustanovení pro úhradu léčebných výloh“)

20

2014/C 071/38

Věc T-134/12: Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise („Žaloba na neplatnost a náhradu škody — Smlouvy týkající se finanční podpory projektů v oblasti výzkumu a vývoje ze strany Unie — Námitka nepřípustnosti — Neexistence změny kvalifikace návrhových žádání — Nepřípustnost“)

21

2014/C 071/39

Věc T-116/13 P a T-117/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Lebedef v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocení za rok 2008 a 2009 — Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu zastupování pracovníků v odborech — Hodnotící posudky týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byl dotyčný přidělen — Jmenování do funkce v odborech — Zamítnutí žalob v prvním stupni řízení pro zjevnou neopodstatněnost — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)

21

2014/C 071/40

Věc T-303/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Miettinen v. Rada („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právní služby Rady — Odepření přístupu — Zveřejnění po podání žaloby — Zánik předmětu sporu — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

22

2014/C 071/41

Věc T-650/13: Žaloba podaná dne 4. prosince 2013 — Lomnici v. Parlament

22

2014/C 071/42

Věc T-677/13: Žaloba podaná dne 19. prosince 2013 — Axa Versicherung v. Komise

22

2014/C 071/43

Věc T-717/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — Chair Entertainment Group v. OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Věc T-718/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — The Directv Group v. OHIM — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Věc T-720/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Gat Microencapsulation v. OHIM — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Věc T-8/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Věc T-9/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Věc T-13/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Maďarsko v. Komise

25

2014/C 071/49

Věc T-14/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada

26

2014/C 071/50

Věc T-45/14: Žaloba podaná dne 20. ledna 2014 — HTTS a Bateni v. Rada

27

2014/C 071/51

Věc T-54/14: Žaloba podaná dne 23. ledna 2014 — Goldfish a další v. Komise

28

2014/C 071/52

Věc T-136/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Hanwha SolarOne a další v. Parlament a další

28

2014/C 071/53

Věc T-555/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. ledna 2014 — MHCS/OHIM v. Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 071/54

Věc F-60/09 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Birkhoff v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Vrácení věci Soudu pro veřejnou službu po předchozím zrušení rozhodnutí — Platy — Rodinné dávky — Příspěvek na vyživované dítě — Dítě trpící závažným onemocněním nebo postižením, které mu brání v tom, aby se postaralo o vlastní potřeby — Žádost o prodloužení vyplácení příspěvku“)

29

2014/C 071/55

Věc F-15/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Andres a další v. ECB („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Reforma systému sociálního zabezpečení — Zmrazení penzijního plánu — Provádění důchodového systému — Projednání s dozorčím výborem — Projednání s výborem zaměstnanců — Projednání s Generální radou — Projednání s Radou guvernérů — Čtvrtletní hodnocení penzijního plánu — Porušení pracovních podmínek — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada proporcionality — Nabytá práva — Zásada právní jistoty a předvídatelnosti — Informační povinnost“)

29

2014/C 071/56

Věc F-92/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Faita v. EHSV („Veřejná služba — Psychické obtěžování — Žádost o pomoc — Odůvodnění rozhodnutí“)

30

2014/C 071/57

Věc F-124/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — Possanzini v. Frontex („Veřejná služba — Zaměstnanci agentury Frontex — Dočasný zaměstnanec — Hodnotící zpráva obsahující negativní posouzení hodnotitele, s nímž nebyla dotčená osoba seznámena — Neprodloužení smlouvy na dobu určitou — Rozhodnutí založené na názoru hodnotitele — Práva obhajoby — Porušení — Spor majetkoprávní povahy — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

30

2014/C 071/58

Spojené věci F-20/12 a F-43/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Wurster v. EIGE („Veřejná služba — Zaměstnanci EIGE — Dočasný zaměstnanec — Postup hodnocení vedoucích schopností zaměstnanců EIGE nově přidělených na pozici nižších vedoucích pracovníků — Přeřazení na pozici mimo vedení — Právo být vyslechnut — Rozsah působnosti práva — Uplatnění bez návrhu — Nahrazení důvodů provedené soudem bez návrhu“)

31

2014/C 071/59

Spojené věci F-23/12 a F-30/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Glantenay a další v. Komise („Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 — Výběr na základě kvalifikačních předpokladů — Vyloučení kandidátů bez konkrétního přezkoumání jejich diplomů a jejich odborné praxe“)

31

2014/C 071/60

Věc F-38/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — BP v. FRA („Veřejná služba — Zaměstnanci Agentury Evropské unie pro základní práva — Smluvní zaměstnanec — Neobnovení smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou — Přidělení do jiného útvaru až do uplynutí platnosti smlouvy — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody“)

32

2014/C 071/61

Věc F-46/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Höpcke v. Komise („Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 — Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů — Zadání vypracovat text o určité minimální délce — Nesplnění“)

32

2014/C 071/62

Věc F-52/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Cortivo v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Opravný koeficient — Členský stát pobytu — Pojem — Hlavní bydliště — Bydliště ve dvou členských státech — Podpůrné dokumenty — Oprávněné očekávání“)

32

2014/C 071/63

Spojené věci F-72/12 a F-10/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Roulet v. Komise („Veřejná služba — Odměna za práci — Článek 66 služebního řádu — Bývalý dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy AD 12 — Přijetí jako úřednice zařazené do platové třídy AD6 — Výplata odměny za práci odpovídající platu úředníka zařazeného do platové třídy AD 12 — Zjevně nesprávné posouzení — Vrácení přeplatků podle článku 85 služebního řádu“)

33

2014/C 071/64

Věc F-84/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — CN v. Rada („Veřejná služba — Článek 78 služebního řádu — Výbor pro otázky invalidity — Lékařská zpráva — Zdravotní údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru — Lékařské tajemství — Přístupnost — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody“)

33

2014/C 071/65

Věc F-113/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Balionyte-Merle v. Komise („Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 — Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů — Hodnocení obecné způsobilosti uchazečů — Hodnocení na základě výkonu uchazečů při zkouškách v hodnotícím středisku — Soudržnost mezi číselně vyjádřenou známkou a poznámkami uvedenými ve znalostním pase“)

34

2014/C 071/66

Věc F-122/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Arguelles Arias v. Rada („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Smlouva na dobu neurčitou — Výpověď — Zastávané pracovní místo vyžadující osvědčení o bezpečnostní prověrce — Nevydání osvědčení vnitrostátním bezpečnostním orgánem — Rozhodnutí změněné odvolacím orgánem — Zjištění vnitrostátního bezpečnostního orgánu a odvolacího orgánu, kterými není OOUPS vázán“)

34

2014/C 071/67

Věc F-60/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. prosince 2013 — Birkhoff v. Komise („Veřejná služba — Řízení — Určení výše přiznatelné náhrady nákladů řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci“)

34

2014/C 071/68

Věc F-49/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 2. prosince 2013 — Pachtitis v. Komise („Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/77/06 — Přístup k dokumentům — Žádost o přístup k odpovědím týkajícím se vstupních testů — Zrušení výsledků testů — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

35

2014/C 071/69

Věc F-127/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu — Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů — Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech — Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy — Opožděné podání žaloby“)

35

2014/C 071/70

Věc F-133/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mimosmluvní odpovědnost Unie — Náhrada škody vyplývající z toho, že orgán zaslal advokátovi žalobce dopis týkající se nákladů řízení k tíži žalobce — Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba — Článek 94 jednacího řádu“)

35

2014/C 071/71

Věc F-145/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu — Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů — Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech — Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy — Opožděné podání žaloby“)

36

2014/C 071/72

Věc F-47/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Debaty v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení 2012 — Rozhodnutí nepovýšit žalobce — Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení předcházejícího povyšovacímu řízení, v němž by případné rozhodnutí o povýšení nabylo účinnosti — Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka“)

36

2014/C 071/73

Věc F-134/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Loescher v. Rada

36

2014/C 071/74

Věc F-136/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Carpenito v. Rada

37

2014/C 071/75

Věc F-49/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. října 2013 — Moragrega Arroyo v. Rada

37


CS

 

Top